När jägaren sätter sig i bilen är jakten över, säger Jägareförbundets jurist som en grundregel vid uttolkningen av paragraf 31 i jaktlagen. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundet: När du sätter dig i bilen är jakten över

En vanlig fråga till Jägareförbundet är om det är tillåtet att ta bilen för att jaga efter att man fått meddelande om att det är vildsvin på åteln. Förbundsjurist Ola Wälimaa avråder, även om det finns en glidande skala.

Klockan är nio på kvällen och du har just sjunkit ner i soffan för att se Aktuellt då det plingar till i telefonen. Det är minst fyra vildsvin på åteln. Du tar bilen till skogen, smyger fram 100 meter och fäller en årsgris. En timme senare är du hemma igen, vildsvinet hänger i slaktboden och nu börjar Nyheterna på TV4.

Vildsvin

Ett larm från en åtelkamera om att det är vildsvin på åteln innebär inte att jägaren kan ta bilen dit för att jaga.

Allt har gått bra, allt är lugnt, du blir uppdaterad om dagens händelser och allt har skett enligt regelboken. Eller?

– Nej, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa. Jägaren har i det här fallet gjort sig skyldig till jaktbrott, som kan bedömas som grovt. Motorfordon får inte användas på det sätt som beskrivs i det här fallet.

Jaktlig insats krävs

Avgörande för när bil kan användas för att ta sig till jakten är tiden, och inte minst den jaktliga insatsen.

Ola Wälimaa, Jägareförbundets jurist.

– Låt oss säga att det är ett par timmars körning till jaktmarken, och att jägaren måste smyga några hundra meter till åteln där vildsvinen är kvar. Då skulle jag säga att det är ok, resonerar Ola Wälimaa.

– Det är förstås inte möjligt att ge några exakta instruktioner, men vid jakt ska viltet ha en chans att upptäcka dig. Vid sidan om vad lagen säger är det också en etisk fråga: Vilka hjälpmedel ska vi jägare tillåta oss att använda för att få fördelar gentemot viltet?

Som ett samtal

Att det numera är tillåtet att under vissa förutsättningar använda kamera för att övervaka åteln har ingen betydelse i sammanhanget. Det är användningen av motorfordon som är avgörande.

Så använder du viltkameran etiskt och lagligt

Ola Wälimaa jämför meddelandet från en åtelkamera med ett vanligt telefonsamtal.

– Låt oss säga att en jaktkompis ringer dig efter att du hämtat hunden på grannmarken. Han har sett ko och kalv gå över en väg och du kör dit för att släppa. Det är också ett lagbrott. Bilen får inte användas på det sättet för att få fördelar gentemot viltet.

En stor risk

Enligt Ola Wälimaa utsätter sig jägaren som använder bil i samband med jakt för en stor risk, eftersom det rör sig om ett grovt brott, enligt paragraf 44 i jaktlagen, där påföljden är från sex månader till fyra års fängelse i straffskalan.

– I och med att det betecknas som grovt jaktbrott är det också olagligt att förbereda en sådan handling. Det är mycket riskabelt att använda motorfordon i samband med jakt, säger Ola Wälimaa.

Därför är grundregeln från Jägareförbundet att när jägaren sätter sig i bilen är jakten över.

– Vi avråder alltid från att använda bil eller andra motorfordon när vi får frågor av det här slaget. Däremot är det förstås okej att gå hemifrån till åteln efter att man fått en kamerabild. Eller att ta cykeln, säger Ola Wälimaa.

Så säger lagen

31 § Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp särskilda villkor för medförande av skjutvapen vid färd med motordrivna fortskaffningsmedel. Lag (1994:1820).

 

44 § Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas
1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt,
2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning,
3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning,
4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.
Lag (2001:163).

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev