Båda föräldradjuren i Rackstadsreviret. Vargarna gick tillsammans mellan Gunnarskog och Mangskog öster om Arvika, och avlivades med stöd av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt. Foto: Bertil Forsberg

Båda föräldradjuren i Rackstadsreviret. Vargarna gick tillsammans mellan Gunnarskog och Mangskog öster om Arvika, och avlivades med stöd av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt. Foto: Bertil Forsberg

Tre domstolar: Rätt att skyddsjaga hundattackerande vargar

Det var rätt av länsstyrelsen i Värmlands län att fatta beslut om skyddsjakt på hundattackerande vargar i Rackastadsreviret.
Det har tre domstolar slagit fast.

Vargarna i Rackstadsreviret, öster om Arvika, var ett mycket stort problem för jägare och hundägare förra hösten och vintern. Vargar gick vid upprepade tillfällen till attack på hundar och länsstyrelsen Värmland beslutade i omgångar om skyddsjakter på varg.

Efter totalt fem hundangrepp där fyra hundar vargdödats beslutade länsstyrelsen den 14 mars om skyddsjakt på två vargar. Beslutet syftade då till att ta bort föräldradjuren så att Rackstadsreviret skulle upplösas. Dessförinnan hade ytterligare fyra vargar, samtliga årsvalpar, fällts vid tidigare skyddsjakter i samma revir.

Några dagar efter att den senaste skyddsjaktsbeslutet fattades sköts också de båda föräldradjuren i reviret. Därefter har inga hundattacker rapporterats från området.

 

Överklagade

Men föreningen Jaktkritikerna, med säte i Johanneshov, är kritisk till skyddsjakterna och överklagade därför länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Luleå.

Jaktkritikerna anser att villkoren för skyddsjakt inte har uppfyllts och att åtgärder för att förhindra att ytterligare jakthundar dödas inte har vidtagits. Föreningen menar vidare att omfattningen av uppkomna skador är inte av så allvarlig art att det motiverar skyddsjakt på ytterligare två vargar.

 

Avskrev målet

Vargarna var redan skjutna när förvaltningsrätten tog ställning till överklagandet. Förvaltningsrätten bedömde att det i målet inte framkommit sådana omständigheter som innebär att det finns ett befogat intresse av att ändå pröva målet i sak. Målet avskrevs därför från vidare handläggning.

 

Överklagade igen

Då överklagade Jaktkritikerna länsstyrelsens skyddsjaktbeslut till Kammarrätten i Sundsvall. Men inte heller kammarrätten såg några skäl för att pröva beslutet ytterligare och avslog därför överklagan.

Då överklagade Jaktkritikerna skyddsjakten till Högsta förvaltningsdomstolen, den högsta juridiska instansen i landet för bland annat sådana här fall.

Men inte heller Högsta förvaltningsdomstolen ser någon anledning att ta upp målet. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar därför inget prövningstillstånd och därmed står det helt klart att länsstyrelsen i Värmlands län gjorde rätt när myndigheten beslutade om skyddsjakt på vargar som angripit fem hundar inom ett begränsat område.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev