onsdag 22 maj

Opinion

Hur ska vi kunna lita på Naturvårdsverket när politikerna frågar efter hur vargstammen ska kunna hållas på ett referensvärde ner mot 170 och forskarna svarar på något helt annat, frågar debattören. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Debatt: ”Vargmatematik i kvadrat urholkar förtroendet för Naturvårdsverket”

Under den förra mandatperioden började det gå upp för politikerna att det inte är alldeles oproblematiskt att ha vargar omkring sig. Både den förra och den nuvarande regeringen lovade i valrörelsen att ta krafttag i frågan, de var tämligen överens om att stammen behövde sänkas.

Förra regeringen uppdrog till Naturvårdsverket att utreda om vargstammen kunde rymmas inom riksdagens beslut om en referensnivå i spannet 170–270 vargar.

Den nuvarande regeringen skärpte uppdraget med ett tilläggsdirektiv. I detta byttes ”om” ut till ”hur” referensnivån kan läggas inom intervallet, med dragning mot 170 vargar.

Dubbelt och tredubbelt

De tidigare utredningarna kom fram till att Minimum Viable Population, MVP, ligger på 100 vargar för att stammen ska överleva en katastrof – något liknande rävskabbsutbrottet eller någon annan sjukdom. 100 vargar som MVP-nivå har fram till nu varit oomstritt bland berörda forskare.

Nu har emellertid den forskningsduo som tillsattes av Naturvårdsverket för att utreda referensnivån kommit fram till att MVP kan ligga mellan 170 och 270 vargar. 

Då undrar man som lekman hur det kommer sig att MVP helt plötsligt fördubblas till tredubblas? Naturvårdsverket menar att forskarna inte haft som uppdrag att ta fram ny referensnivå, utan bara att beräkna MVP.

Förvirrande begrepp

Såsom lekman, men väldigt påverkad av vargarna, undrar jag över en del saker.

Hur har Naturvårdsverket beskrivit uppdraget för forskarna?

Har man talat om regeringens uppdrag till verket, har man talat om regeringens ambitioner?

De tidigare utredarna, Chapron med flera, har väl knappast underskattat MVP så gravt att det helt plötsligt i princip ska fördubblas eller tredubblas?

Eller handlar det om begreppsförvirring? De nya MVP-siffrorna som nu kommit är exakt desamma som det som presenterades som gynnsam bevarandestatus, Gybs, av de tidigare utredningarna.

Ett jobb att göra

Vad blir det då för referensvärde som ska ersätta det nuvarande 300, då Gybs ska vara signifikant högre än MVP? Det lär ju knappast sänkas, vilket var politikernas ambition. Snarare höjas till 400 eller 450, om nu MVP varit för lågt. 

Är det Naturvårdsverkets ambitionsnivå?

Här tycker jag att Naturvårdsverket har ett jobb att göra: att reda ut vad de kom fram till. Menar forskarna att de gamla utredningarna stämmer och det rör sig om terminologi?

Eller menar man att 100 vargar som MVP är helt fel, vilket man faktiskt hittills har sagt?

Förtroende försämras

Vargcirkusen rullar vidare. För oss som är berörda blir förtroendet för Naturvårdsverket, i den mån det existerar, allt mindre efter det här. 

Hur ska vi kunna lita på Naturvårdsverket när politikerna frågar efter hur vargstammen ska kunna hållas på ett referensvärde ner mot 170 och forskarna svarar på något helt annat?

Har verkligen Naturvårdsverket utfört regeringsuppdraget, eller har man gjort något annat?

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.