En jägare som vistas på fel plats med ett blyhagelskott i fickan gör sig skyldig till brott, enligt EU-kommissionens förslag till blyhagelförbud. Nu uppmanas politikerna i EU att låta sina jurister går igenom förslaget.

En jägare som vistas på fel plats med ett blyhagelskott i fickan gör sig skyldig till brott, enligt EU-kommissionens förslag till blyhagelförbud. Nu uppmanas politikerna i EU att låta sina jurister går igenom förslaget. Foto: Madeleine Lewander

Sju miljoner jägare säger nej till blyhagelförbud

Den europeiska jägarorganisationen FACE vill att juristerna i ministerrådet och EU-parlamentet ser över om blyghagelförbudet är juridiskt hållbart. Samtidigt uppmanar FACE politikerna i medlemsländerna att förkasta förslaget.

När FACE generalförsamling höll möte under måndagen stod frågan om EU-kommissionens blyhagelförbud högt upp på dagordningen.

Delegaterna från de europeiska jaktorganisationerna upprepade vad som tidigare sagts, att man stöder en utfasning av blyhagel från våtmarker, men att det måste ske på andra sätt än vad som nu föreslås.

 

Rättigheter kränks

Som förslaget nu är utformat kränks jägarnas grundläggande rättigheter, inte bara under EU-rätt utan också under nationell rätt. Om förslaget antas av ministerråd och parlament innebär det att jägarna ställs inför stora svårigheter, inte minst vad gäller rättsläget, skriver FACE i ett pressmeddelande.

Ja, nej och kanske till blyhagelförbud i riksdagen

Man upprepar huvudkritiken mot förslaget i två punkter:

• Den vaga och flytande definitionen av en våtmark, som inkluderar små och tillfälliga vattenpölar och torvmarker utan synligt vatten, samt buffertzoner på 100 meter runt dessa.

• Den omvända bevisbördan för jägare som föreslagits vad gäller förbudet att inneha blyhagelpatroner, vilket strider mot oskyldighetspresumtionen, det vill säga att du är oskyldig tills motsatsen har bevisats.

 

Juridisk undersökning

Nu uppmanar FACE Europaparlamentet och ministerrådet att de ska be sina juridiska avdelningar att undersöka om förslaget över huvud taget är juridiskt hållbart.
Jägarorganisationen vill att juristerna särskilt studerar om det överskrider EU:s maktbefogenheter, principen om förutsägbarhet i lagstiftning och rättstillämpning, den omvända bevisbördan (som drabbar jägare som har ett blyhagelskott i fickan på fel plats, reds anm.), samt proportionalitetsprincipen.

Sverige sa ja till omfattande förbud mot blyhagel

Generalförsamlingen beslutade också att FACE ska uppmana politikerna att förkasta förslaget som gick igenom i Reach-kommittén, då man anser det vara rättsvidrigt, oproportionerligt och nästan omöjligt att tillämpa.

 

Tidigare avrådan

Torbjörn Larsson.

Jägarorganisationen beklagar också att råden från ECHA:s verkställighetsforum och från dess kommitté för socioekonomisk analys har ignorerats. Där avråddes EU från att anta definitionen av våtmark som föreslagits, samt förslaget om förbud mot innehav av blyhagelpatroner.

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson innehar samma befattning i FACE:

– Samtliga medlemsorganisationer i FACE, som tillsammans representerar sju miljoner jägare, är eniga när vi uttrycker vårt missnöje med beslutet som togs i Reach-kommittén, sa Torbjörn Larsson efter gårdagens möte med generalförsamlingen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev