En lodjurshona med en vikt på 18 kilo fälldes på fredagsförmiddagen i södra Östergötland. Hundförarna Tobias med Katja, en american foxhound, och Kim med schillern Kapten Öman, flankerar Klaes som sköt lokatten efter att den träat. Foto: Privat

Licensjakt – så många lodjur har fällts

Premium

Licensjakten på lodjur inleddes den 1 mars. Så här många lodjur hade rapporterats fällda under jaktens tre första dagar. 

Trots att det i Sydsverige är långt ifrån optimala förhållanden för lodjursjakt, har under tre dagars jakt 19 lodjur skjutits.

I de fem sydsvenska län där lodjursjakt tillåts har länsstyrelsen delat ut 94 lodjur på licens.

Länen är i flera fall uppdelade i delområden, inom vilka ett visst antal djur får fällas. Jakten regleras också genom en övre gräns för hur många vuxna honor som får fällas i respektive område. När den gränsen är nådd avlyser man jakten i området.

Så många lodjur får fällas vid 2023 års licensjakt

Flest i Kalmar län

Enligt länsstyrelsernas sms-tjänster, där de informerar jägarna om kvarstående djur på tilldelningen, fördelar sig jaktresultatet fram till fredag eftermiddag enligt följande:

I Västra Götaland som har en tilldelning på 8 lodjur, har 3 djur fällts.

Jägarna i Kalmar län har skjutit 7 av 32 tilldelade lodjur.

I Östergötland har 3 lodjur av 28 på licensen skjutits.

Fakta visar: Därför utökas jakten på lodjur i Sydsverige

Pågående jakt

Nästan hälften av lodjuren har fällts i Kronobergs län med 4 skjutna av 9 tilldelade.

I grannlänet Jönköping har det inte gått fullt lika bra. Där har 2 lodjur fällts, av en tilldelning på 17 djur.

På fredagseftermiddagen pågick jakten i länens samtliga delområden, då den inte någonstans avlysts på grund av uppnådd hondjurskvot.

Jägare dödshotad efter debatt om lodjursjakt i Aktuellt

Avlyst lodjursjakt i flera län

I Mellansverige har det fällts lodjur i samtliga tillåtna län. 

I Värmland är licensjakten avlyst efter att de tio tilldelade lodjuren fällts. Likaså är jakten avslutad i Uppsala län då fyra av fyra tilldelade lodjur skjutits. 

I Gävleborgs län har 12 av 30 tilldelade lodjur fällts.

I Dalarna har 8 av 17 tilldelade lodjur skjutits och jakten är avslutad i den norra delen av länet.

I Västmanland har fem av sju tilldelade lodjur skjutits.

I Örebro län har ett av de två tillåtna lodjuren fällts.

Snöbrist försvårar jakten på lodjur ­– så många har fällts

Svårt i norr

I den norra delen av landet har lodjur endast fällts i Jämtlands län. Länet är uppdelat i åtta jaktområden (!) och i flera av delområdena finns dessutom så kallade honkvoter som anger hur många vuxna honom som maximalt får fällas. Enligt en något haltande rapportering av myndigheten på Rovbase har det hittills fällts sex lodjur i länet. Jakten är också avlyst i något delområde.

 

Jan Henricson

Olle Olsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev