Sven Norgren, Jägareförbundet Mitt Norrland, tycker det är fel att vissa delar av Västernorrland inte har någon lodjursjakt. Jägareförbundet har nu överklagat länsstyrelsens beslut. Foto: Kristoffer Pettersson

Jägareförbundet överklagar lojaktbeslut – kräver utökat jaktområde

Jägareförbundet Mitt Norrland har överklagat länsstyrelsens lojaktbeslut i Västernorrland där åtta lodjur får fällas.

Jägareförbundet tycker antalet lodjur som får fällas i Västernorrland är bra men att jakten borde få bedrivas i hela länet och att motordrivet fordon ska få användas för att söka lodjursspår.

Jägareförbundet Mitt Norrland har därför skickat en överklagan till länsstyrelsen och hoppas att det kan ge effekt för årets licensjakt i Västernorrland.

Kritik mot jaktområden

– Vi tycker att tilldelningen av lodjur är bra. Åtta lodjur är lämpligt för att förvalta stammen, men vi tycker att det är fel att vissa delar av länet inte har någon jakt, säger Sven Norgren, styrelseledamot i Jägareförbundet Mitt Norrlands länsförening och representant i viltförvaltningsdelegationen.

Sven Norgren. Foto: Kristoffer Pettersson

– Våra medlemmar har kontaktat oss och tycker det är fel att man inte kan jaga i hela länet, man tappar intresset att lägga ner tid på inventering när man inte får möjlighet att jaga och att samma områden utesluts år efter år, fortsätter Sven Norgren.

Skarp förbundskritik

Jägareförbundet Mitt Norrland riktar stark kritik mot länsstyrelsen i den överklagan som lämnats in:

”I beslutet anges det att områdesindelning också kan omvänt användas för att minska jakttrycket i områden där målet för lodjursstammen är en ökning, detta tolkar vi som att länsstyrelsen vill ha en ökning av antalet lodjur i områden där fler människor bor och därmed också riskerar att öka konflikten mellan människa och rovdjur, ett i vår mening helt oacceptabelt agerande från länsstyrelsen.”

Missgynnar acceptansen

Vidare skriver Jägareförbundet Mitt Norrland i överklagan:

”Att stora områden nu utesluts från licensjakten missgynnar acceptansen för förvaltningen. I beslutet står det att lodjuren har en hög skadenivå för tamrenen, men lodjur har också en hög predation på annat vilt, som tillexempel rådjur som i år har en mycket tuff vinter i vårt område. Vi anser att lodjursstammen skall förvaltas inom hela länet och att lodjuren då fälls där koncentrationen är hög.”

Länsstyrelsen: Beaktat samebyarna

Länsstyrelsen i Västernorrland motiverar områdesindelningen i licensjaktsbeslutet:

”Länsstyrelsen har vid utformningen om områdena särskilt beaktat de synpunkter som inkommit från samebyarna under de genomförda konsultationerna. Länsstyrelsens bedömning är att en indelning av länet i tre områden riktade mot att förebygga skada för rennäringen är ändamålsenligt vid årets licensjakt.”

Motorfordon

Jägareförbundet Mitt Norrland tycker även att länsstyrelsen Västernorrland likt länsstyrelsen i Jämtland ska använda undantaget att motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår.

Så här skriver Jägareförbundet i ett pressmeddelande:

”Vi vill självklart att jakten ska vara etisk och vi ser inga problem med att använda skoter för att söka lodjursspår. Vi vill att skoter endast används för att sökande efter spår längs med vägar och skoterleder får ske för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats.”

Mer effektiv jakt

– Vi har valt att inte göra något undantag från bestämmelserna i jaktlagen när det gäller användning av motordrivna fortskaffningsmedel. Vi har gjort det tidigare år för att göra jakten mer effektiv. Men jakten har senaste åren varit så pass effektiv att vi inte tycker att det föreligger något behov av göra undantag från bestämmelserna i lagen, säger Linda Rapp, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Västernorrland.

Kan bli aktuellt

Enligt jaktlagen får inte motordrivna anordningar användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt.

Linda Rapp säger dock att länsstyrelsen utvärderar lodjursjakten varje år och skulle det visa sig att jägarna får problem att fälla de tilldelade lodjuren kan frågan bli aktuell om att göra undantag från förbudet att använda bil och skoter för att söka spår längs med vägar och skoterleder.

Hon säger vidare att områdesindelningens huvudsyfte är att minska skadorna för renskötseln.

– Jakten riktas därför mot lodjur i områden där det bedrivs rennäring och där vi har den största skadebilden, säger Linda Rapp.

Fakta

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat att rikta lodjursjakten till tre områden i länet.

  • Område 1: Tre lodjur, del av Örnsköldsviks kommun och Sollefteå kommun.
  • Område 2: Fyra lodjur, del av Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Timrå kommun.
  • Område 3: Ett lodjur, del av Ånge kommun.

För Västernorrlands län är miniminivån satt till 12 föryngringar, vilket motsvarar cirka 74 lodjur. Länets förvaltningsmål är 16 föryngringar, vilket motsvarar cirka 98 lodjur. Förvaltningsintervallet, inom vilket stammen tillåts variera ligger på mellan 13 till 22 föryngringar.

Enligt inventeringsresultatet för säsongen 2022/2023 bestod lodjursstammen i Västernorrland av 17 länsegna föryngringar. Ytterligare två föryngringar delades med angränsande län varvid slutresultatet för länet blir 18. Med omräkningsfaktorn 6,14 uppgick därmed stammen till cirka 111 djur.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev