söndag 24 september

Foto i hägn: Olle Olsson

Foto i hägn: Olle Olsson

Lodjursjakt: Tjänstemän backar från påhittade antalsmål

För ett år sedan avslöjade Svensk Jakt att länsstyrelsens tjänstemän hittade på egna antalsmål för lodjursstammen och att det kan ha fått till följd att lodjurstilldelningarna hölls nere i Mellansverige. I år har länsstyrelserna slopat de ihopsnickade målen och i stället följt gällande förordningstext.

Förra året fattades beslut om licensjakt i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Totalt fick 13 lodjur fällas i de tre länen och grunden till den blygsamma tilldelningen var ett av länsstyrelsens tjänstemän påhittat antalsmål för lodjursstammen i Mellansverige.

I sina jaktbeslut skrev länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna och Västmanland den gången: ”Länen i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har kommit överens om att det gemensamma jaktuttaget 2018 inte ska vara större än att lodjurspopulationen förväntas ligga i nivå med förvaltningsmålet för Mellersta rovdjursförvaltningsområdet, 84 familjegrupper.”

Skärmavbild från det licensjaktbeslut som fattades i december 2017.

Skärmavbild från det licensjaktbeslut som fattades i december 2017.

Problemet var att det inte finns något gemensamt förvaltningsmål för lodjur för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsernas tjänstemän har heller inget mandat att besluta om något sådant.

Enligt riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik från den 10 december 2013 ska länsstyrelsernas personal förhålla sig till om det finns fler lodjur än de beslutade miniminivåerna, golven. Därefter ska de fatta beslut om tilldelningar som syftar till att nå de länsvisa förvaltningsmålen för lodjur som länens viltförvaltningsdelegationer beslutat om.

Men i stället för att följa förordningstexten räknade länsstyrelsernas tjänstemän ihop varje läns förvaltningsmål för lodjur och använde det dessutom sedan som ett golv för lodjursstammen. Det i sig var också felaktigt eftersom förvaltningsmål bara är en inriktning för hur många lodjur som ska finnas i ett län.

 

Slopar de egna målen

Men vid de licensjaktsbeslut om lodjursjakt som fattades tidigare den här veckan har länsstyrelserna slopat de påhittade antalsmålen. Den här gången har de i stället följt förordningstexten och använt Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för lodjur.

Tilldelningen blir oförändrad i Västmanland, två lodjur, medan lodjursjakten stoppas helt i Gävleborg och Dalarna eftersom det enligt inventeringarna fanns för få lodjur förra vintern för att myndigheterna ska kunna besluta om licensjakt nu i vår. Däremot tillåts licensjakt på lodjur i en rad andra län i Syd- och Mellansverige.

Skärmavbild ur licensjaktbeslutet som fattades i december 2018.

Frågan är nu om länsstyrelserna därmed permanent slopat de påhittade antalsmålen?

 

Beskriver samverkan

Svensk Jakt har sökt ansvarig tjänsteman hos länsstyrelsen Västmanland för att få klarhet i detta. I ett mejlsvar skriver Johan Wretenberg, avdelningschef för naturvård: ”Den text som hänvisas till i beslutet från 2017 beskriver den samverkan som har skett mellan länen i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet, inte ett beslut om ett förvaltningsmål för Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Samverkan syftar till att förvaltningsområdet inte ska riskera att få en lodjurspopulation som hamnar under den beslutade miniminivå för Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Här är de olika förvaltningsmålen, som beslutats av länens viltförvaltningsdelegationer, en viktig bas att utgå från inför beslut om licensjakt på lodjur. Därutöver behöver varje enskilt län ta hänsyn till de regionala förutsättningarna och den lokala stammens hållbara utveckling. De övergripande riktlinjerna som finns i länens förvaltningsplan är också en viktig utgångspunkt. Det är dessa grunder som besluten fattats på, så väl 2017 som 2018.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev