Hela regeringen står bakom mijöminister Isabella Lövins (MP) beslut att stödja ett ett förbud mot bly i hagelammunition. Foto: Lars-Henrik Andersson och Fredrik Hjerling

Hela regeringen bakom blyförbud i hagel

Premium

Hela regeringen står bakom miljöminister Isabella Lövins beslut att stödja EU-kommissionens omdiskuterade förbud mot bly i hagelammunition. Enligt Lövins statssekreterare Gunvor G Ericson finns det inget annat sätt att definiera en våtmark än den nu antagna.

När EU:s Reach-kommitté, bestående av experter från medlemsländernas kemikaliemyndigheter, på torsdagen behandlade EU-kommissionens kritiserade förslag om förbud mot bly i hagelammunition röstade Sverige ja.

Sveriges delegat hade kort innan mötet fått instruktioner från miljödepartementet om hur hon skulle ställa sig vid en omröstning. Enligt miljödepartementets statssekreterare är det en inställning som hela regeringen delar.

 

Sverige sa ja till omfattande förbud mot blyhagel

 

Minister inte tillgänglig

Miljöminister Isabella Lövin, (MP).

Svensk Jakt ställde med anledning av den svenska hållningen via mejl fyra frågor till miljöminister Isabella Lövin (MP), som enligt hennes pressavdelning inte är tillgänglig för att svara.

Statssekreterare Gunvor G Ericson på miljödepartementet har emellertid haft tid. Frågor och svar nedan.

 

Opolitiska EU-tjänstemän anklagas för aktivism i jaktfrågor

 

• Har frågan diskuterats på regeringssammanträde och är regeringen enig om att EU-kommissionens förslag ska införas i Sverige?

– Eftersom Reach är en EU-förordning är den direkt verkande i Sverige. Alla frågor bereds mellan berörda departement och enheter i regeringskansliet. Så har även skett för detta förslag. Hela regeringen står bakom den svenska positionen. Bly är giftigt för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser därför är det viktigt att minimera användningen.

 

• EU-kommissionens definition av en våtmark är så omfattande att även tillfälliga vattensamlingar omfattas. Hur ska man som jägare veta om det funnits en vattensamling på en plats?

– Definitionen som kommissionen använt kommer från Ramsar-konventionen. Det är den enda internationellt vedertagna definitionen av våtmark. Sverige har ratificerat konventionen och därmed ställt sig bakom denna definition.

 

• EU-kommissionen öppnar för att länder som har svårt att implementera reglerna kan införa ett totalt blyhagelförbud. Hur ser du på detta?

– Det har vi inte tagit ställning till.

 

• Det har av jurister framförts kritik mot att en omvänd bevisföring för jägare bryter mot svensk grundlag, bara genom att ha ett blyhagelskott i fickan när man passerar ett vattendrag. Är detta något ni värderat innan ni sa ja till förslaget?

– Enligt det förslag som röstades om framgår att förbudet endast avser ”while out wetland shooting or as part of going wetland shooting”. Det vill säga förbudet gäller endast i samband med jakt över våtmark, säger Gunvor G Ericson i ett skriftligt svar på Svensk Jakts fråga.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev