fredag 12 april

Opinion

Per Klingbjer är föreslagen av valberedningen som ny ordförande för Svenska Jägareförbundet. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Vi ger vårt fulla stöd till Per Klingbjer som ny förbundsordförande”

Jägareförbunden Uppsala län, Gävleborg och Västerbotten ger sitt fulla stöd till valberedningens förslag att välja Per Klingbjer som ny ordförande i Svenska Jägareförbundet.

När Svenska Jägareförbundet håller sin årsstämma i början av juni avgår Torbjörn Larsson som ordförande. Till hans efterträdare har en enhällig valberedning föreslagit stämman att utse Per Klingbjer. Ett förslag som vi ställer oss bakom.
Per Klingbjer har en bred och mycket väldokumenterad kompetens inom flera för förbundet värdefulla områden. Han är aktivt verksam inom flera viktiga samhällsområden, som vetenskap, ekonomi, facklig verksamhet och folkrörelse. Av detta följer ett brett, aktuellt och varierat nätverk såväl nationellt som internationellt.
Per Klingbjer har dessutom stor och dokumenterad kommunikations- och förhandlingserfarenhet inom stora organisationer, är politiskt obunden och med omvittnad integritet.
Han är sedan länge medlem i Svenska Jägareförbundet och aktivt utövande jägare.

 

Infriar önskemål

Jägareförbundet Örebro län har i en debattartikel på Svenskjakt.se uttryckt tre önskemål på kvalifikationer hos en ny ordförande. Dessa är:
• Erfarenhet av ledningsarbete i stora företag eller organisationer.
• Erfarenhet av föreningslivet.
• Erfarenhet av vår organisation.
Trots att Per Klingbjer med råge infriar länsförbundets önskemål om kvalifikationer har man inte övertygats om att stödja valberedningens förslag, utan förordar i stället nuvarande förbundsstyrelseledamoten Henry Sténson.
Orsaken bottnar både i okunnighet om ledningen av vår egen organisation och i farhågor om risker för hur Svenska Jägareförbundet kommer att påverkas av de ändrade förutsättningar som följer av regeringsbeslutet om upphandling av allmänna uppdraget (jakt- och viltvårdsuppdraget), och den därpå följande skrivelsen från Naturvårdsverket i samma ärende.

 

Okunskap råder

Det är tydligt att en djup okunskap råder hos länsföreningen i Örebro län runt hanteringen som skulle kunna uppstå kring bland annat personalfrågor i en situation där ”den största kunden” har sagt upp avtalet som gällt de senaste 83 åren, och beslutat att ”konkurrensutsätta” Svenska Jägareförbundet genom upphandling.

Man målar upp ett skräckscenario med förbundets personal i skottgluggen, med MBL-förhandling om övertalighet bland förbundets anställda personal och verksamhetsövergång.
Om förhandlingar startar blir Svenska Jägareförbundet svagt, menar man, med Per Klingbjer som ordförande, eftersom denne har sin huvudsakliga sysselsättning som kanslichef för SACO-förbundet Naturvetarna, där många av Svenska Jägareförbundets anställda är medlemmar.

 

Delegerad uppgift

Styrelsen har alltid det yttersta arbetsgivaransvaret. Anställningar och uppsägningar är en operativ uppgift och ligger i normalfallet inte på en styrelse.
Inom Svenska Jägareförbundet är den operativa uppgiften delegerad till generalsekreteraren, GS.
Här har man från Örebros sida inte hållit isär frågorna kring roll, ansvar, uppdrag och mandat.
Styrelsen kan fatta beslut om att GS ska anpassa storleken på kansliet efter de ekonomiska och verksamhetsmässiga ramarna man har. I normalfallet tar den högst ansvariga tjänstemannen i denna typ av organisation hjälp av arbetsgivarorganisationen vid fackliga förhandlingar, om man inte har kompetens och kunskap att klara det själv på kansliet med hjälp av en HR-funktion.

 

Styrka, inte svaghet

Styrelsens ansvar är att se till att man står upp för det beslut man tagit så att medarbetare inte hittar en kanal in i styrelsen som gör att delar av styrelsen vacklar eller att man får en splittring i styrelsen och en osäkerhet i organisationen.
Det som med Per Klingbjer befarats som en svaghet kring personalfrågor är snarast det motsatta, utifrån hans erfarenheter som chef för Naturvetarna med erfarenheter inom stora organisationer av moderniseringsarbete och stora personalförändringar.

 

Operativ fråga

Anbud och upphandling, för allmänna uppdraget samt rovdjurspolitik kan enligt länsföreningen i Örebro innebära ganska tuffa förhandlingar och diskussioner med tjänstemän på Naturvårdsverket. Den personal som GS i så fall ska möta är även den medlemmar i fackföreningen Naturvetarna.
Här finns ännu en anledning till korrigering. De direkta kontakterna med tjänstemännen på Naturvårdsverket är en operativ fråga. Var Naturvårdsverkets tjänstemän är fackligt ansluta är i detta fall ganska ointressant eftersom det inte är det som frågan handlar om.
Dessutom är uppgiften om var man är fackligt organiserad inte offentlig, så vilka man möter vet man inte. De kan vara organiserade i Naturvetarna, Unionen, Sveriges ingenjörer, ST, Ledarna, Syndikalisterna, etcetera. Eller vara oorganiserade.

 

Obefogad oro

Med den mycket diffusa uppfattning man från länsföreningen i Örebro tycks ha ifråga om styrelse visavi tjänstemäns olika roller inom förbundet, blir det lättare att förstå den obefogade oron för att den av valberedningen föreslagna ordförandekandidaten inte skulle kunna ägna tillräcklig tid åt förbundet.
Per Klingbjer har varit tydlig med att han som ordförande, utöver de 20 procent han tänkt sig gå ned i annan arbetstid, kommer att lägga ned mycket ideell tid, precis som alla andra ideellt arbetande förtroendevalda inom förbundet.
Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag. Hur mycket tid det sammantaget blir kommer nog att variera över tid. Det viktiga är inte hur mycket tid man lägger ner, utan vad man gör av tiden man ägnar åt uppdraget.

 

Bred erfarenhet

Per Klingbjer har erfarenhet på högsta ledningsnivå i ett antal organisationer. Exempelvis från styrelsen för Första AP-fonden som är en buffertfond för pensionssystemet, med en kapitalförvaltning om cirka 400 miljarder kronor med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.
Han har erfarenhet från arbetet som direkt och indirekt chef för cirka 300 medarbetare som stabschef vid Sveriges geologiska undersökning, som förbundsdirektör och högsta tjänsteman för Naturvetarna.
Dessutom har Per Klingbjer erfarenheter som styrelseordförande för Svenskt Friluftsliv som har 26 medlemsorganisationer med cirka 1,6 miljoner medlemmar.
Som om inte det är tillräcklig grund att arbeta utifrån för att framgångsrikt kunna leda ett enat Svenska Jägareförbund framåt.

 

En konstruktion

Nog förefaller krav, kriterier och önskemål från länsföreningen i Örebro län mer som en efterhandskonstruktion för att hitta en lucka så att man med gott samvete kan föreslå Henry Sténson, i stället för den av en enig valberedning föreslagne Per Klingbjer.
Märkligt är, att samtidigt som man oroar sig inför kommande utmaningar med Per Klingbjer som ordförande förbigås fullständigt det faktum att Henry Sténson som förbundsstyrelseledamot är en del av den nuvarande förbundsstyrelse, man både kritiserat och ifrågasatt i samband turbulensen kring förändring av allmänna uppdraget.
Kritik av en förbundsstyrelse som rimligen borde ha bemötts av Henry Sténson i hans egenskap av såväl av ledamot i styrelsen som utifrån ambitionen om att själv kunna leda densamma.
Det går bara inte ihop!

 

Torsten Nilsson, ordförande Jägareförbundet Uppsala län
Johan Lundberg, ordförande Jägareförbundet Gävleborg
K G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.