Bågjakten undersöks på nytt

Finska bågjägarförbundet genomför en uppföljande undersökning av bågens effekt som jaktvapen.

Motioner till Jägareförbundets stämma i korthet

Premium

Om bågjakt, ny viltmyndighet, fällfångst, åtelkameror, rovviltsansvariga och omhändertagande handlar ytterligare några motioner till Jägareförbundets årsstämma.

Naturvårdsverket föreslår att bågjakt ska tillåtas i Sverige.

Beslut om bågjakt fördröjs

Det dröjer med ett beslut om bågsjakt. Naturvårdsverket vill avvakta en finsk utredning som kan fördröja processen med ytterligare ett år.

Essä: Bågjakt och jaktens filosofiska botten

Premium

Bågjaktens vara eller inte vara i Sverige har diskuterats flitigt och frågan är ännu inte avgjord. Debatten har dock inte enbart handlat om pilbågens effektivitet som jaktredskap. Men vad handlar den då om?

Naturvårdsverket föreslår att bågjakt ska tillåtas i Sverige.

Vill se positivt beslut om bågjakt i Sverige

Jakt med båge ska införas i Sverige. Det anser Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet i en skrivelse till Naturvårdsverket.

Litauens miljöminister i blåsväder på grund av bågjakt

Den litauiska miljöministerns beslut att tillåta bågjakt har gjort djurrättsaktivister och politiker i landet upprörda. Ministern har tvingats backa om beslutet och riskerar att få avgå.

Nytt yttrande om bågjakt – vetenskapligt råd efterlyser mer forskning

Premium

Det är fortfarande oklart om och när bågjakt blir tillåtet i Sverige.
Ett vetenskapligt råd efterlyser nu mer forskning.

Bågjakt på älg kan bli tillåten i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har skickat ut en remiss om ett antal ändringar i landets jaktförordning. Bland annat vill man nu tillåta älg som jaktbart vilt vid bågjakt.

Jägareförbundet är positiv till bågjakt eftersom de erfarenheter och undersökningar som gjorts visar att jaktformen fungerar lika bra som med krutvapen.

Förbundet om bågjakt – befintligt underlag är tillräckligt

Svenska Jägareförbundet är lite överraskat att Naturvårdsverket först lägger ett skarpt förslag om att införa bågjakt och sedan ändrar sig.

Det krävs ännu mer utredning innan Naturvårdsverket är berett att fatta beslut om eventuell bågjakt i Sverige.

Verket: Mer utredning krävs inför bågjaktsbeslut

Naturvårdsverket föreslog i somras att det ska bli tillåtet att jaga med pilbåge i Sverige. Myndigheten har nu beslutat att utreda frågan ännu ett varv innan man fattar ett slutligt beslut.

Många tunga remissinstanser ger stöd för förslaget om bågjakt.

Tunga remissvar ger stöd för bågjakt

Det har inkommit mängder av remissvar på Naturvårdsverkets förslag att tillåta bågjakt.
En majoritet av svaren från de tunga remissinstanserna är positiva till förslaget, men det finns även motståndare. Bland de som inte vill återinföra bågjakt finns Sveriges lantbruksuniversitet.

Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket, förklarar varför verket valde att byta ut handläggaren för bågjakt. Foto: Martin Källberg & Naturvårdsverket

Naturvårdsverket byter handläggare för bågjakten

Naturvårdsverket byter ut den handläggare som arbetat med utredningen om bågjakt. Handläggaren byts ut efter att två privatpersoner anklagat honom för att vara jävig eftersom han arrangerar och säljer jakter.

Namninsamling mot förslag om bågjakt

Föreningen Djurens Rätt har samlat in nära 40.000 namnunderskrifter för att stoppa förslaget om pilbågsjakt. Bland annat hävdas att risken för skadskjutningar ökar vid jakt med pil och båge jämfört med jakt med gevär.

Förslaget om bågjakt ifrågasätts

Naturvårdsverkets förslag som kan tillåta pilbågsjakt i Sverige väcker protester. I en skriftlig fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill Jens Holm (V) ha besked om regeringens inställning i frågan.

Ros och ris från Jägareförbundet om bågjaktsförslag

Jägareförbundet är positivt till Naturvårdsverkets förslag att tillåta bågjakt. Men förbundet är kritiskt till hur verket vill utforma regelverket kring jakten.

Så vill Naturvårdsverket utforma bågjakten

Åtta småviltarter ska vara tillåtna vid bågjakt och varje avlossad pil vid jakt ska rapporteras till Naturvårdsverket.
Det är ett par exempel på regler kring jakten med pil och båge som verket föreslår.

Naturvårdsverket föreslår att bågjakt ska tillåtas i Sverige.

Naturvårdsverket vill tillåta jakt med pilbåge

Naturvårdsverket vill ändra i föreskrifterna om jaktmedel och därmed tillåta jakt med pilbåge.
Dessutom vill verket att regler om jaktvapens utseende, ursprung och liknande tas bort ur föreskrifterna.

Ett steg närmare bågjakt

Jägareförbundet har tillsammans med Bågjägareförbundet nu lämnat sitt förslag till hur bågjakt ska kunna tillåtas i Sverige. I det ingår att allt svenskt vilt förutom stora rovdjur och säl ska kunna jagas med pil och båge.

”Dags att diskutera jakt med armborst”

Det är positivt att frågan om bågjakten drivs framåt av Svenska Jägareförbundet. Nu är det kanske dags att ta upp även armborstjakten som är minst lika effektiv och etiskt försvarbar.

”Annat än pilbåge avgör jaktens framtid”

Det finns gott om bevis i form av filmsekvenser på nätet som visar att korrekt placerade pilar med adekvat utrustning är lika effektivt som gevärsskott, om man jämför hjärt- och lungträff med respektive beväpning.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram