Årets licensjakt på lodjur har avslutats i den södra halvan av landet.

Årets licensjakt på lodjur har avslutats i den södra halvan av landet. Foto: Kristoffer Pettersson

Så många lodjur har fällts vid licensjakten

Årets licensjakt är avslutad i den södra halvan av landet. En handfull lodjur återstår att fälla i den norra delen.

I det norra förvaltningsområdet pågår licensjakten på lodjur till och med 15 april. I Jämtland och Västernorrland finns tre lodjur i respektive län kvar av tilldelningarna.

I Västerbotten har samtliga tio tilldelade lodjur fällts medan det i Norrbotten inte tillåtits någon licensjakt.

Totalt har 27 av de 33 tilldelade lodjuren fällts i skrivande stund.

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

I det mellersta förvaltningsområdet avslutades licensjakten den 31 mars. Tilldelningen fylldes i samtliga län, förutom i Dalarna där det återstod tre lodjur när jakten avlystes. I Gävleborg fälldes 29 av de tilldelade 30 lodjuren när länsstyrelsen valde att avlysa jakten. Anledningen till avlysningen var flera fall av påskjutningar och en överhängande risk för överskjutning. Dessutom har länsstyrelsen fått in en mängd rapporter som säger att lodjursjakten inte bedrivits på rätt sätt. I flera fall ska exempelvis bilar ha använts på otillåtet sätt.

Totalt fälldes 79 av de 83 tilldelade lodjuren i Mellansverige.

Södra rovdjursförvaltningsområdet

Tilldelningen i det södra förvaltningsområdet sänktes kraftigt inför årets licensjakt på lodjur. Totalt fick 27 lodjur fällas i år, att jämföra med fjolårets tilldelning på 86 lodjur.

Trots dåliga spårförhållanden fälldes samtliga 27 tilldelade lodjur i Sydsverige.

Län för län – så många lodjur har fällts vid licensjakten

(Tilldelning inom parantes)

 • Västerbotten 10 (10)
 • Jämtland 12 (15)
 • Västernorrland 5 (8)
 • Gävleborg 29 (30)
 • Dalarna 14 (17)
 • Uppsala 10 (10)
 • Västmanland 7 (7)
 • Örebro 7 (7)
 • Värmland 6 (6)
 • Västra Götaland 6 (6)
 • Östergötland 4 (4)
 • Kronoberg 8 (8)
 • Kalmar 6 (6)
 • Jönköping 9 (9)
 • Totalt: 133 (143)

Källa: Länsstyrelserna

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev