Från att vildsvinet har betraktats som pest och pina har köttet nu blivit en bristvara. Den efterfrågan som byggts upp genom diverse satsningar för att få ut vildsvinsköttet till vanliga konsumenter blir allt svårare att tillfredsställa.

Från att vildsvinet har betraktats som pest och pina har köttet nu blivit en bristvara. Den efterfrågan som byggts upp genom diverse satsningar för att få ut vildsvinsköttet till vanliga konsumenter blir allt svårare att tillfredsställa. Foto: Anders Jarnemo

Akut brist på vildsvinskött

Fyra myndigheter arbetar på regeringens uppdrag för att få svenska folket att äta mer vildsvinskött. Och nu sinar råvaran. Det finns delade meningar om vad det beror på, och om vildsvinen kommer att räcka till för att nå målet – att ge konsumenterna tillgång till svenskt vildsvinskött.

Med regeringens vildsvinspaket ska offentliga kök, restauranger och handeln få tillgång till vildsvinskött. Fyra myndigheter har fått i uppdrag att på olika sätt underlätta för att jägarnas byten ska komma konsumenterna till del.

Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategi som riksdagen har beslutat om, och i vågskålen ligger inte bara det positiva i att fler får njuta ett välsmakande kött, utan också att minska vildsvinsstammen.

Brist på vildsvinskött bekymrar branschen

Kort sagt, satsningen där politikerna pumpar tiotals miljoner skattekronor för att få svenska folket att äta vildsvinskött hade sannolikt inte blivit av om man inte i den andra änden haft ett villebråd som av många betraktas som ett skadedjur, och som man vill göra i stort sett allt för att decimera.

 

Ingen lyssnar

På vilthanteringsanläggningen Tvärskogs vilt har vildsvin varit en bristvara sedan i juni förra året. Enligt ägaren Tomas Nilsson är det omöjligt att få tag i den mängd vildsvin som behövs för att tillfredsställa önskemålen från storköken.

– Jag har försökt tala om att det här inte kommer att fungera, men ingen vill lyssna. Det som räddade situationen när hela apparaten drogs igång och efterfrågan ökade, var att anläggningarna hade stora lager med vildsvinskött. Nu är situationen helt annorlunda, och vi kan inte leverera de mängder som efterfrågas.

 

”Jag har försökt tala om att det här inte kommer att fungera, men ingen vill lyssna.”
Tomas Nilsson

 

Tomas Nilsson är kritisk mot bristen på strategi, och beskriver den uppkomna situationen som ett jätteproblem.

– Man skulle ha skyndat långsamt och tagit det i fyra–fem etapper. När de offentliga köken nu planerar sina matsedlar, och gästerna i restaurangerna förväntar sig vildsvin på tallriken så kan vi inte leverera. Det är bedrövligt, säger Tomas Nilsson.

 

Efterlyser ny strategi

På bara ett år har antalet vildsvin som Tvärskogs vilt får in minskat med 25 procent. Tomas Nilsson säger att en delförklaring är att vildsvinsstammen minskat.

– På vissa håll har vildsvinen reducerats kraftigt genom ett hårt jakttryck. Det är också mindre klagomål från lantbruket, vilket är ett tydligt tecken på att stammen minskar.

Jordbruksverket: Svår uppgift att balansera tillgång och efterfrågan på vildsvinskött

Enligt Tomas Nilsson går det att undvika ryckighet och bygga ett jämt flöde från jägarna till de stora kunderna i kommuner och regioner.

– Men då får det inte bli för stort. På länsstyrelsen i Kalmar tror man att det går att öka konsumtionen av vildsvinskött med 25 procent i storköken. Det kan de bara glömma, säger Tomas Nilsson som vill att en ny strategi tas fram omgående.

 

Flera år sent

På Öster Malmas vilthanteringsanläggning nåddes en topp för tre år sedan då man tog emot 750 vildsvin. Sedan dess har det pekat brant nedåt och i år räknar ansvarige för slakteriet Pontus Wrangel att han får in 100-talet djur.

– Och det är brist på vildsvin överallt. När jag försöker få vildsvin från andra anläggningar, till exempel genom mina kontakter i Småland, är det likadant där. De har inga att leverera, säger Pontus Wrangel.

 

Pontus Wrangel på Öster Malma viltslakteri är inte förvånad över att det nu saknas vildsvinskött. Kulmen i vildsvinsavskjutningen nåddes för flera år sedan, säger han.

Pontus Wrangel på Öster Malma viltslakteri är inte förvånad över att det nu saknas vildsvinskött. Kulmen i vildsvinsavskjutningen nåddes för flera år sedan, säger han. Foto: Martin Källberg

Han är inte förvånad över utvecklingen, utan menar att den stora satsningen på att få de offentliga köken att servera vildsvinskött kom åtminstone tre år för sent.

– Kulmen på vildsvinsstammen nåddes för flera år sedan. Ett hårt jakttryck som har underlättats av de tekniska hjälpmedel som numera är tillåtna har varit effektivt, kanske för effektivt.

 

Samhällets val

Vad som händer i framtiden är svårt att sia om. Enligt Pontus Wrangel hänger mycket på samhällets inställning till vildsvinen, om viltet ska betraktas som en resurs eller ett skadedjur.

– Det finns fortfarande områden där det finns bra med vildsvin. Ofta handlar det om större egendomar och jaktliga enheter där de kan förvalta en stam. Men tittar man på områden med många små marker är jakttrycket alldeles för hårt.

Med ett minskat jakttryck kan utvecklingen svänga snabbt, menar Pontus Wrangel.

– Ja, det beror på vad jägarna gör. Låter man det vara ett par år, och jagar med de restriktioner som var vanliga när vildsvinen etablerades, kan det fort vända åt andra hållet.

 

Gynnsamma vintrar

Johan Segergren på småländska Stenbo gård har lyckats fortsätta leverera vildsvinskött till de som hans vilthanteringsanläggning har avtal med.

– Vi har märkt av en liten nedgång de senaste månaderna, och fortsätter det så här kommer det att bli brist på kött. Den generella uppfattningen är att vildsvinsstammen är på väg ner.

 

Effektivare jakt

Enligt Johan Segergren har de senaste vintrarna varit gynnsamma för vildsvinen. I varje fall i de områden där han verkar. Att stammen minskar förklarar han med en effektivare jakt.

Johan Segergren är också kritisk mot det han kallar myndigheternas dubbla budskap, där trikinprover subventioneras för privatpersoner men inte för vilthanteringsanläggningarna.

– Det gör man samtidigt som man vill att vildsvinsköttet ska ut på marknaden. Enligt min mening går inte det ihop. Självklart skulle vi också få del av subventionen, säger Johan Segergren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev