De nya jakttiderna är resultatet av en rad kompromisser, enligt riksdagsledamoten Isak From (S) från Västerbotten. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jakttiderna – en enda stor kompromiss

Varför blev jakttiderna som de blev?
Svaret: kompromisser mellan en rad intressen.
Det uppger riksdagsledamoten Isak From (S) i en intervju med Svensk Jakt där han berättar om spelet bakom beslutet. Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) duckar dock för Svensk Jakts frågor.

Regeringen beslutade i torsdags om nya jakttider. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Samtliga jakttider har setts över och uppdaterats.

– Det var över 20 år sedan en systematisk genomgång gjordes, så den här översynen var nödvändig för att vår viltförvaltning ska följa med i tiden. I ett beslut som detta är det många olika och ibland vitt skilda intressen som ska tillgodoses, och jag tycker att vi har hittat en bra balans för såväl jakt och jordbruk som skog och djur, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett pressmeddelande i torsdags.

Stora förändringar i nya jakttider

Först på lördagen blev innehållet i beslutet offentliggjort – ett beslut som alltså är en följd av en rad kompromisser mellan krav från skogsbruket, rennäringen, naturintressen och inte minst Socialdemokraternas samarbetspartner Miljöpartiet.

Fortsatt brunstuppehåll

I förhandlingarna fanns förslag om ännu längre jakttid på älg. Frågan om brunstuppehåll diskuterades också.

– Ursprungsförslaget var älgjakt hela februari och det lyckades vi få bort. Jag är nöjd över att länsstyrelserna kan fortsätta besluta om brunstuppehåll, säger Isak From.

Det blev även armbrytning i förhandlingarna när det gäller jakttider och villkor för kronvilt.

Det blir ingen allmän jakttid på kronhind utanför skötselområden. Något som skogs- och lantbruksintressena drivit på för att få igenom. Däremot utökas jakttiden på kronkalv till tiden 16 augusti–31 januari, utan något avbrott. Detta gäller inte Skåne som har särskilda jakttider för kronviltet.

”Svårförklarad kompromiss”

I frågan om den förkortade jakttiden på ripa i fjällänen Norrbotten, Västerbotten och Jämtland säger Isak From följande:

– Ursprungsförslaget var ännu kortare jakttid på ripa. Det fanns förslag om senarelagd jaktstart, men nu blir det som tidigare, det vill säga 25 augusti. Det är svårt argumentera emot en förkortad jakttid. Det är många olika intressen som drivit frågan om kortad jakttid, det är både samiska intressen och naturintresset.

Kraftig kritik i norr mot kortad ripjakt

I praktiken innebär en förkortning av jakttiden på ripa vinterjaktens död, enligt jägare i norr?

– Det blir så här när motstridiga intressen vill olika saker. Det här är en svårförklarad kompromiss men man måste förstå att det är många olika intressen som drivit frågan om kortad jakttid, det är både myndigheter, samiska intressen och naturintresset.

– Jag hade önskat oförändrade jakttider på ripa särskilt utifrån att all jakt och jakttider som kan anses ha koppling till Girjasdomen kommer att granskas och utredas i den parlamentariska rennäringsutredningen som snart börjar sitt arbete, säger Isak From.

MP-departement, Birdlife och SNF

Han berättar att miljödepartementet drivit många av Birdlife och Naturskyddsföreningens synpunkter som framkom i respektive förenings remiss.

– Och skogsbruket har varit väldigt pådrivande för längre jakttider på klövvilt. Vi har sedan försökt balansera allt det här. Själv har jag drivit de etiska aspekterna, bland annat när det gäller älgjakt på vintern och brunstuppehåll, för att nämna några exempel, säger Isak From.

När det gäller hundanvändning görs en del förändringar. Bland annat får inte hund längre släppas på grävling den 1 augusti. Nu är det 21 augusti som gäller. Rävjakt med hund kortas också ner.

– Det är olyckligt. Argumentet från naturintressena och rennäring har varit mindre störning i naturen. Ursprungsförslaget var dock mycket värre, säger Isak From.

Vårbockjakt i hela landet väcker jägarreaktioner

Han berättar att diskussionen runt vårbockjakten handlade om att det på grund av klimatförändringar gör det möjligt att jaga råbock på våren på fler platser jämfört med i dag.

– Det blev också en form av kompromiss.

Omtag för samförvaltning?

Regeringen vill nu se en avsiktsförklaring och ett omtag för samförvaltning av skog och klövvilt.

– Vår ingång är att jakttider och jaktfrågor ska beslutas så nära jägarna och markägarna som möjligt. De allra flesta jaktbeslut ska kunna tas på regional nivå, säger Isak From.

Regeringen kommer även återkomma med förslag på åtgärder som syftar till att förebygga olaglig jakt i nationalparker.

– Man ska öka närvaron i nationalparkerna. Detta eftersom det finns de som påstår att det pågår en omfattande illegal jakt i nationalparkerna.

Ökad närvaro, kommer det innebära ökade kostnader för staten?

– Det finns ett ordinarie anslag för Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Polisen bygger också bättre kompetens inom jaktområdet. Polisen behöver bättre kompetens om vad som är ett jaktbrott. De kanske inte behöver skicka en insatsstyrka på varje anmälan, säger Isak From.

MP-inflytandet – ingen ”rocket science”

Han återkommer till att beslutet om nya jakttider är en kompromiss.

– Ejdern var till exempel på tapeten att plockas bort ur jakttabellen till exempel, men nu blev den kvar.

Hur pass stort inflytande och påverkan har Miljöpartiet haft i förhandlingarna?

– Det är ingen hemlighet eller ”rocket science” att de lyssnat mycket på naturintresset. Men de har långt ifrån fått som de velat. Naturintresset är inte särskilt nöjd med slutresultatet.

Vad säger då Jägareförbundet om de nya jakttiderna?

– Som helhet får vi säga att de nya jakttiderna är acceptabla, även om det finns för en del saker som vi inte gillar, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson i en kommentar på Jägareförbundets hemsida.

Ingen kommentar från ministern

Svensk Jakt har sökt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) för en kommentar.

Bland annat har vi ställt frågor om tiderna för hundanvändning och jakttiden på ripa, dock utan att ha fått något svar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev