Älg och tallplantor.

Älgdieten innehöll en större andel tall under vinter och vår jämfört med andra hjortarter. Foto: Johnny Olsson

Konkurrens om födan får älgen att äta tall

Lösningen på älgens betesskador på tall kan i vissa områden vara att gynna bärris och minska antalet mindre hjortdjur, inte bara antalet älgar. Det visar en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

I områden med täta stammar av de mindre hjortarterna, rådjur, kron- och dovvilt, äter älgar mer tall och mindre bärris. Samma mönster saknas hos de mindre arterna.

– Konkurrensen om föda från de mindre hjortarterna kan alltså tvinga älgen att äta mer tall, vilket kan öka skogsskadorna, säger Robert Spitzer, doktorand vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö.

 

Analyserat spillning

Han har i en avhandling undersökt vad älg, rådjur, kronhjort och dovhjort äter under året i olika typer av landskap i Sverige och Europa, och hur hjortarterna påverkar varandra genom sina foderval. För att få reda på vad de ätit har han dna-analyserat spillning från tusentals hjortdjur.

Resultaten visar att bärris, som blåbär och lingon, utgjorde en stor andel av födan under hela året för alla hjortarter som undersöktes.

 

Mer tall

Älgdieten innehöll en större andel tall under vinter och vår jämfört med övriga hjortarter.

– För att minska skadorna på tall kan det vara mer effektivt att anpassa skogsskötseln för att gynna bärris och att reglera antalet mindre hjortdjur, än att enbart fokusera på att reglera tätheten på älgstammen, säger Robert Spitzer i ett pressmeddelande från SLU.

Fakta

Robert Spitzers forskning delfinansieras av Svenska Jägareförbundet via den så kallade forskningstjugan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev