EU-ministrar ska idag ta ställning till vapendirektivet

Idag, fredag samlas EU-ministrarna i Luxemburg för att diskutera vapendirektivet.

27 maj 2016

EU lägger ner vargärende mot Sverige

Efter att regeringen ändrat i jaktförordningen så att det åter går att överklaga jaktbeslut på varg till förvaltningsdomstol lägger EU-kommissionen ner ett överträdelseärende mot Sverige i vargfrågan.

22 april 2016

Nya turer i EU:s vapenförslag

Ett nytt förslag till vapendirektiv som läckt ut från EU:s ministerråds arbetsgrupp och som Jägareförbundet och Svensk Jakt tagit del av tyder på att det rör sig i rätt riktning för jägare och sportskyttar. Men det innebär fortsatta besvär för jägare med halvautomatiska kulvapen.

22 april 2016

EU-parlamentariker gör tummen ned för EU:s vapenförslag

110 medlemmar av den parlamentariska Intergruppen ”biologisk mångfald, jakt och landsbygd” har antagit en resolution som syftar till att positionera sig till förmån för jägare och legitim och ansvarsfull användning av skjutvapen. Det skriver den europeiska sammanslutningen FACE i ett pressmeddelande.

21 april 2016

”Fungerande vargjakt kräver ändring i EU-direktivet”

Den svenska vargpopulationens storlek har vuxit kraftigt på senare år. Från att ha varit utrotningshotad finns det idag ett behov av jakt för att hålla nere populationen och att ta en bort skadegörande individer. Emellertid har vargjakten ställts in i flera län på grund av utdragna överklagandeprocesser i domstolarna.

21 april 2016

Förbundet deltog vid EU-möte om rovdjur

Jägareförbundet har deltagit vid ett EU-plattformsmöte om stora rovdjur. Jaktvårdskonsulent Gunnar Glöersen var på plats och enligt honom står brukarsidan och bevarandesidan fortsatt långt ifrån varandra i rovdjursfrågan.

8 april 2016

Ygeman: Den svenska linjen om EU:s vapendirektiv ligger fast

I en intervju med svenskjakt.se säger inrikesminister Anders Ygeman (S) att den svenska linjen i förhandlingarna om EU:s vapendirektiv ligger fast. 
– Vi är överens om den i riksdagen och vi är i stora drag överens om den med både sportskytteorganisationer och jägare, säger Anders Ygeman.

31 mars 2016

EU:s vapenförslag svänger till jägarnas fördel

I flera delar är EU:s pågående revision av vapendirektivet på väg att svänga till jägarnas fördel. Men i det förslag som nu lagts fram inför EU-parlamentets ansvariga utskott finns fortfarande inslag som skulle försvåra tillvaron för vapenägarna. Det gäller i synnerhet vid handeln av vapen mellan privatpersoner.

Foto: Lars-Henrik Andersson

7 mars 2016

EU-parlamentariker kritiska mot nytt direktiv

Även ledamöter i EU-parlamentet är tveksamma till nyttan av flera delar i det föreslagna vapendirektivet. Det framgick av förra veckans konferens i Bryssel, som initierats av jägarförbundsorganisationen FACE.

Id-märkning av hundar kan bli obligatorisk i hela EU. Foto: Olle Olsson & Marie Gadolin

4 mars 2016

EU vill ha obligatorisk id-märkning

Alla hundar som bor i Sverige ska vara id-märkta, det är det lag på sedan länge. Nu vill EU-parlamentet införa obligatorisk märkning av hundar i alla EU-länder, skriver SKK på sin hemsida.

Svenska Jägareförbundets Torbjörn Larsson talar inte bara för svenska jägare när han idag, tisdag, har möte med EU:s Hunting Intergroup. Han har fått uppdraget att tala för alla Europas jägares räkning. Foto: Lars-Henrik Andersson

1 mars 2016

Jägareförbundet talar för Europas jägare

Svenska Jägareförbundet har varit mycket aktivt när det gäller kritik mot EU-kommissionens vapenförslag. Detta har lett till förbundet får föra talan för alla Europas jägare när EU:s Hunting Intergroup ska diskutera vapendirektivet.

EU-kommissionen har tvingats dra tillbaka sitt kritiserade vapenförslag och väntas komma med ett reviderat sådant inom kort. Foto: Jan Henricson

4 februari 2016

EU-kommissionen ändrar vapenförslag

EU-kommissionen har tvingats ta hänsyn till den omfattande kritiken och ska inom kort presentera ett nytt förslag till ändringar i vapendirektivet.

Foto: Lars-Henrik Andersson

31 januari 2016

”EU:s vapendirektiv hotar den svenska jakten”

EU-kommissionens ambition att minska antalet illegala vapen för att därigenom minska risken för fler terrorattacker såsom de i Paris, är givetvis något som Centerpartiet ställer sig bakom. Stora delar av förslaget skulle dock inte försvåra för terrorister, men däremot avsevärt försvåra möjligheten för vanliga människor till jakt och sportskytte.

Riksdagen kräver i ett motiverat yttrande till EU att förslaget till förändringar i vapendirektivet dras tillbaka och arbetas om. Foto: Jan Henricson

28 januari 2016

Riksdagen skriver till EU om vapen

Riksdagen har beslutat att skicka ett så kallat motiverat yttrande till EU-kommissionen där man kritiserar förslagen till ett nytt vapendirektiv. Man anser att delar av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska tas så nära dem som berör som möjligt.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) tänker stå upp för att det nya vapendirektivet inte ska ska drabba jägare i onödan, enligt en intervju i Ekot. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

21 januari 2016

Riksdagen säger nej till EU:s vapenförslag

Riksdagens justitieutskott säger nej till stora delar av EU-kommissionens vapenförslag. Därmed får inrikesminister Anders Ygeman med sig riksdagen i de fortsatta förhandlingarna med EU-kommissionen.

”Vi anser att kommissionen ska avstå från en otydlig och meningslös reglering utan istället koncentrera arbetet på de illegala vapnen”, skriver Moderaternas Krister Hammarbergh. Foto: Lars-Henrik Andersson

21 januari 2016

”Vapenförslag strider mot EU:s principer”

Moderaterna har tagit initiativ till att Justitieutskottet gjort en första granskning av EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv, en så kallad subsidiaritetsprövning. Det har nu lett till att riksdagen konstaterar att kommissionens förslag är för långtgående i vissa delar. Riksdagen går därför längre i kritiken mot förslaget än vad regeringen gör.

6 januari 2016

”EU-direktiv oförenliga med demokrati”

Vargjakten har överklagats sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att tillvägagångssättet med Naturvårdsverket som sista instans för överklagande strider mot EU-rätten. Och naturligtvis har detta utnyttjats av WWF, Naturskyddsföreningen och andra föreningar som bara har som mål att fylla Sverige med varg, oavsett vilka konsekvenser detta medför.

Många myndigheter stöder jägare och sportskyttar i deras kritik mot EU-kommissionens förslag till förändringar av vapendirektivet. Men det finns också de som är positiva, till exempel polisen. Foto: Lars-Henrik Andersson

5 januari 2016

Svensk polis stöder EU:s vapenförslag

När tiden på tisdagen gick ut för att lämna remissvar på EU:s förslag till vapendirektiv hade en lång rad organisationer, myndigheter och privatpersoner tagit tillfället i akt. De flesta är negativa till kommissionens långtgående begränsningar, men det finns också de som inte ställer upp för svenska jägare och sportskyttar. Inte oväntat är polisen, som man skriver, till största delen positiv till ändringsförslagen.

Försvarsmakten ger tummen ner för förslaget om ändringar i EU:s vapendirektiv. Foto: Lars-Henrik Andersson

30 december 2015

Försvarsmakten sågar EU-vapenförslag

Försvarsmakten har lämnat ett remissvar på EU:s förslag om skärpta regler i vapendirektivet. Svaret är ett entydigt nej, då förslaget enligt Försvarsmakten kan påverka svensk försvarsförmåga negativt.

Om EU nu förbjuder vissa vapen står andra på tur nästa gång man vill skärpa vapenlagarna. Därför måste vi agera tillsammans, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

14 december 2015

”EU:s vapenlagar påverkar oss alla”

Många har uppmärksammat förslaget från EU gällande vapen som officiellt kom ut den 18 november. Många frågor började ställas från både jägare och sportskyttar. Vad ska hända? Är jag påverkad?

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev