Jordbruksverket och SVA uppmanar nu jägare att ha extra koll och rapportera om man upptäcker älgar som visar symptom på CWD. Foto: Lars-Henrik Andersson

Utökad CWD-övervakning i området

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ger nu jägarna rådet att hålla utkik efter fler hjortdjur med liknande symtom som älgkon i Arjeplog. Eftersöksjägare uppmanas ta prover på de djur som dödas i trafiken. Men det finns i nuläget ingen plan för den utökande provtagningen och övervakningen.

Lotta Hofverberg, enhetschef vid Jordbruksverket, berättar att man nu arbetar tillsammans med SVA med att ta fram riktlinjer för hur arbetet går vidare.
– En utredande veterinär har utsetts, och denna har bland annat till uppgift att se till att eventuella rester av djurkroppen packas och transporteras till SVA. Övervakningen i området kommer även utökas, och vi arbetar med att ta fram detaljerna kring hur och i vilken omfattning, säger Lotta Hofverberg och fortsätter:
– Vi försöker göra CWD-provtagningen så smidig som möjligt för alla som tar CWD-prover. SVA skickar ut provtagningsmaterial, instruktioner och kartonger att skicka huvudet eller proverna i. Porto är betalt och det finns möjlighet att få kartongen hämtad utan kostnad för provtagaren. Nu finns även möjlighet att ansöka om ersättning för de så kallade skedproverna. Mer information om vad som är skedprover och hur de tas finns på SVA:s hemsida. Blanketter för att ansöka om ersättning finns på Jordbruksverkets hemsida och de skickas även med provtagningsmaterialet.

Jordbruksverket arbetar tillsammans med SVA med att ta fram riktlinjer för hur arbetet går vidare efter upptäckten av CWD på en älgko i Arjeplog. Foto: Jordbruksverket

Finns det något nytt att berätta utifrån proven som gjordes?
– Nej. Proverna kommer att skickas till andra laboratorier för vidare analys. Vi har en dialog med laboratorierna. Vi vet inte när vi har mer information. Analyssvaren förväntas dock vara i form av ”pusselbitar”, det vill säga: vi kommer inte få exakta besked och diagnostiken är en flerstegsraket där vissa analyser tar väldigt lång tid eftersom de bygger på att man infekterar möss och sedan studerar hur sjukdomen utvecklas hos dem. Analyssvaren kommer att kunna säga om fallet i Sverige liknar de norska fallen hos älg det vill säga atypisk CWD, eller om det ser mer ut som klassisk variant. Men analyssvaren ger inte svar på frågan om atypisk CWD är smittsam eller inte, det är en annan fråga. Erfarenheterna från Norge tyder ju dock på att den verkar vara mindre smittsam, eller kanske inte smittsam, säger epidemiolog Maria Nöremark vid SVA.

Jägarna säger att det tar rätt lång tid att frakta ner en älgskalle till SVA, lite omständligt. Vad kan ni ge för stöd till jägarna?
– Hela skallen behöver inte skickas, det går bra att ta ut ett prov på hjärnstammen med sked och att skära ut lymfknutorna. De kan då skickas i ett vadderat kuvert som man får när man beställer provtagningsmaterial. Instruktioner och beställning av material för provtagning finns på SVA:s hemsida.

Vilka råd vill ni ge jägarna i området?
– Håll ögonen öppna. Rapportera djur som visar symptom på CWD. Skicka in prov från djur som hittas döda, som avlivas på grund av sjukdom, som trafikdödas eller är rovdjursdödade. Ju fler prov vi får in från området desto bättre, säger Maria Nöremark.

Behöver jägarna vidta några särskilda åtgärder ifall en älg med den smittsamma varianten av CWD påträffas?
– Oavsett vilken variant det är så är det första som sker en utökad provtagning i området för att få en bättre bild av läget, då har jägarna en viktig roll genom att skicka in fler prover. Under den närmsta tiden kommer det utarbetas en plan för exakt hur den utökade provtagningen i regionen ska se ut.

Enligt SVA har jägarna en viktig roll i att skicka in prover från älgar. Foto: Lars-Henrik Andersson

Det går inte att på förhand besluta exakt vilka åtgärder som ska vidtas långsiktigt om klassisk CWD påvisas; hänsyn behöver tas till art, vilka arter som finns i regionen och hur långt de kan har rört sig, om det är vilt eller tamdjur, hur långt övervakningen i övrigt har kommit i landet och hur mycket vi vet om sjukdomsförekomsten i landet med mera, säger Maria Nöremark och fortsätter:
– Det finns en rad åtgärder som kan behöva vidtas, men det går inte på förhand att besluta vilka som är relevanta utan det beror på situationen och de faktorer som nämnts ovan. Exempel på åtgärder som kan vara relevanta att vidta är att förbud mot att flytta levande djur från regionen, att inte flytta slaktavfall eller kadaver. Det kan också vara aktuellt att undvika sådant som gör att många djur samlas på en liten yta där de riskerar att smitta varandra, det vill säga mineralstenar och utfodring.

 

Seminarium om CWD

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent i Norrbotten, befann sig på ett seminarium om CWD när han nåddes av nyheten att ett fall påträffats i Norrbotten.

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent. Foto: Lars-Henrik Andersson

– Vi får som sagt se vad myndigheterna säger och sen göra vad vi kan i Arjeplog, men också i övriga länet. Det kan handla om att se över hur man får en bra eller bättre mängd prover att skickas in framöver. Man ska ju minnas att det var först i fredags som SVA och polisen blev överens om på vilket sätt eftersöksjägarna för trafikeftersök fick användas för detta arbete. Vi har fortfarande en ganska lugn bild från myndigheterna kopplat till att det var en gammal älg och prioner i hjärnan men inte i lymfknutar vilket tyder på den ej smittsamma varianten, säger Björn Sundgren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev