Forskare vill ha minst 400 vargar

Vargforskaren Olof Liberg menar att det räcker med 200 vargar om vi får in fyra genetiskt friska vargar var femte år.
Skulle stammen isoleras behövs mellan 400-800 stycken.

Okej att filma djurplågeri i USA

Att filma djurplågeri ska inte vara olagligt, menar Högsta domstolen i USA. Domstolen rev nyligen upp en lag från 1999 som förbjudit videofilmer med djurplågeri. Orsaken till det kontroversiella beslutet bottnar i att domstolen tycker att lagen stred mot den

Okej att filma djurplågeri i USA

Att filma djurplågeri ska inte vara olagligt, menar Högsta domstolen i USA. Domstolen rev nyligen upp en lag från 1999 som förbjudit videofilmer med djurplågeri. Orsaken till det kontroversiella beslutet bottnar i att domstolen tycker att lagen stred mot den

Forskare vill ha minst 400 vargar

Vargforskaren Olof Liberg menar att det räcker med 200 vargar om vi får in fyra genetiskt friska vargar var femte år.
Skulle stammen isoleras behövs mellan 400-800 stycken.

Aktivt jägardeltagande krävs för lyckad vargförvaltning

Ett frågeformulär om skador orsakade av varg och om åtgärder för att begränsa skadorna har tidigare skickats ut till medlemsländerna inom jägarorganisationers samarbetsorgan FACE. Sammanställningen av de inkomna svaren visar att om länderna ska klara av att framgångsrikt hantera vargstammarna

Fransk varg märkt av svenska forskare

Vargforskare från Grimsö har med hjälp av helikopter bedövat och GPS-märkt en varg i de franska alperna. Det är den första vargen som märkts med denna metod utanför Norden.

Årets viltrestaurang ska utses

När Svenska Viltmatakademien hade sin vårsammankomst på Skansen i mitten av april bjöds inbjudna matjournalister på speciell viltmat. Eller vad sägs om bäver och kråka?

Sändarmärkt lodjur dödat av tåg

Två lodjur märktes med gps-sändare i trakten av Kristdala i Kalmar län. Nu är bägge döda. Ett av lodjurn drunknade i ett dike några dygn efter märkningen.  Det andra lodjuret hittades vid järnvägsspåret i Ryningsnäs. Bägge lodjuren har obducerats och

Serieälgen Hälge får egen park

Nu är det klart att serieälgen Hälge ska flytta in på Tomteland utanför Mora. Upplevelseparken Hälgeland ska vara klar för invigning i juni nästa år. Både miljöer och karaktärer är hämtade direkt från Lars Mortimers fantastiska serier och ett antal

Vargflytt till södra utbredningsområdet

Nu har forskarna bestämt sig för vilka områden som är lämpliga att släppa flyttade vargar i. De har ännu så länge inte fastställt några exakta platser utan lite mer grova riktlinjer. Forskarna menar att vargarnas södra utbredningsområde verkar vara mest

Röj betesmarken rätt

Hur röjer man i betesmarker för att inte förlora viktiga biologiska värden? Den frågan vill Jordbruksverket och Skogsstyrelsen besvara i en utbildningsinsats som ska få entreprenörer och lantbrukare att röja på rätt sätt i betesmarker.

Lodjursstammen minskar i Norge

Lodjursstammen minskar i Norge. Minskningen ligger är mellan 7 och 13 procent och det finns nu 441470 lodjur i landet. Innan årets minskning har den norska lodjursstammen ökat fem år i rad. Stortinget beslutade därför om utökad lojakt eftersom stammen

Skolbarn hölls inomhus på grund av björn

Skolbarnen vid Risö skola i Larsmo i finska Österbotten tvingas stanna inomhus på grund av en björn.

500 miljoner till åtgärder mot avskogning

Sverige presenterar den 27 maj vid Oslo Climate and Forest Conference stöd om totalt minst 500 miljoner kronor mot avskogning. 100 miljoner kronor går till den globala miljöfaciliteten GEF (Global Environmental Facility) och dess program för hållbart skogsbruk, samt dessutom

Frikänd för hotfullt varg-SMS

En 40-årig man i norska Hamar frias av tingsrätten för att ha skickat ett SMS till en kvinna som försökt lösa tjuvjakt på varg. Kvinnan hade tidigare i en tidningsintervju utlovat 50 000 kronor till den som kunde hjälpa till

Markägare får ny roll i bevarande av skog

I fem områden i landet inleder Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket ett femårigt arbete på uppdrag av regeringen.

Ingen dvärgbandmask på norska rävar

Dvärgbandmasken Echinococcus multilocularis finns förmodligen inte i Norge. Det konstaterar det norska veterinärinstitutet som driver ett övervakningsprogram där 400 fällda rödrävar undersökts under fjolåret. Ingen av de undersökta rävarna bar på dvärgbandmask. Dessutom har en varg och en mårdhund undersökts

Död varg hittad på Kinnekulle

En död varg har hittats vid Vänerns sydöstra strand vid Hjelmsäter på Kinnekulle. Polisen misstänker inget brott eftersom vargen av allt att döma har drunknat. Vargen hade enligt uppgift radiosändare och ska nu skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion.

Oppositionen vill tillsätta en DjurO

Sverige får en ny ombudsman DjurO, om oppositionen vinner det kommande valet. Dessutom får kommuner i jordbrukstäta områden överta djurskyddet igen. Det finns en intressekonflikt när jordbruksverket ska främja näringen samtidigt som man tar hänsyn till djurskyddet. Därför behövs en

Engelsk rävjakt kan återinföras

Den engelska rävjakten med hundar och hästar förbjöds för några år sedan. Men eftersom landet nu fått en ny regering öppnas nu en ny möjlighet att återinföra jakten. Medlemmarna i parlamentet ska få rösta om de ska riva upp förbudet.