söndag 22 oktober

Publicerad 2 mars 2017 - 09:11

Debatt

Att gynna ett intresse i viltförvaltningsdelegationerna som S-MP-regeringen gör leder inte till utveckling, skriver flera debattörer som företräder hundratusentals medlemmar och företagare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Regeringen orsakar konflikter i viltförvaltningen”

Att naturvårds- och miljöintresset ges större representativitet än skogsnäringen, jordbruket, markägarna och jägarna i en delegation som hanterar jakt- och viltförvaltningsfrågor är oacceptabelt. Det skriver företrädare för jakten, lantbruket och skogen i en gemensam debattartikel.

Torsdagen den 23 februari fattade regeringen beslut att utöka landets viltförvaltningsdelegationer med två ledamöter, ytterligare en ledamot som representerar naturvårds- och miljöorganisationer och en ledamot som representerar natur/ekoturismföretagen (sedan tidigare finns en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism).

Naturvårds- och miljöorganisationer kommer framöver att ha dubbelt så stor representation i viltförvaltningsdelegationerna som exempelvis skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark, eller jakt- och viltvårdsintresset.

Detta motiveras av miljöminister Karolina Skog (MP) med: ”När vi utvärderat viltförvaltningsdelegationerna har vi sett att vissa intressen varit underrepresenterade. Med dagens beslut ändrar vi så att det blir bättre balans i delegationerna.”

 

Fungerar tvärt om bra

För att få kunskap om hur delegationerna fungerade genomförde regeringen förra året en undersökning som skickade ut till länsstyrelserna och delegationerna.

Den som läst inkomna svar kan svårligen hitta motiv för en förändring av sammansättningen. Tvärtom. Länsstyrelserna tycker överlag att det fungerar bra.

Tanken bakom viltförvaltningsdelegationerna är att skapa en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta besluten närmare de som berörs. Ett annat syfte är att ge förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå.

Genom att ge naturvårds- och miljöorganisationer dubbelt mandat i delegationerna rubbas den ”balans” regeringen säger sig vilja värna. Dessutom sker detta utan en trovärdig motivering eller ens stöd i de enkätsvar som avgivits av länsstyrelserna.

 

Trovärdigheten urholkas

Såsom regeringen nu har beslutat anser vi att viltförvaltningsdelegationen inte är representativ för viltförvaltningsintresset i länen. Trovärdigheten för delegationerna bygger på en rimlig representativitet av de intressen som påverkas av besluten.

Den riktning och på det sätt som regeringen nu beslutar skulle aldrig accepteras i andra demokratiska eller representativa sammanhang.

Det är oacceptabelt att naturvårds- och miljöintresset nu ges större representativitet än skogsnäringen, jordbruket, markägarna, jägarna eller andra intressen i en delegation som ska hantera jakt- och viltförvaltningsfrågor.

 

Nya konflikter

Det kan finnas skäl att se över delegationernas arbetsrutiner för att förfina viltförvaltningsbesluten i länen, men då bör resultaten av pågående forskning först inhämtas.

Att ensidigt gynna ett intresse i delegationerna leder inte till utveckling eller till bättre avvägda beslut, det man eventuellt kan uppnå är en ny konfliktyta på länsnivå.

 

Björn Sprängare                     
Svenska Jägareförbundet               

 

Elisabet Salander Björklund      
Bergvik Skog                         

      

Gunnar Palme                        

Sveriges Jordägareförbund       

 

Carina Håkansson

Skogsindustrierna

 

Helena Jonsson

Lantbrukarnas Riksförbund

 

Gudrun Haglund-Eriksson

Svenska Fåravelsförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget