Sveaskogs skogsvårdschef Mikael Lundberg anser att jakt är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska betesskador på tall. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Viltskadorna behöver minska för att bioekonomin ska växa”

Stora klövviltstammar och färre aktiva jägare i glesbygden ger stora betesskador på skogen. Det leder till sänkt tillväxt och lägre kvalitet på virke som behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle, skriver företrädare för Sveaskog.

Mikael Lundberg, Sveaskog.

Målet i Norrbotten är att drygt 14.500 älgar ska fällas under den ordinarie jakten. Efter att jakten avslutades hösten 2019 hade det den 13 december rapporterats in knappt 12.300 fällda älgar.

Bara i Harads älgskötselområde finns det därför mer än 50 älgar kvar på tilldelningen efter att jakten avslutats.

Skyddsavskjutningen, på runt 30 älgar, gäller alltså färre älgar än det redan uppsatta avskjutningsmålet under den ordinarie jakten.

 

Vite för få plantor

Den stora koncentrationen av älg har resulterat i mycket omfattande betesskador i ett redan hårt drabbat skogsområde. Sveaskog och flera privata skogsägare kan inte nå uppsatta mål för skogsskötseln.

Lokalt innebär det här stora problem som slår hårt mot enskilda markägare. Det är en omöjlig utmaning att få upp en bra skog när den blir nedbetad.

I Haradsområdet har bolaget fått vitesföreläggande från Skogsstyrelsen på grund av att området har för hög andel betesskador och för få livskraftiga plantor.

Vi planterar nya plantor som sedan älgarna äter upp vintertid och får sedan vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet om återbeskogning.

 

Lång jakttid i syd

I södra Sverige pågår jakt på älg fram till den sista februari, vilket är ordinarie jakttid i många län. Naturvårdsverket har tillsammans med veterinärer kommit fram till att det inte finns hinder för jakt under detta tidsfönster av etiska- eller djurskyddsskäl. Helikopter ska nyttjas för att snabbt, med minsta risk för skada och stress på älgarna, lyckas nå den avsedda skyddsjaktsavskjutningen.

 

 

Naturvärden saknas

I debattartikeln Vandringsälgarna betar på en förhållandevis liten yta antyder skribenten att Sveaskog borde kunna avvara dessa 700 hektar i Haradsområdet med tanke på de stora naturvårdsavsättningar som vi idag gör.

Vi avsätter skog som naturvårdsskogar där det finns höga naturvärden vilket saknas i det aktuella området. De 700 hektar i Haradsområdet är endast en liten del av cirka 50.000 hektar ungskogar som är allvarligt älgbetesskadade.

Dessa områden är vi enligt skogsvårdslagen skyldiga att återbeskoga. En skog som vi vill ska växa sig stor och värdefull till nytta för våra barn och barnbarn.

 

Viktigt verktyg

Jakten är det enskilt viktigaste verktyget för att minska betesskadorna och när vi tillsammans med jägarna och myndighetsorganisationer inte lyckats uppnå avskjutningsmålen, tvingas vi som markägare till denna drastiska åtgärd för att kunna mildra de omfattande betesskadorna och uppfylla skogsvårdslagen.

Det här är i dag ett problem för många skogsägare och ett problem som kommer att drabba våra kommande generationer som i ännu större utsträckning kommer att vara beroende av vår förnyelsebara råvara – skogen.

 

Mikael Lundberg

Skogsvårdschef, Sveaskog Marknadsområde Nord

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.