I helgen höll Jägareförbundet länsordförandekonferens, där man följde upp årsstämmobeslutet att peta Rickard Axdorff från förbundsstyrelsen. Foto: Boo Westlund / Lars-Henrik Andersson

Efter ”Axdorff-affären”: Jägareförbundets stadgar kan behöva förtydligas

Premium

Ordförandena i länsföreningarna vill nu blicka framåt och dra ett streck över ”Axdorff-affären”.
Några ordförande tycker att stadgarna behöver förtydligas och kritik riktas mot att revisionen av årsstämman inte utredde röstningsförfarandet eller hur tekniken fungerade under stämman. Något som nu ska göras.

I helgen arrangerades ett tvådelat digitalt möte med alla Jägareförbundets länsföreningar, företrädda av sina respektive ordförande. På lördagen fick ordförandena i Region Norr och Mitt information om vad förtroendemannarevisorn Björn Bentevik kommit fram till i sin utredning av årsstämman. Och i dag söndag fick ordförandena i Region Syd information.

Ledamot petad ur Jägareförbundets styrelse

Svensk Jakt fick inte bevaka konferensen eftersom det från en del ordföranden lämnats synpunkter på att det skulle kunna hämma debatten, enligt förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Som Svensk Jakt kunde avslöja redan i torsdags så konstaterar Bentevik i sin utredning att inget formellt fel begicks i samband med årsstämman då styrelseledamoten Rickard Axdorff petades och ingen ny ledamot valdes in. Hans plats i styrelsen blev vakant. Något som flera länsordföranden kritiserat.

 

Vill se framåt

Birgitta Isaksson. Foto: Lars-Henrik Andersson

Svensk Jakt har pratat med flera länsföreningars ordförande och det samlade intrycket är att man under helgens möte bestämde sig för att lägga den så kallade ”Axdorff-affären” bakom sig och gå vidare.

Så här säger Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten:

– Det vi alla var överens om är att lämna det där bakom oss och se framåt. Däremot får man nu fundera över om stadgarna behöver förtydligas så att inte det här kan hända igen. Vi måste blicka framåt och inte älta det här och valberedningen ska nu få tid att komma med ett genomarbetat förslag till ny styrelse och ny ordförande.

Reflektioner från en årsstämma

Ulf Berg, ordförande för Jägareförbundet Dalarna, säger att det fanns en bred uppslutning under mötet att det är dags att titta framåt.

– Det fanns en viss ödmjukhet över att vissa saker kanske inte skötts på ett optimalt sätt. Det är positivt att vi nu ser framåt. Däremot tycker jag att stadgarna behöver förtydligas så att en sådan här historia inte upprepas, säger han.

 

Översyn av stadgarna

Ulf Berg. Foto: Lars Nilsson

Ulf Berg säger också att en översyn av stadgarna är något som den nya styrelsen, efter årsstämman, bör få jobba fram.

– Tidigare försök att ändra stadgar har ju havererat på grund av maktfrågan; och där har vi i Dalarna varit tydliga med att makten ska finnas ute bland medlemmarna och inte på Öster Malma, säger Ulf Berg.

Han menar att så som stadgarna är skrivna idag, att det ska finnas representation från de olika regionerna i förbundsstyrelsen, är att föredra – men att det kanske behöver förtydligas ännu mer.

Förbundsordförande självkritisk: ”Såg inte allvaret i det som hände”

Ulf Berg säger också att omröstningen på årsstämman om Rickard Axdorffs vara eller inte vara i styrelsen blev en omröstning om ledarskapet i Jägareförbundet.

I Region Mitt var ordförandena djupt oeniga om hanteringen av Axdorff.

– Vi skulle nog behöva reda ut det där. Det finns en besvikelse, konstaterar Ulf Berg.

 

Arbetsro för valberedningen

Torsten Nilsson, ordförande för Jägareförbundet Uppsala, säger att det funnits planer på att ha ett möte i Region Mitt men att främst coronapandemin satt käppar i hjulen.

Djup spricka i region Mitt efter ”Axdorff-affären”

Torsten Nilsson. Foto: Martin Källberg

Han berättar att ordförandekonferensen var en lugn tillställning och att det råder en bred enighet om att nu blicka framåt.

– Revisorn konstaterade att inga fel är begångna, styrelsen är fullt valbar även om en post är vakant. Det hade funnits möjlighet om styrelsen eller någon av länsföreningarna begärt det att göra ett fyllnadsval på en extra stämma men ingen har begärt det och ingen anser nu att det är nödvändigt med en extra stämma. Nu koncentrerar vi oss på att valberedningen får arbetsro att jobba fram ett förslag till ny ordförande, säger Torsten Nilsson.

Förbundsstyrelsen agerar efter ”Axdorff-affären”

Än så länge har valberedningen inga namn att presentera till ordförandeposten. Nuvarande ordförande Torbjörn Larsson har avsagt sig ett eventuellt omval och slutar därmed vid kommande årsstämma.

Linda Mattisson-Olsson. Foto: Lars Nilsson

Linda Mattisson-Olsson, ordförande för Jägareförbundet Blekinge, tycker det var synd att ordförandekonferensen var uppdelad i två delar. Hon har även synpunkter på revisorns utredning av hur årsstämman gick till.

– Jag saknar att man inte utrett röstningsförfarandet och hur tekniken fungerade under stämman, säger hon.

 

Utredaren föreslog extrastämma

Björn Bentevik konstaterar i sin utredning att styrelsen i dagsläget inte är fulltalig och att den bör fyllas så snart som möjligt. Han föreslår i sin utredning att styrelsen kallar till en extrastämma och att valberedningen tar fram en lämplig kandidat från Region Mitt.

Om styrelsen av någon anledning inte anser detta lämpligt kan åtta av länsjaktvårdsföreningarna tillsammans begära att en stämma ska hållas. Men på ordförandekonferensen rådde alltså en stor samstämmighet om att det är så pass kort tid kvar till ordinarie stämma att det därför inte är aktuellt att ha en extra stämma.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev