Foto: Mostphotos

Jägareförbundet rasar mot nekad skyddsjakt

Premium

Länsstyrelsens beslut att avslå en skyddsjaktansökan på två vargar får Jägareförbundets jaktvårdskonsulent att se rött.

Olle Olsson Publicerad 10 februari 2020 - 13:23

Det är Alsters älgskötselområde i Karlstads och Forshaga kommuner i Värmland som har ansökt om skyddsjakt på två vargar. Detta efter tre dödande angrepp på hundar och flera allvarliga incidenter.

I skyddsjaktansökan hänvisar man till Naturvårdsverkets utredning från 2015 som syftade till att utveckla skyddsjakten på varg. I utredningen föreslår Naturvårdsverket bland annat att det ska bli lättare att få skyddsjakt i de områden där vargstammen är som tätast och uppger där att två hundangrepp ska räcka för att få skyddsjakt beviljad.

Verket om skyddsjakt på varg ”Andra frågor har prioriterats högre”

I skyddsjaktsavslaget framgår att länsstyrelsen i Värmland haft korrespondens med Naturvårdsverkets jurister som hävdar ”att detta inte ska ses som nya riktlinjer”.

I länsstyrelsens avslag skriver i myndigheten att ”det är Naturvårdsverkets rapport från maj 2012 som fortfarande är gällande riktlinjer för beslut om skyddsjakt.”

 

Kritisk jaktvårdskonsulent

Gunnar Glöersen. Foto: Jan Henricson

Gunnar Glöersen är jaktvårdskonsulent för Jägareförbundet Värmland. Han är kritisk.

– Goddag yxskaft! Naturvårdsverket berör inte antalet vargangrepp över huvud taget i de riktlinjer som länsstyrelsen hänvisar till i sitt avslag. Det är därför obegripligt att förstå vad det är de egentligen hänvisar till, konstaterar Gunnar Glöersen.

Vidare skriver länsstyrelsen i Värmland att myndigheten redan 2015 var emot Naturvårdsverket förslag om differentierade riktlinjer för skyddsjakt i särskilt vargtäta områden.

– Varför hänvisa till det remissvar man hade för fem år sedan? En statlig myndighet ska inte tycka någonting och borde inte tillämpa någon form av prestige i sitt beslut. Betyder det här i så fall att länsstyrelsen Värmland kommer att köra sin egen linje även om Naturvårdsverket skulle gå ut med att riktlinjerna för skyddsjakt ska ändras, frågar sig Gunnar Glöersen.

 

”Bara tyckande i en föråldrad rapport”

Däremot använder länsstyrelsen Värmland Viltskadecenters hårt ifrågasatta tumregler för skyddsjakt på varg. Enligt Viltskadecenters tumregler ska det ske minst tre dokumenterade angrepp på hund av samma varg / vargpar eller minst fyra dokumenterade angrepp på hund av samma familjegrupp. Vid färre angrepp än så anses vargarna vara genomsnittligt skadebenägna.

– Viltskadecenters tumregler har ingen juridisk status, det är bara tyckande i en föråldrad rapport som inte säger någonting om vargarnas skadebenägenhet, säger Gunnar Glöersen.

 

”Viltskadecenters tumregler har ingen juridisk status, det är bara tyckande i en föråldrad rapport som inte säger någonting om vargarnas skadebenägenhet.”

Gunnar Glöersen

 

Han utvecklar sitt resonemang:

– Vi vet samtliga att antalet hundsläpp går ner kraftigt efter att det inträffat ett vargangrepp på hund i området och därmed förändras förutsättningarna i den fortsatta bedömningen av vargarnas skadebenägenhet. Därför går det inte att dra en slutsats om vargarnas benägenhet att döda hundar utifrån antalet angrepp i ett revir, fortsätter Gunnar Glöersen.

Trots flera dödade hundar – ingen skyddsjakt på varg

I Naturvårdsverkets utredning från 2015 framgår att myndigheten vill se över Viltskadecenters riktlinjer för skyddsjakt. Jens Frank, föreståndare för Viltskadecenter och dessutom en av författarna till rapporten ”Rovdjur, tamdjur, hundar och människor”, har i en tidigare intervju med Svensk Jakt välkomnat förslaget.

– Jag tycker absolut att det borde göras en genomlysning av vår rapport. Inte minst för att anpassa den till dagens lagstiftning, sa Jens Frank i intervjun.

”Om syftet är att minska vargskador bör stammen sänkas i vissa områden”

Länsstyrelsen Värmlands bedömning är att skyddsjakt på en varg i detta område inte skulle ha någon effekt på populationen. Men ändå väljer myndigheten att avslå skyddsjaktansökan.

 

Sannolik överklagan

Sannolikt kommer Alsters älgskötselområde att överklaga länsstyrelsens avslag.

– Jag har inte pratat med styrelsen ännu men jag är övertygad om att de kommer överklaga länsstyrelsens beslut, säger Gunnar Glöersen.

 

Fotnot. Svensk Jakt har sökt ansvariga hos länsstyrelsen i Värmlands län för en kommentar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev