lördag 6 juni

Opinion

Publicerad 24 oktober 2018 - 13:14

Debatt
Gränsen för statens klåfingrighet är nådd, skriver Kjell-Arne Ottosson (KD).

Gränsen för statens klåfingrighet är nådd, skriver Kjell-Arne Ottosson (KD).

Debatt: ”EU och staten måste lita på jägarna”

Både EU och staten måste någon gång lära sig att lita på Sveriges sportskyttar och jägare. Det finns anledning att påminna om det inför att en ny regering ska föreslå hur EU:s nya vapendirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Kristdemokraterna accepterar inte att det påverkar jakten negativt.

De två första veckorna av älgjakten i södra och mellersta Sverige är nu till ända. Som vanligt har variationen på älgstammen varit stor. I mitt eget viltvårdsområde har vargen härjat i många år.

Torkan, den värsta på 200 år, slog hårt mot andra marker. Vi var många som såg älgkor som tidigare setts med kalvar nu gå ensamma. Årskalvarna var små och taniga.

Men en svag älgstam orsakad av varg och torka är inte det enda hotet mot älgjakten. EU:s vapendirektiv lurar i vassen. Delar av direktivet har nu varit ute på remiss och en proposition kan komma så fort en ny regering är på plats.

Kristdemokraterna har hela tiden varit motståndare mot direktivet, som skulle slå mot jakten i Sverige. Det kan vi inte acceptera.

 

Kritiken haglade

Redan när direktivet hanterades i EU var det långa och hårda debatter om bland annat EU-kommissionens sätt att hantera frågan. Det haglade kritik från bland annat sportskyttarnas och jägarnas intresseorganisationer, och det med rätta.

Även om delar av intentionerna har varit goda just för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet så bommar man totalt på målet, med denna kanonad av nya regler.

Varför ska laglydiga jägare och sportskyttar drabbas när det till absolut största delen är illegala vapen med betydligt starkare eldkraft som använts vid terrordåden?

 

Visa tacksamhet

Få tror att antalet terrordåd och beskjutningar minskar genom att reglerna för användning av jaktvapen skärps. Men tyvärr kan inte kommissionen bara gömma sig bakom viljan att agera mot terror.

Vi har tidigare sett hur man har agerat mot både delar av vår traditionella jakt och mot legala vapen. Man har till och med ansett att legala jaktvapen är ett allvarligt problem i samhället.

Återigen har man totalt missat hur jägare faktiskt gör en samhällsinsats genom sin hobby. Man borde istället visa tacksamhet mot de jägare som är en del i förvaltandet av våra naturresurser. Man borde visa tacksamhet mot de jägare som ställer upp på eftersök efter trafikskadat vilt vid alla dygnets tider i alla väder och som tyvärr också utsätts för hot.

Nej, detta misstänkliggörande gör att misstron mot myndigheter blir än större från jägarnas sida.

 

Kontrollerade vapenägare

Även om en del av de mest olämpliga förslagen i direktivet har förhandlats bort på EU-nivå har vi ändå ett jobb att göra. Kristdemokraternas dåvarande EU-parlamentariker Lars Adaktusson röstade nej till direktivet när det var uppe för beslut i Strasbourg.

Vi kristdemokrater kommer fortsätta att göra allt det vi kan för att implementeringen i Sverige inte ska bli mer långtgående än den miniminivå som krävs.

I vissa delar är svensk vapenlagstiftning redan idag strängare än det direktivet kräver. Jägare och sportskyttar är idag strikt kontrollerade. Gränsen för statens klåfingrighet är nådd!

Både EU och staten måste någon gång lära sig att lita på Sveriges sportskyttar och jägare. Vi som ingår i den kategorin vet att om vi gör det minsta lagbrott så är risken stor att alla vapenlicenser ryker och då kan vi inte utföra vår älskade hobby och det är priset alldeles för högt att betala.

 

Kjell-Arne Ottosson

Riksdagsledamot (KD)

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget