Ornitologerna i Birdlife Sverige vill i sitt förslag till nya jakttider korta sjöfågeljakten avsevärt. Utöver det vill man införa jaktstopp eller helt förbjuda jakten på ejder och alfågel. Foto: Jan Henricson

Ornitologerna: Förbjud jakt på kråka, skata, orre och tjäder

Inte bara jägare har åsikter om när, vad och hur vi jagar. När Naturvårdsverkets period för att lämna förslag till jakttider avslutades i veckan hade över 500 förslag från ett 80-tal organisationer, myndigheter och privatpersoner inkommit. Vissa vill se stora inskränkningar i jakten.

Jan Henricson Publicerad 4 april 2019 - 13:58

Svenskjakt.se har tidigare berättat om Jägareförbundets förslag till nya jakttider, som kan sammanfattas med att det innebär mer jakt inom de biologiskt och etiskt satta jakttidsramarna.

Så ser det långt ifrån ut i många andra förslag som kommit till Naturvårdsverket. Exempelvis för den tunga intresseorganisationen Birdlife Sverige fram långtgående förslag till kortare jakttid och också jaktstopp på flera arter.

Inledningsvis föreslår ornitologerna att all jakt med blyhagel förbjuds. Vad det har med jakttider att göra framgår inte, men man menar att det finns fullgoda alternativ till bly i hagelammunition.

Efter det följer förslag om inskränkningar i jakten på många fågelarter. Nedan följer ett axplock ur deras omfattande lista.

Genom att harmonisera jakttiden på ripa med de norska jakttiderna anser Birdlife Sverige att man minskar jakttrycket i de svenska fjällen. Foto: Kjell-Erik Moseid

Slopad jakt på tjäder och orre

Birdlife vill att jakten på kråkfåglar och vitfågel endast ska få bedrivas som skyddsjakt, om det finns behov av sådan. Med andra ord vill man förbjuda den naturvårdande jakten på exempelvis kråka, skata, nötskrika och gråtrut.

För orre och tjäder vill man införa ett jaktstopp i Götaland. Stoppet ska bestå åtminstone till jakttiderna revideras nästa gång, skriver ornitologerna som motiverar sitt förslag med att skogshönsen minskar i södra Sverige.

Även rapphönan ska ha ett tillfälligt jaktstopp, utom på Öland och Gotland. Detta eftersom det naturliga svenska beståndet har gått kraftigt tillbaka.

Ripjakten bör harmoniseras med den norska jakttiden och inledas först den 10 september. Förslaget motiveras med att det lokalt kan bli ett mycket stort jakttryck genom att norska jägare i stor utsträckning jagar i Sverige innan den norska premiären. Att fjälljakten numera är förbehållen i Sverige bosatta jägare de första veckorna nämns inte i förslaget.

Vidare vill Birdlife korta jakten på vigg, knipa, småskrake, storskrake och sjöorre så att den avslutas den sista december. Jakten på alfågel vill man förbjuda bort helt och hållet. För ejdern föreslår man ett tillfälligt jaktstopp till dess att arten ökar i antal igen.

Svenska Rovdjursföreningen vill att vårjakten på råbock stryks ur jakttidtabellen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Avskaffad vårjakt

Svenska Rovdjursföreningen har gått utanför ramarna och vill inskränka jakten på många fler arter än de med klor och långa hörntänder. Föreningen vill avskaffa vårjakten på råbock liksom förbjuda jakt på knipa, småskrake och storskrake.

Rovdjursföreningen går i ornitologernas fotspår och vill förbjuda jakt på kråka, kaja, skata och nötskrika. Man vill också korta jakttiden på älg eftersom jakten ”utestänger eller i vart fall begränsar icke jägares möjligheter att också vistas i naturen”.

Naturligt nog har man invändningar mot rovdjursjakten. Bland annat vill man begränsa den genom att samma regel som gäller för björn som får jagas fram till två timmar före solens nedgång, också ska införas för övriga stora rovdjur.

I samma anda föreslår man att jakten som idag bedrivs på arter under den så kallade skymningstimmen ska avslutas i och med solens nedgång. Fällfångsten betraktar Rovdjursföreningen med misstro, och föreslår att tiderna för när typgodkända fällor får användas måste ses över. Vidare för man ett långt resonemang om varför användningen av hund vid jakten på stora rovdjur ska begränsas.

Rovdjursföreningen vill se en kortare jakttid på älg. Foto: Kjell-Erik Moseid

Ingen träning i hägn

I Djurskyddet Sveriges förslag diskuteras inga specifika arter. Istället förs ett mer allmänt resonemang om när jakt ska bedrivas under året, med eller utan hund.

Så vill man förbjuda jakt under parningstid, liksom då djuren har ungar under vår och sommar. Någon jakt före solens uppgång och efter dess nedgång ska inte få förekomma, för att minska risken för skadskjutningar.

Vidare vill Djurskyddet Sverige förbjuda hundträning på vilt i hägn liksom grytanlagsprov på grävling. Fångstredskap ska utrustas med larm för att minska tiden ett djur behöver vistas i en fälla.

 

Vill förbjuda all jakt

Svenska Naturskyddsföreningen centralt har oväntat nog inte inkommit med något förslag avseende jakttiderna. Däremot har Naturskyddsföreningen Östergötland lämnat ett.

I det vill man helt förbjuda jakten på alfågel, björktrast, bläsand, ejder, fiskmås, gråtrut, järpe, nötskrika och rapphöna, med motiveringen att de minskar i antal, eller inte ger något eller begränsat utbyte till människan i form av kött.

Slutligen går det inte att låta bli att nämna föreningen Jaktkritikernas förslag till nya jakttider. Att gå in på enskilda arter är i det fallet inte meningsfullt. Bättre att då konstatera att om den föreningen får bestämma förbjuds i princip all jakt.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram