Hänsyn till rennäring och älgjakt går före möjligheterna till småviltjakt på staten mark i Jämtland. Foto: Kjell-Erik Moseid

Älgjakt går före småviltjakt – kortare jakttid i lottade områden

Premium

I tre samebyar i Jämtland där lottning tillämpas är det bara möjligt boka småviltjakt mellan den 25 och 31 augusti. Drygt en vecka kortare jaktperiod jämfört med i fjol. Länsstyrelsen skyller på att det är ännu oklart när älgjakten får starta och att samebyarnas älgjakt går i första hand.

De tre samebyar i Jämtlands län där lottning tillämpas i år är Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen.

Anmälan om att delta i lottning görs på sajten natureit.se från och med 15 april till och med 30 april. Lottningen avser möjlighet att boka jakt under perioden 25 augusti till och med 31 augusti 2021.

 

Tio dagar

Förra året gällde jaktperioden fram till 10 september.

– Skälet till att lottningen sträcker sig kortare tid i år än tidigare är att jakttiderna är under översyn och det troligtvis blir beslut om att älgjakten får ett fast startdatum den 1 september. Då är risken stor att områden blir avlyst för samebyns egen älgjakt. Därför vill vi inte ha lottning för en period fram till 10 september, så att inte folk bokar jakt som sedan blir avlyst, säger Moa Walldén, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Jämtland.

 

• Om beslutet inte blir älgjakt från 1 september utan från första måndagen i september, kommer ni då ändra jaktperioden för småviltjakt i de lottade områdena?

– Det har vi inte diskuterat. Vi vet inte när regeringens beslut om jakttid kommer, säger Moa Walldén.

 

• Men ni stänger inte dörren för en omprövning?

– Nej, men vi har inte diskuterat det eller förberett för det.

 

• Varför måste småviltjakt avlysas för älgjakt?

– Det är rennäringslagens paragraf 32 som gäller. Vi får bara upplåta jakt om det inte innebär olägenhet för renskötseln eller påverkar samebyns rätt till jakt.

Så här står det i paragraf 32: ”På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln.”

 

• På vilket sätt skapar småviltjakten olägenhet för renskötseln?

– Det är en bedömning från fall till fall men det har till stor del med störning att göra när man samlar ihop renar för exempelvis sarvslakt. Småviltjägare och hundar på fjället i närhet av renar innebär en störning, säger Moa Walldén.

 

• I grannlänen Norrbotten och Västerbotten görs delvis andra tolkningar, varför då?

– Man måste se hur det ser ut geografiskt. Vi har fler samebyar än Västerbotten, mindre områden och mycket högre jakttryck. Småviltjakten inverkar mer på älgjakten i Jämtland än den kanske gör i Västerbotten.

 

Jägareförbundet förhandlar

Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland, säger att det sedan en tid tillbaka pågår samtal med länsledningen i Jämtland om småviltjakten i Jämtlandsfjällen och de omfattande avlysningar som görs där.

Moa Walldén säger att länsstyrelsen även har löpande möten med samebyarna för att hitta lösningar. På länsstyrelsens hemsida står till och med att uppehåll för älgjakt bestäms av varje enskild sameby och läggs in i natureit.se.

– Vi försöker hitta vägar ut för att småviltjakt och älgjakt ska kunna bedrivas sida vid sida. En tanke vi har är att skapa ett kartraster över områdena så man kan bedriva småviltjakt i områden trots att älgjakten pågår. Inför höstens jakt är det dock som sagt mycket som fortfarande är oklart, och det är naturligtvis olyckligt, säger Moa Walldén.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev