måndag 25 september

Kungsörn under paragraf 28?

Jägareförbundet ska verka för ett treårigt försök med införande av kungsörn i paragraf 28 i jaktförordningen. Paragrafen innebär att tamdjursägare har rätt att skydda sitt djur om det angrips av ett rovdjur.

Det är Jägareförbundet Norrbotten som skrivit en motion att kungsörn borde omfattas av paragraf 28. I dag omfattas björn, varg, järv och lo av paragrafen, men alltså inte kungsörn.
Populationen av kungsörnen är i dag enligt Naturvårdsverket stadigt ökande, uppger Jägareförbundet Norrbotten.

Lyckade häckningar
Miniminivån för kungsörn är 600 häckande par. Från inventeringarna av kungsörn 2014 rapporterade länsstyrelserna totalt 480 revir som var besatta av örnar. I dessa revir påbörjades häckning av 243 par och det var 192 par som lyckades med häckningen. 
Under perioden 2000 till 2009 skadades eller dödades 15 hundar av kungsörn, enligt statistik från Viltskadecenter
Jägareförbundet Norrbotten vill att Jägareförbundet centralt tar initiativ till att kungsörnen före 2016 års utgång hamnar under paragraf 28.

Skyddsjakt
I dag kan länsstyrelserna besluta om skyddsjakt på kungsörn. För några veckor sedan fick dock två samebyar i Norrbotten avslag på sina ansökningar om skyddsjakt.
Jägareförbundets styrelse menar i svar på motionen att processerna i samband med skyddsjaktärendena
visar att det handlar om symbolladdad art med många passionerade företrädare. 
Det finns också ett antal potentiella faror med att införa kungsörn i paragraf 28, menar förbundsstyrelsen, och hänvisar till att kungsörn befinner sig nära tamdjur av nyfikenhet eller visshet om att ett drev ofta slutar med en slaktplats där örnen kan äta räntan så snart jägare, hund och bytet försvunnit från platsen.

Kritik och badwill
”Det finns sålunda en risk att örnar skulle skjutas trots att de inte utgör något egentligt hot mot hunden med påföljande kritik och badwill som följd.”
Därför blev beslutet i går på Jägareförbundets årsstämma att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för ett treårigt försök med införande av kungsörn i paragraf 28 i jaktförordningen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev