Personalkostnaderna ökar i Svenska Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson och Martin Källberg

Analys: Personalkostnader ökar i snabb takt

Premium

Finansanalytikern och frilansjournalisten Fredrik Otter har för Svensk Jakts räkning granskat Svenska Jägareförbundets årsredovisning för 2021. Så här lyder hans analys.

Fredrik Otter.

Efter pandemiåret 2020 blev 2021 något av en återgång till det normala, vilket stöds av kommentarer kring till exempel verksamheten på Öster Malma i Svenska Jägareförbundets årsredovisning. Nyckeltalen håller med om den bilden och om vi i fjol varnade för att pandemin gjorde bokslutet svåranalyserat finns det ingen sådan oro i år.

Nollresultat för Svenska Jägareförbundet

Man kan konstatera att medlemsantalet och intäkterna från medlemsavgifterna är relativt stabila. Det kan också sägas om posten Övriga intäkter samt Viltvårdsfonden. Det som skjutit i höjden är posten Anslag och bidrag som ökat med 3,1 miljoner kronor från 2020 till 2021. Från 2017 är ökningen 8,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 55 procent.

Tyvärr har kostnadsbilden försämrats under året och här finns det anledning att fundera över utvecklingen. Övriga kostnader ökar rejält, med cirka tio procent, men är faktiskt bara tillbaka på sin normala nivå om man tittar på till exempel på 2019.

 

Analys: ”Pandemin påverkar – men förbundet väl rustat”

Kostnader för personal

Personalkostnaderna har dock fortsatt att öka och den uppåtgående trend som bröts tillfälligt 2020 är nu tillbaka. Trots att man endast ökat antalet anställda med en tjänst har kostnaderna ökat med cirka sju miljoner.

På den finansiella sidan har värdepappersportföljen fortsatt gått starkt och marknadsvärdet vid utgången av året var 58,6 miljoner kronor. Det bokförda värdet är 41,4 miljoner kronor och förbundet har således ett betydligt övervärde i portföljen.

Det skänker en viss trygghet då det är oroliga tider på börs och räntemarknaderna samtidigt som inflationen och dess effekter är orosmoment framöver.

 

Analys: ”Förbundet väl rustat inför osäker framtid”

Starka finanser

Förra året var förbundet tvunget att skriva ner värdet i sina dotterbolag Tassofena och Jägareförbundet Service AB. Dessutom fick man tillföra kapital till Jägareförbundet Service AB. Det här är en post att följa även framöver, men det är klart glädjande att båda bolagen visar positiva resultat och att man inte behövt göra ytterligare nedskrivningar.

Med en god soliditet (43,1 procent) finns det gott om utrymme för framtida satsningar samt för att övervintra en eventuell lågkonjunktur. Det mest positiva att ta med sig är medlemsökningen (+ 328).

Det mest negativa är att personalkostnaderna fortsätter att öka i en snabb takt.

 

Fredrik Otter

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev