Karl Hedin anser att han utsatts för olaglig telefonavlyssning och polisanmälde miljöåklagaren som begärt avlyssningen. Nu har frågan om när hemlig avlyssning ska tillåtas nått regeringen. Foto: Jan Henricson

En Lex Hedin diskuteras på regeringsnivå

Industriledaren Karl Hedin fick stopp på polis och åklagares telefonavlyssning av för jaktbrott misstänkta jägare, efter att han själv utsatts för olagliga tvångsåtgärder. Nu diskuteras en lagändring, en lex Hedin, på regeringsnivå för att underlätta polisens arbete. Advokat Sven Severin uppmanar beslutsfattarna att vara mycket försiktiga.

Efter att företagaren Karl Hedin släpptes ur häkte har han fört en oavbruten kamp för att visa att han är oskyldig, och att han utsatts för ett rättsövergrepp. Och den har i vissa delar haft effekt.

Krav på lagändring efter polisanmälan i jaktbrottsmål

Tvångsåtgärder i form av hemliga telefonavlyssningar stoppades efter att Karl Hedin tillsammans med sin advokat Sven Severin polisanmälde miljöåklagare Lars Magnusson för tjänstefel, för att denne begärt att tingsrätten skulle godkänna att han telefonavlyssnades.

En sådan åtgärd får endast tillåtas när ett enskilt brotts straffvärde överstiger två års fängelse. Att foga misstanke efter misstanke till varandra för att genom det nå ett högre straffvärde är inte tillåtet, varken enligt lagen eller förarbetena. Och de misstankar som riktades mot Karl Hedin och de övriga i det så kallade Västmanlandfallet uppfyllde inte kriterierna.

 

Fel av åklagare

Ärendet överlämnades till riksåklagaren som också kom att titta på tingsrättens agerande. Någon förundersökning inleddes inte, eftersom det inte kunde vara frågan om annat än ringa tjänstefel, menade vice riksåklagare Kerstin Skarp.

Hon konstaterade emellertid att åklagare Magnusson och tingsrättsdomaren gjort fel. Kerstin Skarp klargjorde också vad som ska gälla i fortsättningen; det är endast när det enskilda brottets straffvärde överstiger två års fängelse som avlyssning av elektronisk utrustning ska tillåtas.

Så i ett slag fick polisen avbryta flera pågående operationer i ärenden som gällde bland annat bedrägerier, stöld och människohandel.

Något som lett till att röster nu höjs för att lagstiftningen ska ändras och att det är en bedömning av den sammanlagda brottsligheten som ska ligga till grund för när telefonavlyssning tillåts – en lex Hedin.

 

På regeringsnivå

Sveriges Radios Ekoredaktion berättar idag att kammaråklagare Christer Sammens på eget initiativ skrivit till regeringen och föreslagit en ändring av rättegångsbalken, så att domstolar ska kunna väga ihop straffvärdet av den totala brottsligheten när de tar beslut om avlyssning.

Han hänvisar till bedrägerier mot äldre, där telefonavlyssning inte kan genomföras eftersom varje enskilt bedrägeri inte har tillräckligt högt straffvärde, medan brottsligheten sammantaget med råge skulle ge mer än två års fängelse.

Enligt Ekot vill Åklagarmyndigheten också se en sådan lagändring.

Och regeringen bekräftar att frågan om när telefonavlyssning ska tillåtas finns med som en punkt i förhandlingarna som förs med övriga riksdagspartier (utom Sverigedemokraterna) om hur man ska komma tillrätta med gängkriminaliteten.

 

Avlyssning som träffar fel

Advokat Sven Severin.

Med andra ord diskuteras en ny lagstiftning på regeringsnivå, och nu manar Karl Hedins advokat Sven Severin till försiktighet.

– Det är tveklöst vår polisanmälan som lett fram till att den här frågan aktualiserats och att man nu vill ändra lagstiftningen. Jag kan inte tycka annat än att det är märkligt: om vanligt folk bryter mot lagen så straffas man, om myndighetspersoner bryter mot lagen så ändrar man lagen, säger Sven Severin.

Han betonar att telefonavlyssning är oerhört integritetskränkande, inte bara för den som är föremål för avlyssningen utan också för att den träffar den det inte ska träffa, människor som inte alls har med saken att göra.

– Rättssäkerheten kräver att beslutsfattarna nu är väldigt försiktiga. Genom att lätta på regelverket närmar vi oss ett samhälle vi inte vill ha, säger Sven Severin.

 

Vaga misstankar

Sven Severin menar att frågan inte är lätt att sätta sig in i, och att det finns risk för att de som inte är insatta drar förhastade slutsatser.

– De flesta tycker förstås det är utmärkt om polisen kommer tillrätta med bedrägerier mot äldre. Men man måste inse att det också finns risker med en lagändring. Till exempel skulle oskyldiga jägare riskera att utsättas för mycket integritetskränkande tvångsåtgärder, eftersom vi har fått lära oss att misstankar i sådana fall uppstår på vaga grunder och att det krävs mycket lite för att avlyssning ska beviljas, säger Sven Severin.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev