När vildsvinsstammen minskar blir efterfrågan på kött större än tillgången.

När vildsvinsstammen minskar blir efterfrågan på kött större än tillgången. Foto: Marie Gadolin

Brist på vildsvinskött bekymrar branschen

Enligt intresseorganisationen Svenskt viltkött går det med rätt stimulans och anpassade regler få till ett system där tillgång och efterfrågan på vildsvinskött matchar. På Jägareförbundet är man inte förvånad över att det nu råder brist på vildsvinskött.

Jägareförbundets biträdande riksjaktvårdskonsulent Anders Nilsson är inte alls förvånad över att det i dag är större efterfrågan än tillgång på vildsvinskött.

– Vi har kommit precis dit vi varnade för redan 2007 då man först började diskutera småskalig försäljning, och kom fram till att man skulle boosta marknaden med olika åtgärder, säger Anders Nilsson.

 

Att bygga en näring med målet att strypa tillgången på råvara har ingen förutsättning att bli framgångsrik, menar Jägareförbundets biträdande riksjaktvårdskonsulent Anders Nilsson.

Att bygga en näring med målet att strypa tillgången på råvara har ingen förutsättning att bli framgångsrik, menar Jägareförbundets biträdande riksjaktvårdskonsulent Anders Nilsson. Foto: Jan Henricson

Han påminner om varför det varit så viktigt att skapa en större efterfrågan; att med det motivera till ökad jakt på grund av problemen som vildsvinen orsakar lantbruket.

– Det är mycket märkligt att bygga upp en näring med den långsiktiga målsättningen att strypa råvarutillgången, säger Anders Nilsson som tycker det är positivt att många får äta viltkött, men som är tveksam till den omfattning myndigheternas satsningar har fått.

 

Ryckig råvara

Vildsvinsstammen har potential att växa snabbt och det kan komma en uppgång snart nog. Men med en ryckighet i råvaran blir det svårt att få kontinuitet i leveranserna till de stora beställarna, de offentliga köken.

– Jägarna måste nu fundera på vad det är vi vill ha. Vill vi minska stammen ännu mer? Vill vi inte ha några vildsvin alls? Eller ska den tillåtas växa och förvaltas klokt för att ge en långsiktig avkastning i form av ett efterfrågat livsmedel?

Akut brist på vildsvinskött

Jägareförbundet och Anders Nilsson ser fram mot när den enskilde jägaren kan sälja vildsvinskött vidare utan att gå via en vilthanteringsanläggning. Det ger i första hand enskilda konsumenter möjlighet att på ett enklare sätt komma över vildsvinskött.

 

Många portioner

Men oavsett vildsvinsstammens storlek kommer inte ett sådant system att kunna ersätta köttet som levereras till storköken via vilthanteringsanläggningarna, då det handlar om mycket stora volymer.

Som exempel kan nämnas att om alla offentliga kök serverar viltkött under en dag uppgår dessa till 3,2 miljoner portioner.

– Det finns inte en kostchef i det här landet som kommer att köpa vildsvin direkt från den enskilde jägaren, säger Sven-Åke Larsson som företräder vilthanteringsanläggningarnas intresseorganisation Svenskt viltkött, som i motsats till jägarnas organisationer är mycket kritisk till de regelförändringar som nu är på gång.

 

”Det finns inte en kostchef i det här landet som kommer att köpa vildsvin direkt från den enskilde jägaren.”
– Sven-Åke Larsson

 

Enligt Sven-Åke Larsson kan inte enskilda jägare garantera samma livsmedelssäkerhet som vilthanteringsanläggningarna. Det handlar om hygien, veterinärbesiktning, spårbarhet, med mera.

– En anledning till att vi vill att fler människor ska få äta viltkött är att höja jaktens status, att fler är positiva till jakt. Tänk vilket enormt bakslag det skulle bli för jakten om människor blir sjuka av dåligt hanterat viltkött, säger han.

 

Ett alternativ

Svenskt viltkött har föreslagit ett alternativ till det förenklade regelverket. Något som enligt Sven-Åke Larsson skulle gynna alla parter.

– Vi förespråkar ett system där jägaren som levererar ett vildsvin till en vilthanteringsanläggning får en premie på 500–600 kronor, som staten står för och som inte vore särskilt mycket om man sätter det i relation till de 100–200 miljoner kronor som man hittills satsat på olika vildsvinspaket.

 

Enligt Sven-Åke Larsson på intresseorganisationen Svenskt viltkött kan jägarna stimuleras att lämna fler vildsvin till vilthanteringsanläggningarna.

Enligt Sven-Åke Larsson på intresseorganisationen Svenskt viltkött kan jägarna stimuleras att lämna fler vildsvin till vilthanteringsanläggningarna. Foto: Jan Henricson

– Om anläggningen har fullt i lagren får jägaren återta köttet styckat, malt, packat och klart för en kostnad av några hundralappar. Då får jägaren en utmärkt kontrollerad produkt tillbaka som antingen kan gå in i det egna hushållet, ges bort eller säljas vidare, samtidigt som han eller hon stimuleras att leverera sina vildsvin till anläggningarna, säger Sven-Åke Larsson.

Jordbruksverket: Svår uppgift att balansera tillgång och efterfrågan på vildsvinskött

– På det sättet försäkrar vi oss om att vildsvinsköttet som säljs vidare är besiktigat och spårbart, att det håller bästa möjliga kvalitet och att vi får ut en produkt till allmänheten som vi jägare kan vara stolta över.

 

En varning

Sven-Åke Larsson säger att Svenskt viltkött varnat för att man byggt upp, och bygger upp, en apparat där de svenska vildsvinen inte räcker till.

– Vi har tagit upp det med de ansvariga på myndigheterna, men det är som de inte velat lyssna. Till exempel har man gjort beräkningar på att man får ut två–tre gånger mer kött av ett vildsvin än vad som faktiskt är fallet. När jag berättade om de korrekta siffrorna var det som att man inte ville höra sanningen, säger Sven-Åke Larsson.

 

Stor import

Av vildsvinen som sköts förra jaktåret lämnades endast 14 procent till vilthanteringsanläggningar. Sven-Åke Larsson ser här en stor potential.

– Det sker en omfattande handel med vildvinskött som går under radarn. Den försäljningen måste göras vit. Jag är säker på att det går, med rätt stimulanser. Vi har redan i dag en stor import av vildsvinskött, som uppgår till över 2.000 ton årligen. Den kommer att öka om vi inte löser det här problemet. Är det verkligen så vi vill ha det, frågar Sven-Åke Larsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev