Läs också Sverige sa ja till omfattande förbud mot blyhagel