torsdag 28 september

SVA vill börja CWD-övervakningen i Jämtland så snart som möjligt för att hinna få in ett antal prover från årets älgjakt. Foto: Johnny Olsson

Nu ska CWD övervakas hårdare i Sverige – jägarna viktiga i arbetet

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, med flera inleder en riktad övervakning av den dödliga prionsjukdomen CWD i Jämtlands län. Jägarna får en viktig roll i arbetet.

Den riktade övervakningen ska SVA göra tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Jägareförbundet.

– Vi har än så länge inte haft några konstaterade fall i Sverige. Anledningen till att vi väljer att utöka övervakningen nu, före det av EU beslutade övervakningsprogrammet som ska börja 2018, är att det nyligen påvisats CWD hos en älg i Norge nära gränsen till Jämtland. Detta gör att vi vill skaffa oss bättre kunskapsunderlag genom riktad provtagning, säger Anna E Holm, Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

 

Jägarna har en viktig roll

Älgar som fälls under jakten i Jämtland blir början på en större övervakning av hjortdjur i Sverige som ska genomföras med början nästa år. Hitintills har övervakningen begränsats till påträffade döda samt avlivade sjuka hjortdjur.
– Vi vill börja övervakningen i Jämtland så snart som möjligt för att hinna få in ett antal prover från årets älgjakt. Älgar från de västra delarna av Jämtland, nära norska gränsen, är förstås av störst intresse att undersöka inledningsvis, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren, SVA, i pressmeddelandet.

 

Jägareförbundet organiserar

Med hjälp av bland andra Svenska Jägareförbundet organiserar och informerar SVA om hur provtagningen från älgar skjutna under älgjakt ska ske. Älgar som skjuts under jakten i Jämtland ska vara vuxna för att få ingå i den riktade övervakningen. Det gäller även älgar som påträffas sjuka och avlivas, eller hittas döda och som provtas för CWD.

 

Övervakningen fortsätter 2018

Den övervakning som nu utökas, och som inledningsvis riktas mot älgar i Jämtland, är det första steget i en utvidgad och landsomfattande riktad övervakning av CWD. EU fattade nyligen beslut om att införa ett treårigt program för övervakning av CWD hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Det programmet inleds 1 januari 2018, och omfattar minst 6.000 prover per land, fördelade på hägnade hjortdjur i fångenskap och frilevande hjortdjur och renar.

 

Finns redan i Norge

Den allvarliga sjukdomen CWD, avmagringssjuka, som enbart drabbar hjortdjur, finns sedan länge i Nordamerika. I Europa påvisades sjukdomen för första gången förra året på vildren och älg i Norge.

 

Läs mer om CWD  (extern länk)

Fakta

Avmagringssjuka är en prionsjukdom (transmissibel spongiform encefalopati, TSE) som kännetecknas av förändringar i hjärnan till följd av ansamling av sjukliga, smittsamma proteiner. Inkubationstiden är lång, minst ett år. De mest framträdande symtomen är avmagring, beteendeförändringar och rörelsestörningar som ökar över tid. Mot slutet av sjukdomen kan djuren också salivera och urinera mer än normalt. Efter ett sjukdomsförlopp på veckor till månader dör djuren.

Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord. Smittan kan överleva lång tid i miljön.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev