Så vill Naturvårdsverket förstärka skyddet för landets jägare. Foto: Olle Olsson & Mostphotos

Vill stärka sekretessen för jägare: ”Nuvarande regler ger inte ett heltäckande skydd”

Premium

Hot och trakasserier förekommer både mot jägare som genomför skydds- och licensjakt och mot de som vill ansöka om skyddsjakt. Nuvarande regler ger inte ett heltäckande skydd för jägaruppgifter hos myndigheter. Därför föreslår Naturvårdsverket ändringar i offentlighets- och sekretesslagen för att kunna stärka skyddet för enskilda.

Det här framgår i Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag som har till syftet att förhindra spridning av och skydda vissa uppgifter kopplade till jakt och jägare.

Ny bestämmelse

För att förebygga hot och trakasserier föreslår Naturvårdsverket en ny bestämmelse om sekretess för uppgifter som rör den som ansöker om skyddsjakt. Naturvårdsverket föreslår även en ny bestämmelse om sekretess för den som jagar. En sådan bestämmelse bedömer Naturvårdsverket skulle förebygga och motverka förekomsten av hot och trakasserier mot både de som ansöker om skyddsjakt och de som genomför skydds- eller licensjakt.

Sekretessen ska enligt verkets förslag gälla ”om det kan antas att den enskilde kan komma att utsättas för hot eller trakasserier eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs”.

Förslag om stärkt skydd för uppgifter om vapen

För att förstärka skyddet för uppgifter om vapen och förhindra att dessa sprids, föreslår Naturvårdsverket att 18 kap. 16 § andra stycket utvidgas så att bestämmelsen görs till en primär sekretessbestämmelse för samtliga myndigheter.

En sådan utvidgning skulle, enligt Naturvårdsverket, kraftigt begränsa möjligheten för kriminella att genom utnyttjande av offentlighetsprincipen kartlägga möjlig tillgång till vapen hos enskilda jägare. Ändringen innebär en viss inskränkning av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen. Sammantaget anser dock Naturvårdsverket att det är motiverat att göra avsteg från offentlighetsprincipen i detta fall. För att säkerställa att spridning av uppgifter om jaktvapen förhindras.

 

Med de föreslagna ändringarna vill Naturvårdsverket:

• Stärka skyddet av uppgifter om vapen hos myndigheter.

• Göra det möjligt för myndigheter att skydda uppgifter om den som ansöker om skyddsjakt.

• Stärka skyddet av uppgifter om jägare hos myndigheter.

• Att det fortfarande ska gå att få ut beslut om jakt även om uppgifter om den som söker och den som genomför jakten är maskade på grund av sekretess.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev