Publicerad 14 augusti 2017 - 06:32

Skogsstyrelsen vill skapa debatt i frågan om betesskador på skogen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt i skogen om älgens bete

Skogsstyrelsen tycker att betestrycket är för hårt och vill nu ha en debatt i frågan. Därför anordnar myndigheten en viltexkursion med en rad stora skogsaktörer.

Skogsstyrelsen anser att en allt för stor del av framtidens skog äts upp av viltet. Och myndighetens generaldirektör Herman Sundqvist tycker det skjuts för få älgar idag. I morgon tisdag arrangerar Skogsstyrelsen en viltexkursion med en rad stora skogsaktörer för en diskussion under rubriken ”Hur löser vi beteskrisen?”. Representanter från markägare, Sveaskog, Arjeplogs allmänning, länsstyrelsen, jägare och samer deltar i exkursionen och debatten som kommer ske i skogen utanför Arjeplog.

 

Hårt betestryck

Där har ett stort område betats hårt av älg och Statens fastighetsverk har satsat 40 miljoner kronor på en omfattande återplantering i ungskogen. En tioårsplan har tagits fram för att åtgärda gamla skador och försöket är så lyckat, enligt Skogsstyrelsen, att metodutvecklingen nu sprids till andra kommuner.

Skogssstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist vill att det skjuts fler älgar i landet. Foto: Veronika Lax

Skogsstyrelsen anser att betesskadorna på skogen ligger på en oacceptabel nivå. I ett pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen: ”Framför allt är läget allvarligt för tallen. Vid tidigare inventeringar i Arjeplogs kommun uppvisar hälften av tallarna viltskador. Betesskadorna medför lägre tillväxt och träd som växer upp med betesskador duger inte som sågtimmer. Betestrycket är dessutom mycket hårt på asp, vårtbjörk, sälg och rönn vilket har en stor negativ inverkan för den biologiska mångfalden. Dagens höga betestryck kombinerat med att skogsägarna väljer vilttåliga trädslag som gran och contorta, ger också en mycket låg foderproduktion.”

 

Vissa förbättringar

I både Götaland och Svealand pekar årets älgbetesinventering, Äbin, på vissa förbättringar jämfört med 2015 års resultat.

Problemen med betesskador av älg fortsätter att vara stort i de norrländska skogarna, uppger Skogsstyrelsen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Även om det ser bättre ut också på vissa håll i Norrland visar analysen att läget sett över hela landsdelen inte har förbättrats på något påtagligt sätt, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. På många håll ligger betesskadorna på ungefär samma nivå som tidigare, och på vissa håll har de ökat.

”De mest oroande resultaten hittar vi i Lycksele och Storumans kommuner, samt i ett område nordväst om Östersund. Där är andelen skadade tallar extremt hög: 72 respektive 63 procent. Som jämförelse är motsvarande siffra i sydvästra Västerbottens län 28 procent.”

 

Går att åtgärda

Men Skogsstyrelsen menar att det går att komma till rätta med det som man anser är ett för hårt betestryck.

Bland annat påpekar Skogsstyrelsen att årets Äbin visar att ståndortsanpassningen – rätt trädslag på rätt mark – sköts på ett bra sätt. Jämfört med Götaland och Svealand är situationen på de flesta håll bättre i Norrland.

Exkursionen anordnas av Skogsstyrelsen i samverkan med Fastighetsverket, Sveaskog, Arjeplogs allmänning och Länsstyrelsen.

 

Skribent

Lars-Henrik Andersson

lars-henrik.andersson@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram