Foto: Mostphotos

Riksåklagaren utreder åklagare i jakthärva

Några dagar före jul polisanmäldes miljöåklagare Lars Magnusson för tjänstefel av en av de misstänkta i den så kallade jakthärvan i Västmanland.
Nu ska Riksåklagaren, RÅ, Petra Lundh avgöra om förundersökning ska inledas mot både åklagaren och domaren som fattade beslut att avlyssna de misstänktas telefoner.
– Jag har lämnat materialet till RÅ för bedömning, bekräftar överåklagare Anders Jakobsson för Expressen.

Huvudsaken i polisanmälan gäller den hemliga elektroniska avlyssning som bedrivits mot 69-åringen samt ytterligare fyra misstänkta. Enligt 69-åringen och hans advokat Sven Severin bryter en sådan tvångsåtgärd mot lagstiftningen, med tanke på straffvärdet för det misstänkta brottet. De hävdar att miljöåklagare Lars Magnusson har begått tjänstefel när han begärt att domstolen ska godkänna detta tvångsmedel.

 

Riksåklagaren fattar beslut

Särskilda åklagarkammarens arbete med att samla in och sammanställa underlag i form av handlingar från både polisen, åklagaren, Västmanlands tingsrätt och Svea hovrätt är nu klart. Men överåklagare Anders Jakobsson kommer inte självständigt ta ställning till om förundersökning ska inledas mot åklagaren och domarna som gett klartecken till att de misstänkas skulle avlyssnas i hemlighet av polispersonal från Nationella operativa avdelningen, NOA.

Istället landar fallet hos Riksåklagaren.

– Om det är fler personkategorier som kan misstänkas för brott. Jag tänker då närmast på att någon har fattat beslut och då är det Riksåklagaren som ska titta på det. Då gör man det gemensamt så att man får en gemensam bedömning av åklagarens och domarens handläggning, säger Anders Jakobsson till Expressen.

 

Beslut om ett par veckor

Riksåklagaren väntas fatta beslut inom ett par veckor om en formell förundersökning ska inledas mot åklagaren och den domare eller domare som tagit beslutet. Om en förundersökning om tjänstefel inleds är det normala att den misstänkte skiljs från det ärende anmälan gäller.

Straffskalan för tjänstefel är minst sagt bred. Det kan handla om ringa varianter av tjänstefel där ärendet avskrivs, via normalgraden med böter eller fängelse upp till två år, till grovt tjänstefel där den felande kan dömas till fängelse från sex månader upp till sex år.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev