Läs också Vårbockjakt i hela landet väcker jägarreaktioner