torsdag 30 mars

Opinion

Natur- och ekoturismen är en av landsbygdens möjligheter till fortsatt försörjning, nya jobb och regional tillväxt, anser skribenterna. Foto: Kenneth Johansson

Debatt: ”Regeringens beslut kan ge nya jobb på landsbygden”

Svenska Ekoturismföreningen anser att regeringens beslut om viltförvaltningsdelegationerna förbättrar utsikterna att skapa nya jobb på landsbygden.

Debattartikel på Svenskjakt.sePublicerad 9 mars 2017 - 13:51

Regeringens beslut att utöka viltförvaltningsdelegationerna med två ledamöter har fått skarp kritik från främst Svenska Jägareförbundet, som påstår att beslutet rubbar balansen mellan olika intressen.

Vi menar att regeringens beslut synliggör landsbygdens turismnäring och är ett erkännande av viltturismens potential. Jakt- och viltskådningsturism skapar redan i dag viktiga jobb på landsbygden.

Ungefär halva jägarkåren är per definition jaktturister när de reser bort eller övernattar i samband med jakt, men många fler jobb kan skapas runt Sveriges viltstammar.

När det gäller kritiken om en rubbad balans mellan olika intressen kan Ekoturismföreningen konstatera att redan i dag har de flesta ledamöterna ett stort intresse för vilt, jakt och skog. Det är därför de har tilldelats en plats i viltförvaltningsdelegationerna och vi har svårt att se att två nya ledamöter i grunden förändrar detta.

 

Kan vara jägare

När det gäller framtida företrädare för lokal natur- och ekoturism vill vi också klargöra att viltturism handlar om allt ifrån bäversafari till ansvarsfull björnjakt.

Några av våra framtida företrädare kan mycket väl vara jägare, flera kommer vara markägare, några kanske kombinerar viltturism med fårskötsel och i framtiden hoppas vi få se mer samverkan mellan rennäring, fäbodsbruk och viltturism.

Svensk besöksnäring växer och natur- och ekoturismen är en av landsbygdens möjligheter till fortsatt försörjning, nya jobb och regional tillväxt.

Vild och vacker natur i allmänhet och vilda djur i synnerhet är turismmagneter som stärker vår attraktionskraft både här hemma och på internationella marknader.

Hur resursen vilt kan bidra till fortsatt tillväxt runt om i Sverige och växande exportintäkter, kommer därför vara vårt fokus i viltförvaltningsdelegationerna. En ambition som vi tror delas av många av landsbygdens markägare och jägare.

 

Extra intäkter

Vägledande för vårt arbete kommer vara den vision som Naturvårdsverket formulerade i sin nya strategi för svensk viltförvaltning – nämligen ”en viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden.”

Delegationerna ska alltså balansera och prioritera mellan olika verksamheter och intressen för största möjliga samhällsnytta till gagn för landsbygden, biologisk mångfald och Sveriges befolkning i stort.

Vi vill även verka för att natur- och ekoturism blir ett smörjmedel som luckrar upp fastlåsta positioner, och där nya konstellationer kan skapas utifrån professionella affärsidéer.

Under de senaste åren har vi visat hur vargturism kan förenas med fåruppfödning, hur viltskådningsföretag skulle kunna samverka med jaktlag och hur vildsvinssafaris kan ge extra intäkter till bygdens gårdsbutiker.

 

Samtal

Svensk landsbygd behöver inte nya uppslitande politiska strider, utan samtal om och resurser till för att utveckla vår viltturism tillsammans med jägare, markägare, fårskötare, livsmedelsförädlare, gårdsbutiker och andra goda krafter.

En sådan uttalad jobb- och företagssatsning på landsbygden, över de politiska blockgränserna och vargdebattens skyttegravar, hoppas vi därför blir regeringens nästa initiativ på det här området.

 

Per Jiborn, generalsekreterare i Ekoturismföreningen

Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.