söndag 23 juni

Opinion

Det finns ingen anledning att godkänna pil och båge som jaktvapen, då det finns effektivare vapen. De som vill skjuta med pil kan göra det på andra mål än levande djur, anser debattören. Foto: Niklas Lundberg & Martin Källberg

Debatt: ”Inget behov av pilbåge vid jakt”

Finns det behov av att tillföra nya jaktmetoder/vapen, exempelvis pil och båge? Svaret torde vara ett självklart nej.

Jag har vid tidigare tillfälle ifrågasatt jakt med pil och båge och jag grundar min uppfattning på erfarenhet av såväl jakt med vapen som fångst med snara och fällor av olika slag. Det var vid en tid då beskattningen av viltet, naturresurserna, ingick i naturahushållningen som en viktig del i familjens ekonomi.

Det handlade därför inte om varken sport, hobby eller lek utan om allvar och stor respekt för vilt och natur. Det var också en självklarhet att allt skulle bedrivas effektivast möjligt och med de effektivaste metoder som stod till buds.

Etik en förutsättning

Etik behövde egentligen aldrig diskuteras eftersom det var förutsättningen för att bli framgångsrik, det vill säga, få mat på bordet och överskott till försäljning.

Fångst med snara och fällor gav också det överlägset största utbytet jämfört med jakt med skjutvapen av olika slag. Skjutvapen var helt enkelt inte lika effektiva.

Jakt med pil och båge bidrog inte heller historiskt sett, annat än till en försvinnande liten del av det totala fångstutbytet jämfört med andra fångstredskap och metoder.

Inget behov

Utvecklingen har gått mot att fångstkulturen fått ge vika, vilket ju skett till följd av ökade restriktioner och förbud och till följd av minskat behov för den egna försörjningen.

Mot bakgrund av detta kan man då fråga, finns det behov av eller andra skäl till att tillföra nya jaktmetoder/vapen, exempelvis pil och båge, för att kompensera för bortfallet av det som fångstkulturen stått för?

Svaret torde vara ett självklart nej.

Effektiva vapen finns

Nästa fråga, finns det behov av att tillföra nya jaktmetoder/vapen för att effektivisera eller utöka jaktuttaget från våra jaktmarker? Svaret torde även på den frågan vara ett självklart nej!

En tredje fråga, är jakt med pil och båge lika effektivt som ett kulvapen?

Ja, kanske på nära håll – så där max 30 meter, eller?

Frågan är naturligtvis ställd för att ursäkta eller rättfärdiga ett beslut om att tillåta jakt med pil och båge. Ur jaktsynpunkt är däremot frågan irrelevant, eftersom vi redan har tillräckligt effektiva, tillåtna vapen och kalibrar för all tänkbar jakt.

Andra mål

Återstår då frågan vad pil och båge skulle kunna fylla för behov eller tillföra som värde för jaktändamål? Kanske som sport, som hobby, för lek – eller som manlighetsrit?

Men är det etiskt försvarbara skäl för att döda djur när jakten med tillåtna metoder redan nu ifrågasätts?

För bågjaktsentusiasterna finns ju också andra, etiskt försvarbara mål att skjuta på, än levande djur.

 

Ilmar Stöckel

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.