torsdag 1 juni

Opinion

”Inga pengar i världen kan ersätta den skada vargen orsakar markägarna och de boende på landsbygden.” Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Debatt: ”Sverige ska inte ha en frilevande vargstam”

När EU bildades var avsikten fri rörlighet samt ett fredsprojekt. I dag är EU en överstatlig myndighet som svenska politiker lyder blint så fort de lyfter ett finger. EU har inte något att göra med Sveriges inre angelägenheter, där jakt och rovdjur ingår.

Publicerad 29 januari 2021 - 19:10

EU blir bara mer och mer överstatligt utan att Sverige och dess politiska företrädare vågar säga emot. Var det detta ja-sägarna ville vid folkomröstningen 1994?

Om Sverige ska ha en vargstam eller inte har inte EU med att göra. Vi ska inte påtvingas en vargstam som våra förfäder gjorde allt de kunde för att utrota.

Det är inte länge sedan den som inte deltog i vargjakten blev straffad, för det fanns en anledning till att vargen utrotades: Den hör inte hemma och fungerar inte i Sveriges landsbygd.

Under alla årtionden utan varg har Sverige byggt upp kulturarv såsom löshundsjakten och att kunna ha betesdjur gående i hagar utan ständig bevakning.

Dessa kulturarv vill Miljöpartiet och vargvärnarna utplåna. Det är väl nog att vi har överstora rovdjursstammar av björn, lo och järv?

 

Köp egen mark

Majoriteten av de som vill ha en vargstam bor i städerna, men de vill inte betala fullt ut vad en vargstam kostar.

De glömmer även äganderätten. Människor som äger mark har väl ändå bestämmanderätt över den, och om de vill ha en vargstam eller inte.

Om det nu finns grupper som så gärna vill ha varg kan de väl köpa egen mark som de kan hägna in och hysa så mycket varg de vill.

Men utanför dessa hägn ska vargen vara fredlös året runt, dygnet runt. För inga pengar i världen kan ersätta den skada vargen orsakar markägarna och de boende på landsbygden.

 

En blindtarm

Om den svenska vargstammen behöver nytt blod från Finland och Ryssland för att överleva, då är den inte en egen unik vargstam. Då är den en blindtarm till den ryska vargstammen som hyser hundratusentals vargar.

Därmed är den så kallade svenska vargstammen allt annat än utrotningshotad, vad än Miljöpartiet, EU och miljörörelsen hävdar.

EU och miljörörelsen har en romantiserad syn på varg med glömmer verkligheten, för vilken landsbygden får betala det yttersta priset.

Hur det kan bli bättre ur inavelssynpunkt med en vargstam på 3.000 djur när vargstammen härrör från tre individer är helt obegripligt. Tre individer som utplanterats i Värmland på olagliga vägar.

Detta har det skrivits om i Svensk Jakt tidigare, hur tre vargar, en hane och två honor importerats från Baltikum och efter ankomst till Sverige spårlöst försvunnit, även alla handlingar. Därefter har vargarna dykt upp på precis det ställe som Naturskyddsföreningens Projekt Varg pekat ut som lämpligt.

Att dessa tre individer skulle ha vandrat in från Finland och passerat genom mer än halva Sverige och hamna just i Värmland utan att någon sett spår efter dem är orealistiskt.

 

Få medlemmar

Antalet medlemmar i Miljöpartiet år 2020 var en 25-del av antalet jaktkortlösare i Sverige. I valet 2018 fick MP färre röster än antalet jaktkortslösare. Ändå vill MP bestämma över jakten och jägarna, och helst säkert även förbjuda all jakt.

De vill dessutom påtvinga landsbygden, lantbrukare, fårägare, hästägare, hund- och kattägare, småbarnsföräldrar, jägare, renägare, en vargstam som de aldrig efterfrågat.

Hur sossarna kan låta MP få vetorätt i frågor som rör landsbygden, jakten och rovdjuren, som de gjort det senaste årtiondet visar bara vilket maktgalet parti de är. De har aldrig brytt sig om dessa grupper eller var maten kommer ifrån.

Vad MP och vargvärnarna glömmer i debatten är allemansrätten. Hur skulle det se ut i Sverige om alla hagar och betesmarker hägnades in med tre meter höga rovdjursstängsel? Ska hela fjällvärlden hägnas in för att skydda renarna? Nej just det, vargvärnarna vill ju att samernas renar och jägarnas klövvilt ska bli rovdjursmat. Något som är ett enormt slöseri med ett ekologiskt, klimatsmart och gott kött.

 

Res till Ryssland

I dag har Naturvårdverket bättre koll på vargarnas stamtavla genom dna än vad lantbrukaren har på sina djur i lagårn.

Det läggs miljoner och åter miljoner kronor på dessa vargar som är allt annat än utrotningshotade, men som ställer till problem och stora ekonomiska bekymmer där de finns.

Är det inte bättre att staten subventionerar resor till de mer obebodda områdena i Ryssland där vargvärnarna kan sitta och lyssna till vargyl bäst de vill? Det vore bäst för alla, för Sverige ska inte ha någon frilevande varg.

 

Jägare, skogsägare, hundägare

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.