lördag 30 september

Opinion

Avlysningsjakt från första dagen är ingen älgskötsel, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”En skytteplan för att utrota älgen”

Jag reagerar starkt på att ingen inom jägarkåren och framför allt ingen inom älgförvaltningens olika nivåer ser felen som Skogsstyrelsen gör med sin Äbininventering. Äbin står för ÄlgBetesINventering, inte älgskadeinventering och definitivt inte viltskadeinventering.

De skador som annat vilt än älg orsakat skall inte räknas med i Äbins underlag. Fejningsskador är inga betesskador. En betesskada är skador på toppskott, barkgnag samt brutna grenar som skadat stammen.

Om inte Skogsstyrelsen är seriösa så kommer vi aldrig att få ner skadenivån till den nivå som myndigheten och skogsbolagen hittat på.

Mer än halverad

Nu påstår de att skadenivån är 11 procent. Glöm det! Inte här i Burträsk i alla fall.

Älgstammen är mer än halverad trots löfte från Holmen Skog att stammen skulle sänkas med 20–30 procent.

Det har aldrig sagts att stammen ska mer än halveras, från 11 till 5 älgar per tusen hektar i vinterstam.

Utrota älgen

Jag jobbar som skogsröjare och jag hittar då inte de skadenivåer som Skogsstyrelsen och skogsbolagen påstår.

Däremot hittar jag enorma arealer som är felaktigt brukade med fel trädslag på fel mark, där föryngringen misslyckats till 100 procent.

Hur skogsbolagen lyckas få igenom älgskötselplaner med endast avlysningsjakt från första dagen är en gåta. Vad är det för älgskötsel?

Jag kallar det älgskytteplan för att utrota älgen.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.