onsdag 28 juli

Opinion

”Ta strid för den utrotningshotade råttan”

Stockholms varg? Foto: Reg Mckenna

Stockholms varg? Foto: Reg Mckenna

Jag ser aldrig några råttor. Därför måste de väl vara utrotningshotade? Och för att jag tror att de är utrotningshotade ska jag strida för att inte en enda råtta ska behöva dö. 

Om det finns organisationer som inte vill diskutera vargfrågan med andra parter eller med regeringen, får arbetet för att hitta sätt att leva med rovdjur inte avstanna för det, skriver debattörerna. Foto: Olle Olsson

”Regeringen tar ansvar för en stabil vargpolitik”

Den rovdjurspolitik som alliansen bedrivit är möjligen något som de är stolta över, men det är knappast den stabila politik de påstår. Det skriver riksdagsledamöterna Stina Bergström och Emma Nohrén (MP) i en replik på Ulf Bergs (M) med fleras inlägg ”Alliansens rovdjurspolitik enda alternativet”.

Det borde vara självklart att förvaltningen av våra vargar ska vara en svensk angelägenhet, skriver debattören. Foto: Olle Olsson

”Ta chansen och säg vad du tycker!”

Alla har vi olika åsikter om vargjakten, om och hur vargen ska jagas är en sällsynt infekterad fråga. Men oavsett vad man tycker om den så borde det vara självklart att frågan ska fortsätta vara en svensk angelägenhet. Om detta borde det finnas ett svenskt koncensus. 

Jägarna är en förutsättning för att Naturvårdsverkets viltstrategi ska kunna nå framgång, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”Naturvårdsverket utelämnar jägare i viltstrategi”

Naturvårdsverkets viltstrategi som presenterades under Almedalsveckan har förutsättningar att nå framgång. Tyvärr har ordet jägare i stort sett utelämnats i strategin.

Med nuvarande regler för älgförvaltning stimuleras bildande av licensområde istället för att vara en del i älgskötselområdena som lägger ner mycket arbete på älgförvaltningen. Till exempel spillningsinventeringar, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”Ett hot mot samordnad älgförvaltning”

Inom Norra Yxningens älgskötselområde ser vi med oro på älgskötselområdenas framtid, med tanke på relationen mellan skötselområden och licensområden. Tvärt emot de intentioner som gällde vid införandet av det nya älgjaktsystemet, finns det tendenser att jaktlag vill bryta sig ur och bilda licensområden.

Regeringen borde prioritera andra saker framför att tillsätta en fjärde utredning om förvaltningen av vargstammen, skriver debattörerna. Foto: olle Olsson

”Alliansens rovdjurspolitik enda alternativet”

Det blir allt mer uppenbart att den rödgröna regeringen inte klarar av att sköta rovdjurspolitiken på ett trovärdigt sätt. Miljöminister Åsa Romson har kritiserats av Konstitutionsutskottet för sina uttalanden om licensjakt på varg, och fem viktiga organisationer bojkottar regeringens nytillsatta vargkommitté. 

”Nu prövas S i rovdjurspolitiken”

Återigen ifrågasätter EU rovdjurspolitiken som beslutats i Sveriges riksdag. Nu väntar vi med spänning på vad regeringen Löfven tänker svara. Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan, tillika Sveriges riksdag, eller Miljöpartiets?

En motion på Miljöpartiets stämma handlade om att förbjuda fällfångst. Vi jägare och landsbygdsbor måste hjälpas åt för att stå emot storstadsidéerna, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”Jakt och jägare lovligt byte”

Jakten och jägarna verkar vara utsatta för något som i det närmaste kan liknas vid en hetsjakt från olika håll, och tycks vara ett lovligt byte för vilka ”jaktmetoder” som helst.

Att Jägareförbundet engagerar sig mer i klimatfrågan är önskvärt ur flera aspekter, skriver debattören Mattias Goldmann. Foto: Jan Henricson

”Bli klimataktivister, jägare!”

Efter tre dagar på Öster Malma och med den teoretiska delen av jägarexamen avklarad, står det klart för mig vilken positiv kraft Jägareförbundet och jägarna kan vara i klimatfrågan. Men också att klimatfrågan är en överlevnadsfråga den svenska jakten.

”Varför har jag fått rött kort av Jägareförbundet?”

För några dagar sedan avslutade jag min 23:e jägarskola. Cirka en tredjedel av cirklarna har skett mot Studiefrämjandet och resten mot Vuxenskolan. Jag har värvat hundratals nya medlemmar till Jägareförbundet. Ändå har jag fått rött kort av förbundet.

Gör om och gör rätt, uppmanar debattören de ansvariga för säkerhetsföreskrifterna på våra jaktskyttebanor. Foto: Jan Henricson

”Gör om och gör rätt för säkerhetens skull”

Jag är medlem i en jakt- och sportskytteförening som är helt beroende av de 600 medlemmarnas delaktighet och arbete för att driva verksamheten. Som alla vet är det ett fåtal som ställer upp när det gäller arbete, de tror det räcker med att betala en liten medlemsavgift. Och så är det ju i alla föreningar, mer eller mindre.

"Några nya utredningar och kommittéer behövs inte för att hantera världens mest utredda och kartlagda vargstam." Foto i hägn: Olle Olsson

”Vad väntade sig regeringen egentligen?”

Regeringens hantering av rovdjurspolitiken går att jämföra med att spela sällskapspel med nioåringar. Reglerna ska ändras hela tiden för att passa den situation som nioåringen just nu upplever.

”Utveckla nedbrytbara hylsor”

Plast i naturen vill vi helst undvika. När jag började jaga på 50-talet så var hagelpatronernas förladdning gjorda av filt eller papper. Naturliga material som inte syntes och som förmultnade med tiden.

Foto: Niklas Liljebäck

”Regeringen duckar i sälfrågan”

Regeringen talar ofta och gärna om vikten av ekologisk balans, men tydligen gäller detta bara på land. För samtidigt som vi är överens om att förvaltningen av vildsvin, rådjur och älg ska vara noga kontrollerad tillåts de svenska sälarterna gråsäl, knubbsäl och vikare att sprida sig närmast okontrollerat. 

Två tredjedelar av markägarna, 230.000 stycken, jagar inte. Deras intresse av att hyra ut sin jaktmark är helt avgörande för svensk viltförvaltning, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”Glöm inte markägarna när viltet ska förvaltas”

Som kretsordförande får jag många samtal om vilt. Jägarna är glada över stora viltstammar, medan markägarna är olyckliga över viltskadorna. Det är ingen bra utveckling. Jägare och markägare måste samarbeta om framtidens viltförvaltning.

"Med vargen klassad till bilaga 5, skyddad, ger det respektive medlemsland rätten att själv utforma sin vargförvaltning. Dessutom kan inte jakten bli föremål för överklaganden", skriver debattören. Foto i hägn: Marie Gadolin

”Brådskande att ändra vargens skyddsstatus”

I dagsläget är det lite lugnare i vargdebatten. Licensjakten på 44 djur är lagd till handlingarna och glädjande är att politiker börjar höras mer i debatten. Man talar nu om en riktad selektiv jakt på varg. Detta låter ju bra, men ännu har Högsta förvaltningsdomstolen inte sagt sitt.

Foto: Lars-Henrik Andersson

”Fyra frågor om vapenlicenser”

Varför ska handläggningen av vapenlicenser behöva ta så lång tid? Rimligtvis borde det räcka med några knapptryck för att licensen ska vara klar.

”Symboliken stöter medlemmarna”

Slutreplik från Inge Brorsson i debatten om valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Svenska Jägareförbundet.

Den gångna vinterns vargjakt var ett litet steg i rätt riktning, anser skribenten. Foto: Olle Olsson

”En chans att skapa förtroende för rovdjurspolitiken”

I sommar kommer vi att ha cirka 600 vargar. Det är mer än dubbelt så många som Naturvårdsverket bestämde efter riksdagsbeslutet och sex gånger så många som forskarna anser är minsta livskraftiga stam.

”Nytt val ger risk för medlemstapp”

Svenska Jägareförbundet har successivt förlorat medlemmar under en lång följd av år. Varför har det blivit så? Det finns naturligtvis många orsaker, men en viktig orsak är att medlemmarna inte är nöjda med vårt förbunds agerande i vargfrågan, skriver Inge Brorsson, ordförande Rättviks jaktvårdskrets.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget