Lodjuret är ett fantastiskt vackert djur. Foto (i hägn): Kristoffer Pettersson

Vi granskar sju påståenden om lodjursjakt

Licensjakten på lodjur inleds 1 mars. De jaktkritiska organisationerna mobiliserar hårt mot jakten, i kampanjer med känsloladdade argument. Vi listar svaren på sju av de vanligaste påståendena mot lodjursjakt.

• ”Lodjursjakten är bara en troféjakt”

Det är naturligtvis inget fel i att hedra det fällda lodjuret genom att ta till vara på det, tvärtom. Men jakten på lodjur handlar som all annan jakt om att förvalta en förnyelsebar resurs. Vi vet att det är mängden rådjur som styr lodjursstammens storlek. När lodjursstammen växer minskar rådjuren i snabb takt. När rådjuren blir färre minskar även lodjursstammen.

• ”Lodjur ska inte jagas under brunsten”

Lodjur jagas i mars månad. Ungefär samtidigt inleds lodjurens parningssäsong i den södra delen av landet. Jägareförbundet har i flera år arbetat för att jakten ska tidigareläggas. Något som bland andra Naturskyddsföreningen är emot.

Henrik Andrén är lodjursforskare vid Scandlynx och han berättar att forskningen inte kan ge någon vägledning huruvida det är biologiskt mest fördelaktigt att jaga lodjur i februari eller i mars månad.

Naturvårdsverket beslutar om jakttiden.

Foto (i hägn): Kristoffer Pettersson

• ”Lodjursungarna klarar inte sig själva”

Ibland lyfts argumentet att lodjursungarna inte skulle klara sig själva om de blir moderlösa under licensjakten i mars. Det här är ett argument som saknar vetenskaplig grund.

– Lodjursungarna lämnar sin mamma i februari och det tolkar vi som att de då klarar sig själva, säger Henrik Andrén, lodjursforskare vid Scandlynx.

• ”Jägare betalar stora summor för att jaga lodjur”

Få, om ens någon alls, betalar stora summor för att jaga lodjur i Sverige. Men om större summor trots allt skulle betalas för att få jaga lodjur kan det knappast ses som negativt. De inkomster som rovdjursturismen inbringar brukar lyftas fram som ett positivt argument för rovdjur. Här finns i så fall ytterligare ett sådant exempel.

• ”Jakten hotar lodjursstammen”

Nej, det är ett argument helt och hållet hämtat från starka antijaktliga känslor. Lodjursstammen i landet uppskattas till drygt 1 400 djur och populationen är därmed långt över nivån för gynnsam bevarandestatus, som är beslutad till 870 individer.

• ”Tusentals har registrerat sig som lojägare”

För att få jaga lodjur krävs att man först registrerar sig som lodjursjägare i Naturvårdsverkets jägarregister. Registreringen är gratis och många jägare anmäler sig – utifall det skulle bli jakt i just deras områden. Hur många av de anmälda jägarna som sedan deltar i lodjursjakten vet ingen. Och vad spelar det egentligen för roll hur många som jagar? När tilldelningen är fylld är lodjursjakten slut.

• ”Varför jaga de vackra lodjuren?”

Visst är lodjuren fantastiskt vackra djur. Men i konsekvensens namn, vilka djur är då fula nog för att jagas?

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev