På Jordbruksverket bedömer projektledaren Camilla Bender Larson att vildsvinsstammen är stor nog för att tillfredsställa efterfrågan på vildsvinskött. Foto: Erik Mandre / Mostphotos

Jordbruksverket: Svår uppgift att balansera tillgång och efterfrågan på vildsvinskött

Jordbruksverket delar andra aktörers bedömning, att efterfrågan på vildsvinskött nu är större än tillgången. Att hitta en väg där tillgång och efterfrågan balanseras, samtidigt som vildsvinsstammen hålls på en acceptabel nivå, är en grannlaga uppgift för myndigheterna.

Kritik riktas mot myndigheterna för att det allt för snabbt har byggts upp en apparat som efterfrågar mer vildsvinskött än vad jägare och vilthanteringsanläggningar förmår att leverera.

Camilla Bender Larson. Foto: Stephan Linder / Jordbruksverket

Projektledaren Camilla Bender Larson, som arbetar med regeringens vildsvinspaket på Jordbruksverket, har förståelse för kritiken, och säger att man står inför en svår uppgift med att balansera tillgången på kött med efterfrågan.

– Vårt uppdrag i vildsvinspaketet riktar sig till konsument och marknad. Man kan säga att det har gått bra för våra projekt eftersom vi nu har hamnat i den här situationen. Samtidigt ska man veta att en efterfrågan måste vara på plats innan man kan ta nästa steg i en kedja som förhoppningsvis blir lönsam för både jägare och vilthanteringsanläggningar, säger Camilla Bender Larson.

 

Vill äta svenskt

Enligt Camilla Bender Larsson är det närproducerat svenskt vildsvinskött som efterfrågas av de offentliga köken. Därmed är en ökad import ingen lösning på problemet.

Akut brist på vildsvinskött

Jordbruksverket ska emellertid tona ner arbetet med att uppmuntra de offentliga köken att ta in mer vildsvinskött på sina menyer.

– Vi ska med de sista pengar vi har i vårt uppdrag lägga tonvikten på det privata, för att undersöka vad som efterfrågas där, säger Camilla Bender Larson.

 

En balansgång

På Jordbruksverket tror man inte att vildsvinsstammen är för liten för att tillfredsställa behovet av vildsvinskött.

– Det skiljer sig åt mellan de 16 vildsvinslänen, men klart är att det finns många och stora områden där stammen fortfarande är för stor. Vårt uppdrag med att öka efterfrågan på vildsvinskött, syftar till att hålla vildsvinsstammen på en nivå där skadorna för lantbruket är acceptabla, säger Camilla Bender Larson.

 

Bättre metoder

Hon medger att det är mycket svårt att hitta en sådan balans, och hoppas att Naturvårdsverket ska få fram bättre och mer precisa metoder att mäta både vildsvinsstammens storlek och jordbruksskadornas omfattning.

Brist på vildsvinskött bekymrar branschen

– Vi måste hitta vägar där vildsvinsstammen minskar där den är för stor, samtidigt som den balanseras på en acceptabel nivå. Det är en jättesvår uppgift där det finns flera intressenter i varje led. Det gäller jägare, vilthanteringsanläggningar, lantbrukare och nu också de som vill servera vildsvinskött i sina restauranger, säger Camilla Bender Larson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev