I stort sett samma bakgrund och beslut, men skilda bedömningar av förvaltningsrätten. Den tidigare skyddsjakten på varg i Östergötland och den pågående i Jönköping och Västra Götaland bedöms olika. Foto: Arkivfoto

Skilda bedömningar i domstol om skyddsjakt

Premium

När skyddsjakten på en varg i Östergötland överklagades fann Förvaltningsrätten i Luleå inte anledning att stoppa jakten. När ett liknande beslut om skyddsjakt tas i två grannlän blir domstolens utslag det motsatta.

När länsstyrelserna i Jönköpings län och Västra Götalands län i förra veckan beslutade om skyddsjakt på en varg som vid flera tillfällen rivit får på ömse sidor om länsgränsen, var det bara en tidsfråga innan överklaganden nådde Förvaltningsrätten i Luleå.

I går inhiberades skyddsjakten i Jönköpings län efter överklaganden från föreningarna Nordulv och Jaktkritikerna. Idag stoppades jakten i Västra Götaland.

Vargjakten i Småland stoppas av förvaltningsrätten

När flera föreningar för en dryg månad sedan överklagade beslutet om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret i Östergötland valde domstolen att inte stoppa jakten. Där fälldes också senare en varg, och fram till förra veckan hade inga nya angrepp noterats efter det.

 

Får och nöt

En skillnad mellan de båda fallen är att i Östergötland hänvisade länsstyrelsen till att nötkreatur angripits inne i ett vargrevir. I Jönköpings och Västra Götalands län handlar det om får och i området finns inget etablerat revir.

I övrigt tycks skyddsjaktbesluten likna varandra. Det rör sig om upprepade angrepp inom ett begränsat geografiskt område, och att på något annat sätt skydda tamdjuren har inte länsstyrelserna kunnat finna.

 

Hur kan samma rättsliga instans komma till så olika uppfattning i till synes två liknande skyddsjaktbeslut?

– Varje ärende bedöms för sig och det kan vara skillnader i underlagen som gör att den ena jakten inhiberas men inte den andra, säger rådman Eva Westerlund vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Enligt Westerlund är det enligt de handlingar som domstolen tagit del av vad gäller skyddsjakten, ovisst om samtliga förutsättningar som krävs för skyddsjakt är uppfyllda.

I beslutet att stoppa jakten skriver förvaltningsrätten:

”Förvaltningsrätten bedömer att utgången i målet framstår som oviss. Därför, och då en verkställighet av beslutet inte kan bringas återgå, finner rätten att det för närvarande finns skäl att besluta om inhibition. Det överklagade beslutet ska således tills vidare inte gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutas.”

 

Speciella mål

Eva Westerlund beskriver målen om skyddsjakt som speciella. Ibland stoppas jakten, ibland kommer domstolen fram till att jakten kan fortsätta i väntan på ett slutligt utslag.

– Målen kan se olika ut. Länsstyrelsernas beslut kan vara olika skrivna. Ibland är det tydligt att rekvisiten för att bevilja skyddsjakt är uppfyllda, ibland behöver de kompletteras, säger Eva Westerlund.

Vad gäller vargen som rivit får längs gränsen mellan Jönköpings och Västra Götalands län, har länsstyrelserna till måndag i nästa vecka på sig att komma in med yttranden angående de överklaganden som gjorts. Om inte avgörs målet på de handlingar som finns.

– Vi avser att svara men vad det blir är för tidigt att säga, säger Jens Mattsson, kommunikatör på länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

Kan det finnas något mått av godtycke i sådana här domstolsärenden? Att domarnas personliga uppfattning om varg speglar sig i de beslut som tas?

– Varje domare dömer självständigt, men vi har samma lagstiftning att rätta oss efter och vi är tränade i samma juridiska metoder och det finns inga egna agendor. Men med det sagt, varje domare dömer utifrån sin tolkning av underlaget, svarar Eva Westerlund.

Skyddsjakt på varg stoppas inte – men målet är inte avgjort ännu

När förvaltningsrätten slutligt avgör om den godkänner skyddsjakten är inte bestämt. Länsstyrelserna har som sagt till måndag på sig att yttra sig.

– Men om de svarar tidigare är det möjligt att ärendet avgörs innan dess. Skyddsjaktärenden ska behandlas skyndsamt av domstolen, säger Eva Westerlund.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev