Riksdagens roll behöver inte vara överspelad även om både EU:s ministerråd och parlament tycker det är en bra idé att göra Sverige till en våtmark. Foto: Lars-Henrik Andersson & Kjell-Erik Moseid

Ja, nej och kanske till blyhagelförbud i riksdagen

Premium

Möjligtvis finns det i riksdagen en majoritet emot EU-kommissionens förslag om ett blyhagelförbud. En enkät som Svensk Jakt genomfört visar ett klart ja, och tre tydliga nej till förslaget.

Efter att det blev känt att Sverige i EU:s Reach-kommitté röstat ja till kommissionens långtgående blyhagelförbud, mejlade Svensk Jakt en fråga till ledamöter för respektive riksdagsparti i miljö- och jordbruksutskottet.

 

Frågan löd:

• Hur ställer sig ditt parti till EU-kommissionens förslag om förbud mot blyhagel, som antagits av EU:s Reach-kommitté där Sverige röstade ja?

 

Alla utom Vänsterpartiets ledamot har svarat på frågan. Av dessa säger KD, M och SD ett klart nej, medan MP är tydligt för förbudet. S, L och C intar en mer avvaktande hållning, även om de i sina svar pekar på vad som drabbar den svenska jakten och jägarkåren om förslaget blir verklighet.

 

Fåtal små länder

Vad har det nu för betydelse vad politikerna i miljö- och jordbruksutskottet anser om förslaget?

Beslutet i Reach-kommittén är inte avgörande. Det är politikerna i ministerrådet och EU-parlamentet som fattar det slutliga beslutet.

Inför rådets överläggningar måste regeringen förankra sin hållning i riksdagens EU-nämnd. Det kan alltså bli så att miljöminister Isabella Lövin, som gav Sveriges representant i Reach instruktioner att rösta ja, måste säga nej till förslaget i ministerrådet. Om riksdagens majoritet anser det, vill säga.

Skarpt förslag om utökat förbud mot blyhagel

Nu kanske det spelar mindre roll eftersom beslutet i rådet, precis som i Reach, tas med kvalificerad majoritet. Och enligt uppgifter till Svensk Jakt var det endast ett fåtal mindre länder som röstade mot förslaget i Reach-kommittén, där experterna naturligtvis röstade enligt sina regeringars order.

 

Ingen raksträcka

Det ser alltså allt annat än ljust ut för jägarna vad gäller jakten med blyhagel. Risken finns att EU-kommissionens klassning om vad som är en våtmark får genomslag även i Sverige. Något som på grund av våra speciella förhållanden innebär att stora arealer kommer att betraktas som våtmark, och att en jägare som befinner sig på fel plats med ett blyhagelskott i fickan gör sig skyldig till lagbrott.

Men riksdagens roll behöver inte vara överspelad även om både EU:s ministerråd och parlament tycker det är en bra idé att göra Sverige till en våtmark.

EU:s direktiv ska också implementeras i svensk lagstiftning, och lagar beslutas av riksdagen. Av alla turer som varit och är kring vapendirektivet har vi lärt oss att det inte behöver vara någon raksträcka.

Nedan återfinns riksdagspolitikernas svar på Svensk Jakts fråga.

 

Även om det är ministerrådet i EU och EU-parlamentet som avgör hur svensk jakt får bedrivas i framtiden, har riksdagens inställning betydelse.

Även om det är ministerrådet i EU och EU-parlamentet som avgör hur svensk jakt får bedrivas i framtiden, har riksdagens inställning betydelse. Foto: Martin Källberg

Svensk Jakts fråga till ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet:

Hur ställer sig ditt parti till EU-kommissionens förslag om förbud mot blyhagel, som antagits av EU:s Reach-kommitté där Sverige röstade ja?

 

Isak From. Foto: Lars-Henrik Andersson

Isak From (S):

– Det är rimligt att begränsa användningen av bly i naturen och minimera skaderiskerna för miljö och människa, men EU ska inte i onödan göra det svårare för medlemsländernas jägare. Svenska jägare har en lång erfarenhet av att arbeta med riskhantering och besitter en djup kunskap inom ansvarsfull jakt.

– Vi Socialdemokrater anser att all jakt med blyhagel på sikt ska fasas ut. Att utvidga det nu gällande förbudet mot användning av blyhagel vid jakt på våtmark, till att gälla all jakt efter fågel är i förlängningen är rimligt. Men implementeringstiden (utfasningen måste göras lång).

För vår del är det viktigt att få så lång implementeringstid som möjligt och att förslaget om buffertzoner och tolkning av våtmarksdefinitionerna överlåts åt medlemsländerna att besluta. Det är vår grundprincip att beslut om jakt fattas i Sverige. Frågan om blyammunition vid jakt är inte något som i minsta detalj bör regleras på EU-nivå.

– I Sverige har vi redan ett tydligt naturskydd och strikta restriktioner för bly i våtmarker. Jaktbara vilt, tradition och klimatförutsättningar skiljer sig stort inom EU, därför bör jakttider, jaktmedel och ammunition vara någonting som medlemsländerna kan och ska reglera själva. Vi följer frågan och kommer bevaka den då den kommer till riksdagen inför ministerrådets möte.

 

Maria Gardfjell.

Maria Gardfjell (MP):

– Vi välkomnar beskedet. Blyhalten i naturen ökar. Nya studier visar att den vanligaste dödsorsaken hos kungsörn är blyförgiftning från kadaver. Jägare är medvetna om miljöproblematiken med bly och vet att man exempelvis måste använda stålhagel på skjutbanor. Det finns ett mycket brett stöd i samhället för att förbjuda blyhagel i våtmarker.

– Miljöpartiet vill även se ett generellt förbud mot blyhagel. I väntan på detta är det viktigt att vi får fram ett större utbud av alternativ som fungerar både för jägare och naturen.

 

 

Peter Helander (C).

Peter Helander (C):

– Centerpartiet anser att jaktpolitik ska beslutas på nationell nivå. Beslutet om att förbjuda blyhagel vid våtmarker och 400 meter från våtmarker, vilket inkludera bäckar och sjöar, visare på vilken liten hänsyn EU tar till de svenska förhållandena. Sverige är EU:s näst mest glesbefolkade land efter Finland och har enorma ytor med våtmarker. Vi bedömer att förslaget får stora konsekvenser för jakten i Sverige. Vi ser förstås positivt till att det arbetas för att ta fram fullgoda alternativ men idag är ett totalförbud inte möjligt att genomföra.

– Vi har tagit del av Svenska Jägarförbundets och LRF:s skrivelse till Naturvårdsverket om ”Utökad möjlighet att använda blyfri ammunition för jakt” och instämmer i mycket av det som sägs. Att Finland som EU-land redan ändrat lagstiftningen i linje med vad SJF och LRF framför visar att det är en möjlig väg.

 

Nina Lundström.

Nina Lundström (L)

– Liberalerna anser att begränsa användningen av bly sett till att fåglar och andra djur förgiftas av bly är nödvändigt. Enligt EU sprids 21.000–27.000 ton bly i naturen varje år på grund av jakt och fiske. Fåglar äter bly. Skadskjutna djur äts upp av andra djur och blyet anrikas i dem.  5.000 ton hamnar i våtmarker och en miljon sjöfåglar dör av blyförgiftning, enligt EU.

– Att fasa ut bly som jaktammunition är en miljöåtgärd och det finns alternativ för bly. Det är dock viktigt att annan ammunition har rätt egenskaper som är lämplig för jakt och som kan ersätta bly. Vad gäller förbud mot bly för sportskytteklubbar och för träning på skjutbanor anser vi att förbud innebär konsekvenser som inte är rimliga i dagsläget. Vi anser också att nya definitioner på våtmark behöver belysas mer och avgränsas och får inte motverka intresset för att anlägga nya våtmarker.

 

Elin Segerlind (V):

Har inte svarat.

 

John Widegren. Foto: Riksdagen

John Widegren (M):

– Vi är emot förslaget. Det är rimligt att begränsa användningen av bly i naturen och minimera skaderiskerna för miljö och människa. I Sverige har vi redan ett tydligt naturskydd och strikta restriktioner för bly i våtmarker, som Moderaterna står bakom.

– Men EU ska inte i onödan göra det svårare för laglydiga jägare. Blir EU-kommissionens förslag verklighet skulle det få förödande konsekvenser för landet jägare.

– Jägare som enbart befinner sig vid en våtmark med blyhagelpatroner i fickorna riskerar att anses skyldiga till brott, eftersom jägaren måste bevisa att ammunitionen inte ska användas till jakt i våtmark. Dessutom skulle förslaget innebära att nästan hela Sverige klassas som våtmark. Det säger sig självt att det ställer till stora problem. Moderaterna kommer att säga NEJ till förslaget.

 

Kjell-Arne Ottosson.

Kjell-Arne Ottosson (KD):

– Det är ett mycket märkligt agerande att Miljöpartiet och Sveriges vice statminister Isabella Lövin väljer att instruera Sveriges representant att rösta mot majoriteten i riksdagen.

– För Kristdemokraternas del är det solklart att detta förslag inte håller. Det finns redan idag restriktioner för bly i våtmarker. Med detta förslag gör man i stort sett hela Sverige till en våtmark, vilket blir förödande för jägarkåren.

– Skulle detta bli det slutgiltiga beslutet får en mycket stor del av jägarkåren skrota sina hagelvapen och köpa nya. Dessutom är delar av förslagen utformade på ett sätt som strider mot vår grundlag. Sveriges regering måste sluta med jakten på jägare och sportskyttar oavsett om det gäller blyhagel, vapendirektiv eller licens på magasin.

 

Runar Filper.

Runar Filper (SD):

– Sverigedemokraterna vänder sig emot förslaget om blyhagelförbud, ett förslag som skulle försvåra svensk jakt och viltvård avsevärt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev