Mannen är medlem av Hunt Saboteurs Sweden, HSS, och Animal Liberation Front, ALF. Här en bild från en av gruppens aktioner där mannen deltog. Källa: Polisen

Åtalas för grov skadegörelse – jaktstugor och jakttorn saboterade

Premium

En 32-årig man bosatt i Växjö kommun åtalas för en rad brott och sabotage riktade mot jägare. Det handlar om förstörelse av ett stort antal jakttorn, stölder, klotter och skadegörelse av tre jaktstugor i Växjöområdet sommaren 2019.

Mannen var misstänkt för narkotikabrott när han greps av polis i augusti 2019. Vid en husrannsakan i mannens bostad fann polisen mängder av teknisk utrustning, färgburkar, flaggor och även stöldgods som senare kunde kopplas till inbrott och skadegörelse av jakttorn och jaktstugor i närområdet.

 

Hus och inredning har förstörts, väggar sprejats. Foto: Polisen

Krypterade filer

I krypterade och i vissa fall raderade filer som polisen lyckades öppna och även återskapa, hade mannen enligt åtalet filmat sig själv och sina medbrottslingar under inbrott och skadegörelse. Bevisningen i målet är omfattande och detaljerad, producerad av den man som också är misstänkt och åtalad för brotten.

 

Myndighet: Djurrättsaktivister är våldsbejakande extremister

 

Jägare och bönder

Förutom brott riktat mot jägare fanns även bevis för intrång i ladugårdar och andra till jordbruket kopplade byggnader och fordon. Där fanns även en film som visar hur en grupp öppnar burar och släpper ut minkar vid en minkfarm.

 

Bild funnen i återskapade filer, där det av förundersökningen framgår att kofoten i bild anses vara identisk med den kofot som hittades i mannens hem. Bilden är tagen i en av de jaktstugor som förstördes. Källa: Polisen

Åtalas i tre fall

Mannen har åtalas för tre fall av grov skadegörelse som alla inträffade våren och sommaren 2019. Han greps den 31 juli samma år, anhölls dagen efter för att häktas några dagar senare. Mannen frigavs den 29 augusti, då han inte längre ansågs kunna försvåra utredningen.

 

Den åtalade 32-åringen stående till vänster i bild under en djurrättsaktion. Källa: Polisen

Kartlagt jaktlagen

Sammantaget beskriver de tre åtalspunkterna hur mannen, och ytterligare minst en person som inte är identifierade, förstör tre jaktstugor, en vakkoja och 27 jakttorn. Mannen har enligt åtalet systematiskt kartlagt de jaktlag han senare angripit. Det sammanlagda värdet för skadorna i de här tre fallen har beräknats till drygt 120.000 kronor, där det inte har tagits hänsyn till svårbedömda värden av förstörda troféer och personliga minnen.

 

Riksdagsledamot förnekar samröre med extremister

Omfattande bevisning

Vid granskning av videoklipp och stillbilder från mannens dator, mobiltelefon, hårddiskar och usb-minnen fann polisen sekvenser som stämmer väl överens med skadegörelser i jaktstugorna i Växjö kommun. Bland annat syns en av personernas skor. Skor av samma märke och färg, med samma typ av synliga skador, återfanns vid husrannsakan i mannens bostad. De karaktäristiska skador på skorna var fullt synliga på filmen.

Filmen visar också hur en person slår sönder inredning och fönster i jaktstugan med en blå kofot. En exakt likadan kofot hittades i mannen bostad, liksom en elektrisk motorsåg som kan ha använts för att såga sönder och riva jakttornen. Totalt finns bilder på 27 förstörda jakttorn i förundersökningsmaterialet.

 

Ett av 27 förstörda jakttorn, och en av de bilder som återfanns i den åtalades dator. Källa: Polisen

Skapar oro

En av de drabbade jägarna beskriver i ett förhör de omfattande skadorna jaktlagets stuga.

”Allt var upp och nervänt. Allt på väggarna är sönder eller neddraget. Fönsterna sönderslagna, troféer sprejade med färg och möblemanget lågt vält. Utedass/förråd var dörren sönder och det var sprejat på dem. Även väggen på stuga är sprejat med ”HSS Fuck hunters”.

Jägaren berättar även att de fått en jaktkoja förstörd och tre jakttorn i närheten välta, söndersågade och sprejade med texter som ”HSS Fuck hunters”.

Jägaren har berättat att jaktlaget känt oro, men att de ändå tror att de personer som gjort detta i första hand vill förstöra materiella ting och inte skada människor.

Av åtalet framgår att just det här jaktlaget fick fönster sönderslagna, tre jakttorn förstörda, 15 bocktroféer och två älghorn sprejade, en grävlingfälla och en lerduvekastare förstörd. Dessutom en rad av skador på annan fast och lös egendom.

 

Förnekar samröre med extremister – digitala spår visar det motsatta

Flera djurrättsorganisationer

I mannens hem hittas förutom datorer, hårddiskar, usb-minnen och för sabotaget nödvändiga verktyg även 43 färgburkar i olika kulörer. I förhör har den åtalade hävdat att han ”misstänker att det är någon annan som har det som hobby”.

Där hittades även kartor, åtelkameror och annat material som stulits ur eller i anslutning till jaktstugorna. På kartor över jaktmarkerna som hittades i mannens bostad fanns också mannens fingeravtryck. I hemmet hittades flaggor för organisationerna Djurfront Sweden, Hunt Saboteurs Sweden, Animal Liberation Front och Hunt Saboteurs Association.

I datorer fanns flera bilder på mannen i olika protestaktioner, och namnlistor med medlemmar i ledande position i de olika grupperna och i läger som genomförts.

 

I mannens hem hittades flaggor, bland annat en för Hunt Saboteurs Sweden, HSS. Foto: Polisen

Svårutredda brott

I en tidigare artikel i Svenskjakt.se har Mats Berg, polisinspektör i Kalmar och Kronobergs län, pekat på behovet av att jaktsabotage polisanmäls.

– Det är ett oerhört stort antal jaktsabotage som aldrig anmäls på grund av rädsla hos dem som blir drabbade. Det här är ett svårbemästrat problem. Kommer det inte in många polisanmälningar kan det heller inte bli ett stort, nationellt problem för polisen, sa Mats Berg.

 

Polisen står handfallen om jaktsabotage: ”Utförs i många fall av yrkeskriminella”

Planerad rättegång

Huvudförhandlingen i målet inleds den 28 oktober och har beräknats ta två dagar.

Mannen förnekar brott och har förklarat sig oskyldig. I övrigt lämnar han få eller inga kommentarer.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev