söndag 24 september

Regioner och kommuner vill kunna ha vildsvin på menyn mer regelbundet. Foto: Johnny Olsson

Allt fler offentliga kök vill servera vildsvinskött

Efterfrågan på vildsvinskött ökar i de offentliga köken, visar en kartläggning som landsbygdsprojektet Mattanken har gjort.

– Nu gäller det att få till avskjutning och logistik så att vi får fram tillräckliga mängder med säkert kött till köken inom vård, skola och omsorg, säger Eva Sundberg, projektledare för Mattanken.

Tillsammans med Veronica Andrén arbetar hon med vildsvinsfrågan inom ramen för Mattanken, vid Landsbygdsnätverkets kansli.

 

Större volymer

– Under arbetets gång har vi märkt att intresset för vildsvinskött har ökat i de offentliga köken. Måltidsorganisationerna går från att servera vildsvinskött vid enstaka provtillfällen eller event, till att servera det mer regelbundet. Men det finns fortfarande saker som behöver falla på plats för att större volymer vildsvinskött ska nå matgästerna, konstaterar Eva Sundberg och Veronica Andrén.

De har genomfört fyra nätverksträffar med fokus på vildsvin och intresset har varit stort. Deras vildsvinsnätverk har nu över 110 medlemmar, som utgörs av representanter från ett 50-tal kommuner. Där ingår också ett flertal regioner, länsstyrelser, skolor och förskolor men även Svenska Jägareförbundet, Livsmedelsverket och flera privata aktörer.

 

Kartläggning av inköp

Mattanken har även genomfört en kartläggning av hur mycket vildsvinskött som har köpts in av Sveriges offentliga kök. I en enkät har kommuner och regioner svarat på frågor om varifrån de köper köttet, vilka styckningsdetaljer de efterfrågar och i vilka verksamheter de serverar köttet. Kartläggningen omfattade inköp under perioden 1 december 2019 till 30 november 2020.

– 46 kommuner och fyra regioner (av totalt 169 inkomna svar från 158 kommuner och elva regioner) uppgav att de köpt in vildsvinskött under den aktuella perioden, säger Veronica Andrén.

 

Tonvis med kött

Elva av de som svarat köpte från ett halvt ton upp till som mest 3,6 ton under perioden. Övriga köpte från några få kilo upp till ett halvt ton. Totalt visar kartläggningen på sammanlagda inköp om nära 22 ton.

– Totalsumman är dock i underkant, kanske handlar det om 26–28 ton. Vi känner till från annat håll att det finns ytterligare minst ett par kommuner som köper in och serverar vildsvinskött, men som inte fångades in i kartläggningen, säger Eva Sundberg.

 

Vildsvinsfärs

En separat uppföljning visar att exempelvis Norrköpings kommun köpte in cirka fyra ton vildsvinsfärs hösten 2020.

– Norrköping är den kommun som vi i nuläget känner till som hittills har köpt mest, säger Eva Sundberg.

Populärast av de offentliga kökens inköp är just vildsvinsfärs, sannolikt därför att den är lätt utbytbar mot den färs man vanligtvis använder. Grytbitar är näst vanligast , därefter kommer stekar. Även små kvantiteter av skav och korv köps in.

 

Fler intresserade

Trots att det fortfarande handlar om relativt små volymer, finns det tecken som tyder på att allt fler offentliga måltidsorganisationer har fått upp ögonen för vildsvinskött.

– Vi är övertygade om att efterfrågan kommer att öka stort framöver på vildsvinskött, säger Eva Sundberg.

Drygt 100 medlemmar

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar svenska organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.

Nätverket har över 100 medlemmar, däribland Svenska Jägareförbundet. Målet är att skapa en hållbar utveckling på landsbygden och i kustsamhällen runt om i Sverige.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev