Riksåklagaren inleder ingen förundersökning riktat mot miljöåklagare Lars Magnusson, men telefonavlyssningen utreds nu av Justitiedepartementet. Foto: Mostphotos

Riksåklagaren inleder ingen förundersökning

Det blir ingen förundersökning av den hemliga telefonavlyssning som användes när fem män greps och häktades misstänkta för grovt jaktbrott i Västmanland. Riksåklagaren lägger när ärendet och konstaterar att miljöåklagare Lars Magnusson endast kan ha gjort sig skyldig till ringa tjänstefel, vilket inte är straffbart. Användningen av hemliga tvångsmedel utreds nu istället av Justitiedepartementet.

Polis och åklagare använde hemlig telefonavlyssning innan man grep och häktade en 69-årig man som tillsammans med fyra andra män misstänkta för grovt jaktbrott i Västmanland hösten 2018. Innan den massiva polisinsatsen hade polisen under en tid avlyssnat 69-årings mobiltelefon, och det var ett samtal med 69-åringens syster som föranledde polisinsatsen.

Försvaret har under hela utredningen hävdat att telefonavlyssningen saknar stöd i lagen.

 

Anmälde tjänstefel

I december polisanmälde 69-åringen tillsammans med sin advokat Sven Severin miljöåklagare Lars Magnusson för tjänstefel.

Enligt straffskalan för tjänstefel kan det i grövre fall utdömas fängelse.

I en tidigare artikel i Svensk Jakt har advokat Sven Severin förklarat varför det i det här fallet finns särskilda skäl till att göra en anmälan.

– Åklagaren har helt klart klivit över gränsen. Enligt lagen ska en domstol inte ge tillstånd till elektronisk avlyssning i ett sådant här ärende. Då ska åklagaren heller inte begära det, säger Sven Severin.

Anmälan gjordes några dagar före jul, och en utredning inleddes.

 

Inte straffbart

Nu har Riksåklagaren, RÅ, kommit fram till ett beslut.

Enligt Riksåklagaren kan beslutet om avlyssning som mest handla om ringa tjänstefel, och det är enligt RÅ:s bedömning inte straffbart.

Såväl miljöåklagare Lars Magnusson som den domare vid tingsrätten i Västmanland som tog beslutet om telefonavlyssning har granskats, men i båda fallen anser RÅ att det finns tolkningsutrymme.

– För en domares del måste en bedömning vara uppenbart oriktig för att kunna föranleda straffansvar. Utrymmet för att döma en domare till ansvar för tjänstefel är mycket begränsat. Detsamma måste anses gälla även för åklagare, skriver RÅ i sitt beslut.

 

Kan prickas

Samtidigt som kravet på en förundersökning utretts ska också Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden genomföra en kontroll av ärendet. Vad följden blir av den granskningen är oklart.

– Det saknas därför för närvarande anledning att närmare granska ärendet inom ramen för riksåklagarens särskilda tillsyn, skriver RÅ i beslutet.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Justitiedepartementet. Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev