Ett vuxet rådjur påträffat dött kan vara aktuellt för att ingå i övervakningen av möjlig förekomst av CWD i Sverige. Foto: Jan Henricson

Jägarna avgörande för CWD-övervakning

Nu inleder SVA en övervakning av CWD i Sverige, den hjärnsjukdom som hittats hos vildren och älg i Norge. Jägarna kommer att spela en mycket stor roll i insamlingen av prover från fallvilt och djur med symtom på hjärnskador.

Övervakningsprogrammet, som ska pågå mellan 2018 och 2020, finansieras av EU och omfattar Sverige, Finland, Polen och de baltiska länderna.

CWD, cronic wasting disease, upptäcktes för första gången i Europa hos vildren i Norge för två år sedan. CWD är en smittsam och dödlig prionsjukdom som drabbar hjortdjur. Om sjukdomen får fäste i en region är det sannolikt omöjligt att hindra den från att spridas till andra områden.

 

Från vuxna djur

Sammanlagt ska minst 6.000 hjortdjur testas. I Sverige handlar det om 2.750 djur av älg, rådjur och kronhjort utspritt över hela landet.

Dovhjort ingår inte i övervakningen man ska ändå provtas i de fall de har symptom som uppvisar tecken på CWD. Veterinärerna på SVA hjälper till med att bedöma om prover ska tas.

SVA efterlyser prover från fallvilt, djur som avlivas på grund av sjukdomssymptom, trafikdödat vilt samt från vilt som kasseras efter vanlig jakt. Sjukdomen utvecklas långsamt och prover ska därför bara tas från vuxna djur.

Friskt klövvilt som fälls vid vanlig jakt ska inte provtas. Detta eftersom det är mycket svårt att hitta CWD-infekterade djur. Provtagningen inriktas därför på djur som bedöms ha störst risk att bära på sjukdomen.

 

Jägarna är avgörande

På SVA säger chefen för viltsektionen Erik Ågren att jägarnas insatser är avgörande för möjligheten att upptäcka en möjlig CWD-förekomst på ett tidigt stadium.

– Jägare tillbringar mycket tid ute i naturen och har koll på sina marker. Då kan sjuka djur upptäckas och jägarna har kunskapen som krävs för att avliva dem, och att hantera hittade döda djur. Många jägare arbetar dessutom med trafikeftersök. Insatser från Sveriges jägarkår är därmed av avgörande betydelse för chansen att upptäcka en eventuell CWD-förekomst på ett tidigt stadium.

Jägareförbundets hemsida finns mer att läsa om övervakningsprogrammet. Där finns också telefonnummer till SVA samt information om vad jägarna ska beakta när de bedömer om ett djur kan vara aktuellt för provtagning.

Fakta

CWD, chronic wasting disease, är en smittsam neurologisk sjukdom som angriper hjärnan hos hjortdjur. Sjukdomen utvecklas långsamt och drabbade djur visar upp ett förändrat beteende och försämrad fysisk kondition.
I Nordamerika har man funnit sjukdomen hos flera arter, bland annat vitsvanshjort och älg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev