En hel del att tänka på vid användandet av viltkameror. Foto: Olle Olsson

Så använder du viltkameran etiskt och lagligt

Naturvårdsverket har en bra informationssida med riktlinjer för hur viltkameran får användas. Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa förtydligar kring hur du ska tänka.

Viltkameror har blivit ett populärt hjälpmedel för jakt men även för viltinventering, särskilt vad gäller rovdjurspopulationer.

Naturvårdsverket har en informationsrik sida som ger stöd och information för användande av viltkamera för privat bruk.

Men det gäller att tänka en extra gång för hur man använder den, framför allt i samband med jakt.

Tid och jaktlig insats

Ola Wälimaa. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa har i tidigare artiklar i Svensk Jakt förklarat hur du som jägare måste tänka för att inte begå ett jaktbrott. 

Avgörande för när ett motorfordon kan användas för att ta sig till jakten är tiden, och inte minst den jaktliga insatsen.

Han resonerar på detta sätt:

– Låt oss säga att det är ett par timmars körning till jaktmarken, och att jägaren måste smyga några hundra meter till åteln där vildsvinen är kvar. Då skulle jag säga att det är ok. Det är förstås inte möjligt att ge några exakta instruktioner, men vid jakt ska viltet ha en chans att upptäcka dig. Vid sidan om vad lagen säger är det också en etisk fråga: Vilka hjälpmedel ska vi jägare tillåta oss att använda för att få fördelar gentemot viltet?

Så ligger åteln fem minuter bort och du reser dig direkt från soffan för att ta bilen och skjuta ett djur som synts på viltkameran så är det inte okej.

Jakten över med bilen

Ola Wälimaa jämför meddelandet från en åtelkamera med ett vanligt telefonsamtal.

– Låt oss säga att en jaktkompis ringer dig efter att du hämtat hunden på grannmarken. Han har sett ko och kalv gå över en väg och du kör dit för att släppa. Det är också ett lagbrott. Bilen får inte användas på det sättet för att få fördelar gentemot viltet.

Grundregeln från Jägareförbundet att när jägaren sätter sig i bilen är jakten över.

– Vi avråder alltid från att använda bil eller andra motorfordon när vi får frågor av det här slaget. Däremot är det förstås okej att gå hemifrån till åteln efter att man fått en kamerabild. Eller att ta cykeln, menar Ola Wälimaa.

Så säger lagen

31 § Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp särskilda villkor för medförande av skjutvapen vid färd med motordrivna fortskaffningsmedel. Lag (1994:1820).

44 § Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas

  1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt,
  2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning,
  3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning,
  4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.
    Lag (2001:163).

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev