Publicerad 9 februari 2017 - 13:32

De som ville stoppa lodjursjkaten i Mellansverige fick inget gehör hos Förvaltningsrätten. Inte heller Jägareförbundet fick igenom sitt förslag om jakt efter 17 lodjur istället för beslutade fem lodjur. Foto: Olle Olsson

Lodjursjakten stoppas inte

Förvaltningsrätten i Luleå stoppar inte licensjakt efter lodjur i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Samtliga överklaganden fick avslag. Det innebär dock att Jägareförbundet i Gävleborg inte fick igenom sitt önskemål om licensjakt på 17 lodjur istället för fem som länsstyrelsen beslutade.

Förvaltningsrätten i Luleå har meddelat dom i sju mål som gäller licensjakt efter lodjur i Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro, Västra Götaland och Värmlands län.

Såväl naturskyddsföreningar som Jägarförbundet har överklagat vissa – och i ett fall samtliga – länsstyrelsers beslut.

Förvaltningsrätten har nu avslagit samtliga överklaganden. Det innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden 1 mars 2017 – 31 mars 2017.

 

Lämplig lösning

Så här skriver Förvaltningsrätten:

”Enligt jaktförordningen får licensjakt efter lodjur ske om det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Förvaltningsrätten har bedömt att samtliga förutsättningar som krävs för licensjakt är uppfyllda.”

Förvaltningsrätten i Luleå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Sammanfattningsvis har Förvaltningsrätten bedömt att länsstyrelserna har haft fog för sina beslut och att det saknas skäl att ändra eller upphäva något av de överklagade besluten.

 

Kan överklagas

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.

Domen innebär dock ett bakslag för Jägareförbundet i Gävleborg som överklagat länstyrelsens beslut om licensjakt efter endast fem lodjur.

Jägareförbundet hade föreslagit jakt efter 17 lodjur och hänvisade till Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg som har beslutat om ett förvaltningsmål på 16 årliga föryngringar av lodjur. Den fastställda miniminivån är 13 årliga föryngringar. Den senaste inventeringsrapporten säger att länet vintern 2015/2016 hade 19,5 länsegna familjegrupper, uppgav Jägareförbundet i sin överklagan.

 

I underkant

Vidare skrev Jägareförbundet:

”19,5 familjegrupper är med stor sannolikhet i underkant av det verkliga antalet familjegrupper. Det finns inget stöd för länsstyrelsens bedömning, varken i beslutet eller i den allmänna definitionen av förvaltningsmål, att man bör sträva efter att lägga sig över förvaltningsmålet med bred marginal.”

Men Förvaltningsrätten tar alltså ingen hänsyn till Jägareförbundets överklagan. Så här formulerar Förvaltningsrätten sin motivering:

”Även om den nu senaste inventeringen visar på 19,5 föryngringar, vilket överstiger såväl Naturvårdsverkets miniminivåer som den regionala förvaltningsnivån, anser förvaltningsrätten att det finns skäl att vidta en viss försiktighet.”

Jägareförbundet Västmanland har också överklagat länsstyrelsens lojaktsbeslut. I Västmanland beslutade länsstyrelsen om licensjakt på två lodjur. För lite, tyckte Jägareförbundet Västmanland som överklagade till Förvaltningsrätten och i stället yrkade licensjakt efter fem lodjur. Men Förvaltningsrätten tar alltså ingen hänsyn till Jägareförbundets överklagan.

Läs Förvaltningsrättens dom i sin helhet här: Dom licensjakt lodjur mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

  Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

  Mina artiklar

  För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

  Älgjakt
  Så blir höstens älgjakt
  Quiz
  Känner du igen hundarna?
  För inloggade!
  Bygg ditt eget jakttorn
  Byggtips!
  Så bygger du en hundgård
  Opinion
  Landets hetaste jaktdebatt
  Provläs Svensk Jakt
  Bläddra i senaste numret
  Podcast
  Landets största podcast om jakt
  Jägarnas annonstorg
  Hundar, prylar och jaktmark
  Drömjakt
  Här finns någonstans att jaga

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Samtidigt på JaktPlay

   Tio frågor!
   Vad kan du om våra predatorer?
   Rådjursjakt!
   Vad har du för kunskaper om rådjursjakt med hund?
   Jakthundar!
   Känner du igen jakthundraserna?
   Tio frågor
   Om lodjur och lodjursjakt
   Älgjakt!
   Kan du något om älgar och älgjakt?
   Är du viltvårdare?
   Testa dina kunskaper om viltvård.
   Vildsvin!
   Vad kan du om vildsvin och vildsvinsjakt?
   Spårkunskap
   Vad kan du om spår och spårtecken?
   Fåglar!
   Känner du igen fåglarna?
   Rävkunskap
   Vad vet du om rävar och rävjakt?
   Tio frågor
   Vad kan du om vargar och vargjakt?
   Jakttider!
   Kan du din jakttabell?
   Viltolycka!
   Hur gör du när en viltolycka inträffar?
   Är du jägare?
   Har du rätt kunskaper?

   Svensk Jakt på Instagram

   Heta ämnen på Svenskjakt.se