Så blir licensjakten på lodjur 2024. Foto (i hägn): Kristoffer Pettersson

Så blir årets licensjakt på lodjur

I år får 143 lodjur fällas på licensjakt. Jakten inleds 1 mars och här hittar du länkar till samtliga jaktbeslut.

Licensjakten på lodjur är fördelad inom tre områden i Sverige: det södra, mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet.

Norra förvaltningsområdet

Jämtland

15 lodjur får fällas i fem av länets åtta jaktområden för lodjur. Den pågående lodjursinventeringen visar att en stor andel av de dokumenterade lodjursföryngringarna återfinns i länets norra delar. Länsstyrelsen har därför genomfört en ändring av områdena 1–4.

Läs beslutet här

Västernorrland

Åtta lodjur får fällas i Västernorrland, fördelat på tre jaktområden. Det primära syftet med jakten är att minska skador orsakade av djuren, främst för rennäringen.

Läs mer om beslutet här

Västerbotten

Tio lodjur får fällas i Västerbotten och jakten är förlagd till de områden där stammen anses vara som tätast.

Vidare skriver länsstyrelsen att ”Precis som under de senaste fyra åren beviljar Länsstyrelsen inte någon dispens från det generella förbudet mot att använda motorfordon vid jakt.”

Här läser du mer om beslutet.

Norrbotten

Ingen licensjakt efter lodjur kommer ske i Norrbotten i år.
”Årets lodjursinventering, visar hittills inga tecken på att stammen har återhämtat sig från tidigare låga nivåer. Därför kommer Länsstyrelsen inte att besluta om licensjakt i år.” skriver myndigheten i länet på sin hemsida

Här läser du mer om beslutet

Mellersta förvaltningsområdet

Dalarna

I Dalarna har länsstyrelsen fattat beslut om att totalt 17 lodjur får fällas, fördelat på tre områden – och med en honkvot som inte får överstigas. Här läser du mer om beslutet.

Värmland

I Värmland har det fattats beslut om licensjakt på totalt sex lodjur, varav högst tre vuxna hondjur. Här läser du mer om beslutet.

Gävleborg

I Gävleborg gäller inga områdesfördelningar eller könskvoter. Licensjakten på de 30 lodjuren får bedrivas i hela länet. Här läser du mer om beslutet.

Västmanland

I Västmanland får sju lodjur fällas, varav högst två vuxna honor. Jakten får bedrivas inom hela länet. Läs mer om beslutet här

Örebro

Högst sju lodjur får fällas i Örebro län, varav högst tre vuxna honor. Jakten är dessutom fördelad till två områden – och tilldelningen styrd av datum. Här läser du mer om beslutet.

Västra Götaland

Sex lodjur får fällas i delar av länet. Läs mer om bland annat jaktområdena i länsstyrelsens beslut.

Uppsala

I Uppsala län ökar tilldelningen från fjolårets fyra till tio. Mer om beslutet hittar du här.

Södra förvaltningsområdet

Östergötland

Det blir licensjakt på högst fyra lodjur, med en begränsning på högst två honor i reproduktiv ålder. Vid fjolårets jakt fick 28 lodjur fällas i länet.
Mer om beslutet här.

Kronoberg

Länsstyrelsen har beslutat att åtta lodjur får fällas, men med ett par begränsningar. Bland annat får det högst vara tre honor i reproduktiv ålder, och en geografisk fördelning med väg E4 som gräns.

Läs beslutet här.

Kalmar

Sex lodjur får fällas i länet. Det är en kraftigt minskning jämfört med föregående år då 32 lodjur fick fällas. Avskjutningen begränsas till maximalt tre lodjur i norra jaktområdet och tre lodjur i södra jaktområdet. Jakten avslutas i hela länet om två produktiva hondjur över 14 kilo fälls.

Mer om beslutet här.

Jönköping

Totalt får nio lodjur fällas, varav maximalt 3 vuxna honor. Förra året fick 17 lodjur fällas i länet.

Läs mer om beslutet här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev